zee zon hun gevoelens (1)

narcisme.blog mensen met nPD stoornis hebben een sterke verbinding tussen de besluitvormende delen van hun hersenen

Geef een reactie, vraag of antwoord.