Wees stil, laat los en kijk toe hoe narcisten vallen.

Na zesentwintig live-albums is het bemoedigend om te zien dat Hillsong’s passie voor God en Jezus niet is afgenomen of afgestompt. Integendeel, deze nieuwe release is meer gedreven, doelgericht en profetischer dan ooit tevoren.

Er is dus meer aan de hand met Hillsong , in “There is more.”  Waarschijnlijk kan het lied “Be Still” je aanzetten om dat “meer” ook te ervaren. Of is jouw liefde enkel het gevolg van enkele circuits in je brein?

 

 1. Wees stil: een Hillsong lied van de Hillsong Worship Album “There is more“.

  Dit lied van Hillsong “Wees stil” trof me diep.  Immers het heeft een groot spiritueel gehalte. Dit kan je helpen bij het overwinnen van de angst voor de narcist. Even belangrijk het kan je helpen om niet terug te vallen voor de narcist. Er is trouwens meer stilte in dit lied dan wat we gewoon zijn van Hillsong.

  Waar halen mensen die verslaafd zijn aan een bepaald gedrag de kracht vandaan om dit gedrag te overwinnen?  Sommigen vinden die kracht in het samen zingen.

  Anderen vinden die kracht in het herhalen van een mantra. Anderen vinden het in meditatieve muziek.

  Weer anderen vinden dit in een mooie tekst, een mooi lied of een mooie stem.  Alles kan je doen herinneren aan de schoonheid van bepaalde aspecten van het bestaan. Die herinnering kan je tot dankbaarheid aanzetten en tot her-focus.

  Wat te denken van een inspiratie uit de bijbel?

  Sommigen zeggen dat het een verhaal is dat geschreven is door God, anderen zeggen dat meestal veel teksten door verschillenden zijn geschreven. In alle geval de Bijbelteksten zijn speciaal. Ze zijn geschreven uit een ongewone invalshoek.

  En er zijn ook steeds weer herhalingen, associaties naar andere teksten in de bijbel. Niet zoals andere mythes en verhalen is de Bijbel geschreven vanuit de positie van het slachtoffer.

  Er zit ook een evolutie in te bespeuren van de boze God naar de barmhartige God. En in de christelijke bijbel, van de Almachtige God, naar de kwetsbare God die mensenzoon wordt in Jezus.

  Ongeacht welk geloof je hebt, zelfs als je geen geloof hebt, zijn de psalmen een literair genre dat mensen kan aanspreken.

  Dit lied van “Be Still” is zo’n lied dat dichtbij de psalmen aanleunt. Het woord `psalm` is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord `mizmoor`. Dat betekent letterlijk vertaald “spreekgezang met snaarbegeleiding”.

  Te zeggen dat psalmen zullen helpen om je zinnen te verzetten als je het moeilijk hebt. Muziek kan helpen indien je het masker van de narcist mist. Het zal je verstillen. Psalmen zorgen dat je controle krijgt over je angst.

  Ik beweer niet dat het zal helpen vanaf de eerste keer dat je het lied beluistert.

  Misschien dien jij het 21 dagen na elkaar te beluisteren. Maar onbewust ga je een verandering voelen. Net zoals je een verandering meent te zien nadat je de planten hebt water gegeven. Meer leven ga je zien.

  Bovendien zal de kracht ervan langzaam aan inzinken. Maar velen zoals ik, werden er onmiddellijk door aangesproken.

  Dit aanbiddingslied “Wees stil” van het album “There is more” van Hillsong Live is heel inspirerend. We vechten allen tegen de getijden van het leven.

  Daarbij ontmoeten we donderslagen in ons leven. Sommigen van ons zijn het onschuldig slachtoffer van tirannie of de zondebok van de familie. Opnieuw werden we verbannen of uitgesloten maar God zei troostend: “Wees stil!”

  Wat sommige christenen denken over het belang van stil zijn.

  God is onze Verlosser.

  Hij/zij is onze redding en verlichter. Met zijn aanwezigheid worden we beschermd tegen immorele handelingen of andere dingen die tegen God zijn. Hij/zij is ons thuis waar we kunnen ontsnappen aan slechte dingen. God verlaat ons nooit, ook al vergeten we Hem soms.

  Hij/zij wacht nog steeds op ons om te knuffelen en terug te keren naar zijn armen. We moeten God geloven en vrede met Hem vinden, wat er ook gebeurt. Laten we ons geloof stellen en hem vertrouwen en weten dat Hij onze God is. Gods woorden zijn altijd waar, ja en Amen!

  God als onze redding.

  Hij is onze beschermer en bevrijder. Met zijn aanwezigheid in ons leven, kunnen we worden beschermd tegen wereldlijke verlokkingen en immorele acties. Hij kan onze muur zijn voor kwaad.

  God is niet diegene die in onze kindertijd werd getoond met baard zittend op zijn wolk.

  Aan God  kunnen we geen menselijk concept vastpinnen of we doen God onrecht. God is zichtbaar en tastbaar in liefde. Een liefde dat niet alleen gepaard gaat met chemische processen in ons brein.

  Alleen in God kunnen we ware rust vinden. In stilte kunnen we zijn hartslag horen. Alleen als we Hem horen, kunnen we Hem kennen en van Hem houden.

  Een persoon die in grote moeilijkheden verkeert en de hulp van de “almachtige” God zoekt. Hij vindt een God die ook in Jezus is afgedaald als zondebok, die geleden heeft en gestorven is. Een persoon die angst ervaart, net als de kuikens die de vleugels van hun moeders zoeken, zich verstoppen omdat ze ergens bang voor zijn.

  Dit is de tijd dat we met moeilijkheden worden geconfronteerd. We kunnen het niet alleen en kunnen het niet controleren. We zoeken Zijn troost en we geven onszelf aan Hem over. Alleen Hij kan ons vrede schenken in deze tijd van beroering in ons leven.

  Deze huidige wereld is vol met stormen van de narcisten, maar met Christus bedekking en bescherming zijn we veilig en beveiligd.

  Wanneer we moeilijkheden ondervinden en het lijkt erop dat er geen oplossing is. Dan dienen we te herinneren dat wij niet alleen zijn. God is altijd met ons. HIJ beschermt ons, red ons.

  In Hem kunnen we vrede vinden. In Hem kunnen we een oplossing vinden. Hoe groot ons probleem ook is. We moeten weten dat er een oplossing is met Hem. Kom gewoon naar Hem en laat Hem iets voor ons doen. Hij is de onvoorwaardelijke liefde die we reeds zo lang zoeken.

  Dit is de tijd dat we met moeilijkheden worden geconfronteerd. We kunnen het niet alleen en kunnen het niet controleren. We zoeken zijn troost. Daarom kunnen we in alle intimiteit onszelf aan Hem overgegeven, die onvoorwaardelijke liefde.

  Alleen voor Hem kan ons vrede schenken op het moment van de storm in ons leven. God is onze redding. De connectie met onvoorwaardelijke liefde is onze beschermer en bevrijder.

  Met zijn aanwezigheid in ons leven worden we beschermd tegen wereldlijk verlokkingen en immorele acties. Hij kan een muur zijn die ver weg is van het kwaad.

  Er is niemand die mij kan helpen zoals God mij vader en mijn moeder. Als oorlog nu zou uitbreken, kan mijn biologische vader misschien wegrennen. Bovendien zal het één man voor zichzelf zijn. Maar met God zegt hij, zoon gaat opzij, wees stil en weet dat ik God ben. Wees alleen stil en je zult mijn redding zien. Hij vecht al mijn gevechten zeggen christenen.

  God is getrouw in de beloften die Hij ons gaf dat Hij ons nooit zal verlaten, ons in de steek laat. Wanneer je bescherming nodig hebt zal dit gebeuren. Hij is daar onze huidige hulp in benauwdheid. Aanbid Hem gewoon met het lied en vertrouw Hem en u zult Hem zien.

  Nog meer internationale getuigenissen over het stil zijn.

  Heer God redt ons in onze uitdagingen in ons leven. Het leven is niet voor de lol, maar om risico’s te nemen, zeer harde risico’s. Bovendien elke keer dat we onze angsten en uitdagingen onder ogen zien, bidden we altijd en God begeleidt ons en redt ons in elke situatie die we nemen.

  Dus telkens wanneer de oceanen opstijgen (vloed) en er donder brult (de oceaan stijgt op en de donder verwijst naar de boze storm), zullen we hoog boven de storm vliegen met God om veilig te zijn.

  God is de koning van de overstromingen, omdat hij de natie van genade en genade kan overspoelen.

  Hij zal ons nooit verlaten, wat er ook gebeurt. hij is altijd daar naast ons, hoewel we Hem soms vergeten en Hij zal ons wachten om terug te keren naar Zijn armen.

  Zijn woorden zijn ja en amen, betekent ooit dat Hij zei: “Ik hou van jou”. Hij zal altijd van je houden tot het einde der tijden.

  God is zo goed voor me, in tijden, zelfs als ouders me in de steek hebben gelaten, nam God me zonder aarzeling in zijn armen. Ik verlang om voor Zijn glorie te leven omdat Hij alleen mijn hart en dagen verdient. In Hem zijn is de veiligste plaats. Mijn liefhebbende Vader  en Moeder. Mijn vesting, ik hou van je Heer.

  Overgave.

  Met betrekking tot de eerste strofen hebben we al de lasten of moeilijkheden die we ervaren aan Hem overgegeven. We erkennen dat Hij onze Vader en Koning is. Met deze erkenning zal Hij alle dingen doen om ons vrede te schenken. Dus het enige dat je hoeft te doen is te zwijgen (stil zijn) en geloof te hebben. En de actie te ondernemen die je in stilte wordt aangegeven.

  God is groter dan onze zorgen. Ik weet dat Hij ons niet in de steek zal laten. Dat is zijn belofte. Ik hou van jou, Vader God. Ondanks wat ons overkwam tijdens het hartverscheurend partnergeweld, blijft God ons altijd verbazen met zijn genade. God zij de glorie!

  God de redder.

  Hij/Zij is inderdaad trouw. Daarom zal hij altijd voor ons opkomen wanneer de stormen van leven ons verslaan en ons maken alsof we hopeloos zijn. Echter de waarheid is dat hij altijd voor onze redding zal komen.

  Toen obstakels, problemen en beproevingen kwamen. Bekijk het met Hem. Want Hij is de God van de God. “Ik zal je niet verlaten en ook niet in de steek laten”.

  Begrijp de situatie. Vertrouw God met heel je hart en steun niet op je eigen begrip. Zoek hem meer. In het begin zul je vragen waarom Hij die gaf, maar uiteindelijk weet je waarom.Om te groeien naar Hem, De onvoorwaardelijke liefde. “Ik zal er zijn.”

  Ons probleem kan groot zijn, maar onze God is groter!

  En David verslaat Goliath omdat God met David is. Dus vertrouw en heb vertrouwen!

  Een adelaar ziet een storm aankomen en vliegt er recht naartoe omdat hij weet dat een golf van wind het toestaat boven de storm te stijgen en boven te zweven.

  Wanneer je obstakels ziet aankomen (een storm in je leven), strek je vleugels uit en maak je klaar voor God om je erboven te verheffen. Vlieg met hem.

  Heb God lief en ken hem meer, wanneer beproevingen, obstakels of problemen toeslaan, Hij is er voor ons, wij allemaal, zelfs als de problemen moeilijk zijn, hoeven we alleen maar naar hem toe te rennen en zijn handen vast te houden, God lief te hebben.

  Jezus als de vredeprins.

  Je Liefde omringt me als mijn gedachten oorlog voeren.
  Wanneer de nacht angst schreeuwt, zal Uw stem Er Zijn.
  Kom dood of schaduw, God, ik weet dat Uw licht me daar zal ontmoeten.
  Wanneer angst klopt, ben je daar mijn Wachter.
  Wanneer de dag problemen veroorzaakt, houd je mijn hart vast.
  Kom storm of strijd, God, ik weet dat uw Vrede mij daar zal ontmoeten. “

  De Storm die de narcist veroorzaakt in ons leven.

  Stormen, zowel letterlijk als metaforisch, lijken een shockfactor met zich mee te dragen. Je weet nooit hoe groot of klein ze worden en soms zie je ze nooit aankomen.

  En hoewel schokkend, het is wat er gebeurt na de storm die significant is en zelfs levens veranderend. Het is de nasleep die zoveel langer duurt om te herstellen van de schade.

  Nadat de aandacht is weggeëbd, valt deze uit de krantenkoppen en uit de voorhoede van de hoofden van mensen. Dat is wanneer het echt wordt. Dat is wanneer stilte je kracht zal geven.

   

  Je kunt de instellingen van het lied zo plaatsen dat je de gewenste vertaling en de lyrics vindt.

   

  Lyrics in het Engels van de andere liederen op het zelfde album.

  Nederlandstalige lyrics van Be Still.

  Wees stil Hillsong Worship Album “There is More”.

  [Vers 1]

  Wees stil en weet

  Dat de Heer de controle heeft

  Wees stil mijn ziel

  Sta stil en kijk hoe reuzen vallen

   

  [Koor]

  Ik zal niet bang zijn, omdat je hier bent

  Je stopt al mijn angst

  Ik zal niet bang zijn, je laat niet los

  Wees stil en weet het

  Ik zal niet bang zijn

   

  [Verse 2]

  Wees stil en vertrouw

  Wat de Heer heeft gezegd, is gedaan

  Vind rust, streef niet

  Kijk hoe geloof en gratie op elkaar aansluiten

   

  [Koor]

  Ik zal niet bang zijn, je bent hier

  Je stopt al mijn angst

  Ik zal niet bang zijn, je laat niet los

  Wees stil en weet het

  Ik zal niet bang zijn

  Ik zal niet bang zijn

   

  [Brug 1]

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen!

   

  [Intermezzo]

   

  [Brug 2]

  Jouw liefde omringt me

  Je liefde omringt me … hier

  Jouw liefde omringt me

  Je liefde omringt me … hier

   

  [Intermezzo]

   

  [Brug 3]

   

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen

  Zeker liefde en genade

  Jouw vrede en vriendelijkheid

  Volg mij, zal mij volgen!

   

  De mening van Wees stil.

  De betekenis van stil uit het Engels Still.

  still (adj.) Oud Engels stille “onbeweeglijk, stabiel, vast, stilstaand”, van Proto-Germaans * stilli- (bron ook van Oudfries, Midden-laagduits, Midden-Nederlands stille, Nederlands stil, Oudhoogduitse stilli, Duits nog ), van PIE root * stel- “zetten, staan”, met derivaten die verwijzen naar een stilstaand object of een vaste plaats (zie kraam (n.1)).

  Betekenend “stil, kalm, zacht, stil” kwam in recent Oud Engels te voorschijn. Euphemistic voor “dood” in doodgeboren, enz.

  Nog een kleine stem is van KJV: En hij zei: Ga heen en sta op de berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een groten en sterke wind huurde de bergen, en brak de rotsen in stukken voor het aangezicht des HEEREN;

  maar de HEERE was niet in de wind; en na de wind was er een aardbeving; maar de HERE was niet bij de aardbeving; en na de aardbeving een vuur; maar de HERE was niet in het vuur en na het vuur een stille zachte stem. [I Kings xix.11-13] Gebruikt als conjunctie uit 1722.

  adjectief.

  adjective: still; comparative adjective: stiller; superlative adjective: stillest
  1. 1.
   not moving or making a sound.
   “the still body of the young man”
   synoniemen: motionlessunmoving, without moving, without moving a muscle, stock-stillimmobile, like a statue, as if turned to stone, as if rooted to the spot, unstirring, stationaryMeer

   antoniemen: movingactive
   • (of air, water, or the weather) undisturbed by wind, sound, or current; calm and tranquil.
    “her voice carried on the still air”
    synoniemen: quietsilenthushed, soundless, noiselessundisturbed, sound-free; Meer

   • BRITISH
    (of a drink) not effervescent.
  noun.

  noun: still; plural noun: stills
  1. 1.
   deep silence and calm; stillness.
   “the still of the night”
   synoniemen: quietnessquietquietudesilencestillnesshush, soundlessness, noiselessness;

   calmnesscalmtranquillitypeace, peacefulness, peace and quiet, serenity
   “the still of the night”
   antoniemen: noisedisturbancehubbub
  2. 2.
   an ordinary static photograph as opposed to a motion picture, especially a single shot from a cinema film.
   “film stills”

  Bijvoegelijk naamwoord.

  adverb: still
  1. 1.
   up to and including the present or the time mentioned; even now (or then) as formerly.
   “he still lives with his mother”
   synoniemen: up to this time, up to the present time, until now, even now, yet

   “I understand he’s still married to her”
   antoniemen: no longer
   • referring to something that will or may happen in the future.
    “we could still win”
  2. 2.
   nevertheless; all the same.
   “I’m afraid he’s crazy. Still, he’s harmless”
   synoniemen: neverthelesshowever, in spite of that, despite that, notwithstanding, for all that, all the same, even so, be that as it may, having said that, nonethelessbutMeer

  3. 3.
   even (used with comparatives for emphasis).
   “write, or better still, type, captions for the pictures”

  Werkwoord.

  verb: still; 3rd person present: stills; past tense: stilled; past participle: stilled; gerund or present participle: stilling
  1. 1.
   make or become still; quieten.
   “she raised her hand, stilling Erica’s protests”
   synoniemen: quietenquietsilencehush;

   calmsettlepacifysoothelullallayassuageappeasesubdue
   “he stilled the clamour with a wave of his hand”
   abate, die down, grow less, lessensubside, ease up/off, let up, moderateslacken,weaken, fade away
   “the wind stilled”
   antoniemen: stir up, get stronger, get up

   Stil in het Nederlands.

   still vertalen naar het

  adverb
  1. 1nog
  2. 2toch
  3. 3nog altijd
  4. 4maar toch
  adjective
  1. 1stil
  2. 2kalm
  verb
  1. 1stillen
  2. 2distilleren
  noun
  1. 1distilleertoestel
  2. 2distilleerderij

  Mijn gebed voor jou.

  Als christen ben ik geroepen om in geloof te wandelen, ongeacht wat ik zie en hoor. Mensen komen me opzoeken om verlichting te krijgen en antwoorden op moeilijke problemen in hun gezin.

  Ik weet Hij heeft ons geen volmaakt leven belooft. Ik geloof dat we tot een God behoren die weet wat we doormaken. Hij ziet alles. Zijn Woord vertelt ons eigenlijk om moed te nemen omdat Hij de wereld heeft overwonnen, in al zijn schoonheid en chaos.

  In die wereld dienen we verder te werken aan de rechtvaardigheid, broederschap enz.

  Hoewel ik me soms alleen kan voelen, heb ik een God die belooft dat Hij me nooit zal verlaten of in de steek zal laten.

  Het is meestal ik die hem verlaat.
  Dus ongeacht welke storm of nasleep je nu onder ogen hebt, ik bid dat terwijl je deze obstakels in je leven wenst op te lossen, dat je geloof gebaseerd zou zijn op de God die ziet, niet op wat je kunt zien.

  Je bent niet alleen, en ook niet verlaten en ik bid dat Hij je zal zegenen met vrede voorbij wat je zelfs maar kunt begrijpen, dat je hart tot rust zou komen en weet dat Hij God is en Hij met jou is.

  “Oh, wees stil mijn hart
  En mijn ziel zal ooit weten dat U God bent
  En je hebt mijn gebed gehoord “

   

  Ik  denk nog steeds aan de mensen die de afgelopen tijd de vele stormen en tragedies in hun leven trotseerden en alles waar ze mee geconfronteerd werden nadat de narcist verdwenen was.

  De moed waarmee ze hun nieuw leven opbouwen en vrede en rust vinden.

  Stil in het Hebreeuws.

  “Het woord komt nog steeds van een Hebreeuws woord dat” loslaten “of” betekent. De betekenis zou het best begrepen kunnen worden om te zeggen” doe jezelf terughoudend worden of laten gaan “.

  Met andere woorden, we moeten naar een plaats gaan waar we bereid zijn om onszelf aan ‘God’ over te geven en te erkennen dat Hij in soevereine controle is.  We moeten begrijpen dat God de Bron van kracht, wijsheid, gerechtigheid, goedheid en waarheid is.

  Stil zijn volgens sommigen kerkgeleerden.

  Vlaamse Bijbel-stichting.

  Stilte is een schaars goed geworden. In onze hectische samenleving gaan mensen op zoek naar een plek of naar middelen om tot rust te komen. De nood aan stilte blijkt ook uit de talloze publicaties en initiatieven in dat verband.

  Er verschijnen boeken over stilte, er worden stilte-initiatieven genomen, stiltegebieden afgebakend, stiltedagen georganiseerd, stilteplekken ingericht, enzovoort.

  Maar wat is stilte eigenlijk? En wat vertelt de Bijbel ons over stilte? In deze bijdrage trekken we op verkenning.

   

  Lees meer hier.

  Wees stil en weet.

  Het Hebreeuwse woord voor “stil” is raphah, wat de betekenis heeft van : ophouden, met rust laten, zwak worden, krachteloos. Het komt vanuit het grondwoord rapha wat betekent repareren of laten maken door de hand van een arts.

  Lees meer.

  Bijbelse trefwoorden register.

  Door de hele bijbel heen zie je dat God tot mensen spreekt. Hij doet dit op verschillende manieren. Soms spreekt Hij door profeten, door engelen, door dromen en visioenen, door een hoorbare stem, door een innerlijke stem of gedachte, enzovoorts.

  In het Oude Testament, de tijd voordat Jezus kwam, lijkt het erop dat God niet tot iedereen sprak. Vaak gebruikte Hij speciaal daarvoor geroepen profeten om Zijn woorden door te geven aan de mensen. Ook zie je dat God in verhouding niet heel vaak spreekt; het was voor de mensen uit die tijd bijzonder.

  In het Nieuwe Testament, nadat Jezus was gekomen, zie je een paar veranderingen met betrekking tot het spreken van God. Dit heeft vooral te maken met de komst van de Heilige Geest nadat Jezus naar de hemel was gegaan.

  De Heilige Geest werkt in iedere christen en helpt op allerlei manieren in het leven als christen. Eén van de manieren waarop Hij helpt, is door namens God te spreken.

  Lees meer.

   

  Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen.

  Susan Cain studeerde rechten aan Harvard Law School. Ze werkte verschillende jaren als advocate in een kantoor op Wall Street. Ze startte haar eigen zaak “The Negotiation Company”, maar koos er uiteindelijk voor om schrijfster te worden.  Haar periode als advocate beleefde ze als “tijd doorgebracht in een vreemd land”.

  Spreken in het openbaar is nooit haar ding geweest en was één van de triggers om onderzoek te gaan doen naar introversie en de impact daarvan op je leven. Zeker in de Amerikaanse cultuur, waar extraversie, welsprekendheid, charisma … sleutelwoorden zijn voor succes, kan die impact groot zijn. Hoe overleef je als introvert persoon in zo’n cultuur?

  Lees meer.

   

  Adam Clarke.

  Stil zijn volgens Adam Clarke betekent ook dat we ophouden met provocaties van de Goddelijke gerechtigheid. Stop met murmureren tegen de bedelingen van zijn voorzienigheid.

  Hou op met werken gedurende een bepaalde tijd, opdat u diep kunt nadenken over de strengheid en goedheid van God. De strengheid voor hen die zijn neergehaald en vernietigd.

  Goedheid voor u die wordt opgewekt en verheven: – houdt op van zonde en rebellie tegen uw God. Laat dat u niet meer schande maken, opdat wij niet meer in nood en verwoesting worden gebracht.

  Enkele Bijbelse verklaringen over Stil zijn.

  Philippians 4:4-6.

  Filippenzen 4:4-9 Het Boek .

  Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. 

  Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. 

  Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

  Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. 

  Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

  De paus over Stilte.

  Misschien is het ook wel de enige mogelijke houding.

  Bij de herinnering aan die gruwel op de plek van die gruwel kun je enkel stilvallen, nadenken, bezinnen, mediteren en – als je dat ook nog kunt – bidden. Meer kun je niet.

  meer lezen.

  Isaac van Ninivé : Syrische woestijnmonnik 7e eeuw.

   

  Heb de stilte lief boven alle dingen. Zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets wat ons tot het zwijgen aantrekt.

  Thomas Szasz :  Hongaars psychiater.

  De mens kan niet lang overleven zonder lucht, water en slaap.
  Het volgende van belang is voedsel.
  En direct daarna komt het alleen zijn.

  Blaise Pascal 1623-1662.

  Alle ellende van de mensen komt voort
  uit hun onvermogen
  om rustig alleen in een kamer te zitten.

  Franz Kafka 1883-1924.

  U hoeft uw kamer niet te verlaten. Blijf zitten aan uw tafel en luister. Luisteren hoeft niet eens: blijf gewoon wachten. Wachten hoeft niet eens: blijf heel stil en alleen zitten.
  Het woord zal zich vanzelf aanbieden om ontmaskerd te worden. Het heeft geen keus. Het zal in extase aan uw voeten liggen te rollen.

  Tagore 1861-1941.

  De genezing voor alle ziekte in het leven is opgeslagen in de innerlijke diepte van het leven zelf, waartoe wij toegang kunnen krijgen als wij alleen zijn. Dit alleen zijn is een wereld op zich, vol wonderen en ongekende rijkdommen. Het is absurd dichtbij, en toch zo onbereikbaar ver weg.

  Christina Rossetti Engelse dichteres 1830-1894.

  Stilte is muzikaler dan enig lied.
  Eckart Tolle.

  Woorden zijn bedacht
  om het mysterie van de stilte te verbergen.

  De ware stilte is zonder geluiden,
  maar zonder gedachten.

  Paul van der Bergh.

   

  Terugkeer tot de wortels,
  naar het wezenlijke, dat is stilte.

  Lao-tse.

  De stilte van de natuur kent vele geluiden
  H.R. Holst.

  See how nature
  trees, flowers, grass
  grows in silence;
  see the stars, the moon and the sun,
  how they move in silence …

  we need silence to be able to touch souls.

  Mother Teresa

  Waar je ook gaat,
  neem je eigen stilte met je mee.
  Deepak Chopra.

   

  Stilte is een taal die ligt voorbij de woorden
  en waarmee je door kunt dringen tot de kern van dingen

  Paul de Blot.

  In stilte ontwaakt een nieuwe dag,
  een beloftevol ochtendgloren.
  Leef omdat je leven mag,

  elke dag opnieuw geboren.

  **

  Stilte is het element
  waarin grote dingen zich verwezenlijken

  Thomas Carlyle.

  Draag wat stilte met je mee.
  Concentreer je op stilte.
  Komt ze over je,
  luister dan goed hoe ze klinkt.

  Paul Wilson.

  Stilte verlicht je levenspad.
  Door niet te spreken, zie je duidelijker

  Mahatma Gandhi.

  Kon ik af en toe de stilte
  maar wat harder zetten**Uit het diepst van de stilte zijn wij ontstaan,
  nog ver van alle ruis.
  Soms zoek ik naar het oog in de orkaan

  want in de stilte kom ik thuis.

  **

  Stilte is voorwaarde
  voor ieder nieuw ontwikkelingsproces.

  Stilte is een creatieve bron.

  **

  De rust van de stilte wordt vaak doorboord

  door de misthoorn van het verstand.
  Jon Kabat-Zinn.

  Stilte is de stem van de ziel

  **

  De schilder fluisterde:

  “Nog even, dan kan ik misschien
  van een stilleven stil leven.”**De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.
  Francis Bacon.

  De stem van de ziel spreekt door zacht fluisteren.
  Het is er altijd al geweest,

  ik moest alleen nog leren luisteren.

  **

  In de stilte kom je jezelf helemaal tegen.

  **

  Niets zo prettig als af en toe eens wegdobberen

  op een bootje van stilte in de oceaan van rust

  **

  Soms is stilstaan een hele vooruitgang.

  **

  De magie van de werkelijkheid

  ontdek je als je stil bent.

  Hans Peter Roel.

  Stilte is prachtig.
  Verbreek haar niet,
  tenzij u iets beters te zeggen heeft.**Beweging bij de ander
  begint met stilte bij jezelf.**
  De tempel van wijsheid bevindt zich binnenin je ziel,
  door de stilte te zoeken
  zal het Universum haar geheim met je delen.**Stilte is nog steeds een prachtige taal
  die maar weinig mensen kennen.**De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.

  Francis Bacon.

  De ware stilte is niet zonder geluiden,
  maar zonder gedachten.

  Paul van der Berg.

  Stilte is het element
  waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.

  Thomas Carlyle.

  Door niet te oordelen,
  schep je stilte in je denkvermogen.

  Deepak Chopra.

  De vriend van de stilte komt dicht bij God.

  Confucius.

  De stilte is een vriend
  die je nooit verraadt.

  Meester Eckehart.

  Niets lijkt zoveel op God
  als de stilte.

  Ibn Gabirol.

  Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte;
  de tweede luisteren;
  de derde onthouden;
  de vierde oefenen;
  de vijfde onderwijzen aan anderen.

  Mikhaïl Naimy.

  Wanneer je die stilte niet binnen kunt gaan
  in diepe innerlijke aandacht,
  zal je nooit weten hoe werkelijk jouw Zijn is,
  en hoe onwerkelijk het niet-zijnde.
  Je zult niet weten hoe onverbrekelijk
  ouw werkelijkheid verbonden is met de al-werkelijkheid.

  Martinus Nijhoff.

  Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden,
  het bestaat uit woorden en hun stilte.

  Isaac van Ninivé.

  Heb de stilte lief boven alle dingen:
  zij zal je een vrucht aandragen
  die in woorden onmogelijk beschreven kan worden.

  Catharose de Petri.

  Als de stem van de stilte gehoord wordt,
  zal die stem steeds optreden als gids voor de ziel.

  Kahlil Gibran.

  Ofschoon we voortdurend worden overspoeld
  door een golf van woorden,
  is onze diepte voor immer stil.
  R.S.Hichens.

  Het schoonste geluid ter wereld is stilte.

  Aldous Huxley.

  Na de stilte komt muziek het dichtst
  bij het zeggen van het onzegbare.

  Karel Jonckheere.

  Woorden mogen alleen dienen
  om de stilte te verbeteren.

  Reninca.

  Al wat echt is,
  draagt het kenmerk van de stilte.

  Jan van Rijckenborgh.

   

  Wanneer u uw hart stil en rein maakt,
  maakt u ook het hoofd vrij
  voor de functies waartoe het geroepen is.
  Dan functioneren de zintuiglijke organen geheel anders
  en eerst dan zult u kunnen luisteren.

  Mahatma Gandhi.

  Stilte verlicht je levenspad.
  Door niet te spreken, zie je duidelijker.
  Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren.

  Søren Kierkegaard.

  Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had,
  tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
  En in die stilte hoorde ik de stem van God.

  Elisabeth Kübler-Ross.

  Het is niet nodig om naar India
  of naar een ander land te gaan
  om vrede te vinden.
  Je zult die diepe stilte vinden in je kamer,
  je tuin of zelfs in je badkuip.

  Elaine MacInnes.

  Stilte is de schacht waarin we afdalen
  in de diepten van contemplatie.
  Stilte is het voertuig dat ons brengt
  naar de innerlijkste kern van ons wezen,
  de plaats voor alle authentieke spirituele oefening.

  Tao Meng.

  Stilte is niet afwezigheid van geluid.
  Stilte is de diepste klank.

  Multatuli.

  De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd,
  zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.

  Mikhaïl Naimy.

  De Stilte waarvan ik spreek is dat oneindige uitspansel
  waarin het Niet-zijnde overgaat in het Zijnde,
  en het Zijnde in het Niet-zijnde.
  Het is die ontzagwekkende ruimte,
  waarin ieder geluid geboren wordt en verstilt,
  waarin iedere vorm gestalte krijgt en vergaat
  en waarin ieder Zelf
  wordt ingeschreven èn uitgeschreven:
  waarin niets is dan Het.

  Analyse van de lyrics : Wees Stil.

  Wees stil en weet.

  Dat de Heer de controle heeft.

  Wees stil mijn ziel.

   

  De schrijver spreekt tot zijn ziel, precies zoals de Psalmisten dat deden in Psalm 46:10.

  Wees stil en weet dat ik God ben.

  Ik zal worden verheven onder de naties,

  Ik zal worden verheven in de aarde!

  Sta stil en kijk hoe reuzen vallen.

  Mozes.

  In Numeri 13 stuurde Mozes 12 spionnnen om te zien hoe God Zijn woord van het geven van het beloofde land aan de natie Israël zou vervullen. 10 van de spionnen kwamen terug met een rapport vol angst.

  Er waren letterlijke reuzen die moesten worden overwonnen in het beloofde land. Maar Joshua en Caleb kwamen er zeker van terug dat de Heer de overwinning zou brengen.

  In Numeri 14: 9 zeiden ze:

  Sta niet alleen in opstand tegen de Heer; en vrees de mensen van het land niet, want zij zullen onze prooi zijn. Hun bescherming is van hen verwijderd en de Heer is met ons; wees niet bang voor hen.

  De 10 spionnen en hun families werden vanwege hun angst buitengesloten van het beloofde land. Maar Jozua en Kaleb namen het land en versloeg de reuzen in Jozua 14 en 15.

  In dit lied verwijzen reuzen metaforisch naar de dingen waar we bang voor zijn in het leven. Net als de 1O spionnen, hebben we een keuze om God en Zijn woord te geloven of om terug te krimpen in angst.

  David.

  Zoals David in 1 Samuël 17 Goliath versloeg, zal God ons de overwinning geven op onze gigantische vijanden.

  Ik zal niet bang zijn, omdat je hier bent.

  Je stopt al mijn angst.

  Ik zal niet bang zijn, je laat niet los.

  Wees stil en weet het.

  Ik zal niet bang zijn.

   

  De schrijver spreekt tot zijn ziel zoals de Psalmisten dat deden in Psalm 46: 1-2.

  God is onze toevlucht en kracht,

  Een zeer actuele hulp bij problemen.

  Daarom zullen we niet bang zijn

  en in vers 10

  Wees stil en weet dat ik God ben.

  Ik zal worden verheven onder de naties,

  Ik zal worden verheven in de aarde!

  Wees stil en vertrouw.

  Wat de Heer heeft gezegd, is gedaan.

   

  Gods beloften aan Abraham.

  Hebreeën 6: 17-20 beschrijft hoe Gods beloften aan Abraham moesten worden vervuld omdat God niet kan liegen.

  Op dezelfde manier zalnGod, des te meer verlangend om aan de erfgenamen van de belofte de onveranderlijkheid van Zijn doel te tonen, tussengevoegd met een eed,

  18 zodat door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is voor God om te liegen, wij die toevlucht hebben gezocht zou een sterke aanmoediging hebben om de hoop die voor ons ligt op te nemen.

  19 Deze hoop hebben we als een anker van de ziel, een hoop zowel zeker als standvastig en een die binnen de sluier komt,

  20 waar Jezus als een voorloper voor ons is binnengetreden, voor altijd een hogepriester geworden is volgens de ordening van Melchizedek.

  Wanneer God een belofte uitspreekt, kunnen we “een sterke bemoediging hebben om de hoop die ons gesteld is te grijpen”, wetend dat God het zal volbrengen.

   

  Zeker liefde en genade.

  Jouw vrede en vriendelijkheid.

  Volg mij, zal mij volgen.

  Zeker liefde en genade.

  Jouw vrede en vriendelijkheid.

  Volg mij, zal mij volgen.

  Zeker liefde en genade.

  Jouw vrede en vriendelijkheid.

  Volg mij, zal mij volgen.

  Zeker liefde en genade.

  Jouw vrede en vriendelijkheid.

  Volg mij, zal mij volgen!

  Deze woorden zijn een uitgebreide bekentenis van Psalm 23: 6.

  Natuurlijk zullen goedheid en goedertierenheid me alle dagen van mijn leven volgen,

  En ik zal voor altijd in het huis van de Heer wonen.

  Bijbelse teksten betreffen slachtoffers en zondebokken.

  Het is nauwelijks belangrijk genoeg om te onderstrepen in deze teksten dat je niet vanzelfsprekend diegene bent die al die pijn in je leven veroorzaakt.

  Maar ook diegene die erkenning verdient. In all gevolg is volgens mij de oplossing en jouw moeilijkheden gekend door God.

  Ook dat je inziet dat je niet alleen bent in die situatie, dat anderen dat ook meemaken, en dat moeilijkheden overwinnen van alle tijden is,  is een groot pluspunt in je bewustwording.

  Heb je opmerkingen, suggesties of vragen over mijn werkwijze laat het me weten in de commentaren.

   

  Johan Persyn.

  Aanverwante Teksten, boeken Cd’s Dvd’s.

  Here is More When the World Says You Can’t, God Says You Can

  There Is More: Live In Sydney, Australia 2018

  Hillsong in het Nederlands

  Luister naar There is more on Spotify Music Itunes Youtube Google Play

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.