Quatum Healing Techniek van MTE  Deel 1 +audio

Quatum Healing Techniek van MTE Deel 1 +audio

“Quanta Freedom Healing ™” is een genezingssysteem dat een ommekeer teweeg heeft gebracht in hoe we kunnen genezen van narcistisch misbruik.

De reden dat het zo effectief is, heeft als reden dat een slachtoffer van narcistische mishandeling niet langer wordt achtergelaten in de strijd om hun misbruiksymptomen. De meest misbruik symptomen waar slachteroffers mee te kampen hebben zijn angst, depressie, gecompliceerde posttraumatische stressstoornis, bijniervermoeidheid en agorafobie en andere emotionele problemen te beheersen mentale, fysieke en zenuwstelselaandoeningen. Mijn mentor weet er alles van uit persoonlijke ervaring.

QHT kan het trauma dat verantwoordelijk is voor deze symptomen intern cellulair vrijmaken.

Dit genereert genezing die oude “overlevende” herstelprocessen overstijgt door “Bloeien” – winst te creëren. Bloeien betekent dat het individu meer machtig, heel, zelfverzekerd en vreugdevol is dan ooit tevoren, zelfs voordat deze persoon narcistisch werd misbruikt.

Dit diepgaande genezingsproces heeft mijn leven, dat van Annemie en het leven van duizenden andere mensen, uit meer dan 80 verschillende landen over de hele wereld – zonder beschrijving – getransformeerd in korte tijd en directe manieren die hedendaagse genezing eenvoudigweg niet kan creëren.

Quanta Freedom Healing ™ is een genezingssysteem dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de methode hoe we kunnen genezen van narcistische misbruik.

Hoe het allemaal begon.

Het begin van de diepgaande helende reis van Melanie Tonia Evans begon enkele jaren geleden toen zij, als gevolg van narcistische mishandeling, een complete bijnier- en psychotische afbraak had.

Toen het gebeurde merkte mijn mentor dat zij dacht … Dit is het. Dit is wat het betekent om ‘te klikken’.

Mijn mentor was buiten haar lichaam en zag haarzelf praten met mensen op het dak boven haar.  Toen had zij grafische verschrikkelijke beelden zoals in een film die steeds met haar ogen dicht of open bleven komen.

Deze afbeeldingen zouden niet verdwijnen. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht en deze beelden stopten niet voordat zij een injectie kreeg.

Op het moment dat dit gebeurde, had mijn mentor enorme hoeveelheden hulpbronnen en geloofwaardigheid verloren. Haar vrienden en familie hadden zich afgewend.

Zij vocht een verloren strijd tegen de narcist omdat overal waar zij haar omdraaide hij haar in de maling en in diskrediet bracht. Iedereen geloofde dat zij “de gekke persoon” was.

Op het moment van haar inzinking woog mijn mentor slechts 37 kilo (82 ponden) . Haar werd verteld dat volledige rust, herstel-institutionalisering (opname) en vervolgens het nemen van drie antipsychotica voor de rest van haar leven haar enige optie was als zij wilde functioneren. Maar zij zou nooit meer normaal functioneren.

Mijn mentor was in totale wanhoop die avond, bij haar thuis met zelfmoordgedachten.

Melanie wist dat het “game over” was voor haar. Zij wist alleen dat als zij het pad van antipsychotica zou inslaan, dat zij er nooit meer vanaf zou komen. Zelfs hoofdpijnpillen hadden bij haar altijd een erg slecht gevolg!

Maar welke opties had ijn mentor? Zij kon zo niet doorgaan – en vooral niet zoals ze nu was. Ze had geen mentale of fysieke gezondheid meer. Ze stond “schaakmat”.

Melanie was in haar badkamer en zij lag op de vloer toen zij haar handen ophief aan God, gaf ze haar over en vroeg om hulp. Mijn mentor deed dit niet om “gered” te worden.

Mijn mentor deed dit, omdat ze niets anders kon doen. Op dat moment in haar leven was zij alle opties verloren.  Haar leven was verscheurd en er was bijna niets meer over. Nu was haar gezondheid vernietigd.

In dat gespleten moment had zij een verbijsterende openbaring.

Die kwam zo duidelijk dat er geen verwarring over bestond. In die fractie van een seconde was het alsof zij een “download” van een kleine encyclopedie had ontvangen.

Misschien moet je helemaal “down zijn” om genoeg uit de weg te gaan om de waarheid te ontvangen. Dat was zeker de ervaring die Melanie had.

Zij wist, alsof zij nog nooit zoiets duidelijks had geweten.

Er is een manier om elk symptoom dat zij had te helen, van binnenuit. Dan als mijn mentor de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid nam om dat te doen zou ze helen van binnenuit.

Dit was behoorlijk verbazingwekkend voor haar. Omdat mijn mentor echt de schuld gaf voor alles aan haar narcist. Zij dacht dat zij alleen slachtoffer was van zijn bloedbad – een ongelukkige statistiek van een sociopaat.

Ze had ook geloofd dat de enige manier waarop ze beter kon worden en haar leven kon redden, was door haar op de narcist te concentreren.

Hou hem vast, verander hem of leer alles wat er te weten valt over narcisten om hem te compenseren, te overleven, weg te komen of te minimaliseren wat hij aan het doen was in zijn vernietiging van haar.

Nu besefte Melanie dat dit alles haar ertoe had gebracht de essentiële liefde en genezing van haarzelf te ontwijken die tegen haar schreeuwde door haar te verwonden. Ze was niet naar binnen gegaan bij haarzelf, daardoor was deze verschrikkelijke inzinking gebeurd.

In dit intens diepe spirituele ontwaken begreep zij meteen dat de narcist in haar leven niet de redder van haar wonden was.

Hij was in feite de boodschapper van haar al bestaande wonden.

Voor het eerst in haar leven begreep zij de ware sleutel: mensen behandelen ons niet hoe we ze behandelen; ze behandelen ons hoe we ons echt voelen en geloven.  Hoeveel we echt onszelf liefhebben en onszelf accepteren.

In die tijd had zij geen transformerende genezingswerktuigen.

Zij had alleen het diepe bewustzijn over de waarheid van haar inzinking ontvangen. Toen, omdat ze wist dat dit niet de ware manier was om hiervan te genezen, ervoer ze het “wonder” door het spreken van gezondheidswerkers uit de noodzaak van institutionalisering en anti-psychotische medicatie.

Mijn mentor hield vast geen contact met de ex-man-narcist, omdat het niet langer om “hem” ging. Immers nu ging het om “haar”. Het helen van haar originele programma’s die haar onbewust meegenomen hadden in beledigende en teleurstellende relaties.

Haar geschiedenis, haar genetische emotionele trauma’s en de redenen waarom ze haar macht aan anderen had doorgegeven, terwijl ze probeerde geliefd te worden.

Ze had niet meteen het gereedschap of de antwoorden.

Dus begon er een zoektocht van 18 maanden, waarbij ze soms het trauma dat in dat stadium nog steeds in haar lichaam vastzat, soms nauwelijks overleefde.

Haar herstelvraag werd dat ook voor anderen. Haar bewustzijn en empowerment met betrekking tot radicale persoonlijke verantwoordelijkheid en de focus verleggen van narcisten en volledig in liefhebben en genezen zelf hielpen de mensen die zij coachte.

Zij genas haarzelf terwijl zij anderen ook hielp te genezen. Zoals Annemie en ikzelf.

Hoewel dit echter mensen en haarzelf hielp en we ons positiever voelden en in staat waren geen contact te houden met de narcist, was er nog steeds de kwestie dat we dezelfde empowermentinformatie opnieuw moesten bespreken. Terwijl we probeerden te overleven in het interne traumatische trauma dat nog steeds misbruik symptomen maakte in ons leven.

Melanie was al jaren een holistische genezer voordat zij op narcistische manier werd misbruikt. Ze besefte dat wekelijkse sessies met slachtoffers van misbruik meer een “kruk” en een “afhankelijkheid” waren, dan dat mensen werden genezen tot het niveau waarop ze geen therapie meer nodig hadden.

Melanie Tonia Evans wist waarom.

De interne wonden werden alleen maar beheerd. Ze werden nooit echt geheeld. Daarbij  wist ze dat er een manier moest zijn om dat te bereiken.

Haar persoonlijke genezings-zoektocht ging verder … Zij streefde ernaar om vrij te zijn van de wonden die zij droeg. Zij was constant bezig met het onderzoeken van verschillende helende modaliteiten, (tientallen) om een ​​manier te vinden om echt te genezen.

Terwijl zij dit deed, was zij gepassioneerd over het delen van echte ontdekkingen met anderen.

Melanie Tonia Evans genezende doorbraken.

Haar Healing-doorbraken.

Op deze zoektocht ontdekte ze dat modaliteiten die niet-cognitief waren en die het onderbewuste emotionele interne wezen aanspraken veruit degenen waren die echte verlichting en verschuivingen creëerden.

Zodra ze toegang had tot deze modaliteiten zoals thèta-genezing en kinesiologie, voelde zij dat er echte genezing plaatsvond. De transformatie had plaats op een niveau dat zij nog nooit eerder had gevoeld.

Zij was zo onder de indruk van de resultaten.

Zij begon ijverig te trainen in deze helende modaliteiten. Melanie was heel blij dat zij haar gecompliceerde posttraumatische stressstoornis-symptomen volledig met deze technieken kon uitroeien.

Dit gebeurde onvoorzien snel als gevolg van het bereiken van het innerlijke zelf dat vervolgens de interne trauma’s vrijgaf die verantwoordelijk waren voor deze aandoening.

Zonder die trauma’s had zij geen symptomen meer om te proberen het te beheersen. Haar gecompliceerde posttraumatische stressstoornis was net verdwenen.

Ze was niet alleen opgewonden voor haarzelf. Maar ook voor haar cliënten. Melanie Tonia Evans begon een combinatie van theta-genezing en kinesiologie te delen om hun trauma te behandelen – dat zij toen “Holographic Healing” noemde.

De genezende versnelling was algemeen.

Het gebeurde voor alle cliënten die openstonden om over te schakelen van cognitieve coaching naar het “adresseren van het onderbewuste” genezingspad.

Als gevolg hiervan weigerde zij door te gaan met coaching. Haar hart was er niet bij toen zij de herstelde genezing van de cliënt zag op meer dan tien keer tijd bij het coachen van cliënten dan bij de holografische aanpak.

Mijn mentor geloofde nooit meer dat “praattherapie” een echte genezing voor traumatische mishandeling kon creëren. Melanie Tonia Evans ondervond dat echte genezing niet het geval was.

Zij had echter nog niet het volledige antwoord.

Haar agorafobische toestand hield aan. Dit was ondanks haar eigen genezingen en toegang tot een groot aantal thèta- en kinesiologiedeskundigen evenals elke andere onderbewuste helende modaliteit die zij kon vinden.

Zij kon de symptomen amper aan. Ze werden niet genezen. Ze had nog steeds een diepgewortelde angst om in open ruimtes of openbare plaatsen te komen en te verblijven. Het was vermoeiend en soms verlammend.

Ze gaf de hoop niet op, omdat ze geloofde dat als ze bleef zoeken, ze het antwoord kon vinden.

Net als mijn mentor, waren sommige van haar cliënten met ernstig trauma in staat geweest om bepaalde condities te helen met ‘Holografische genezing’, maar een deel van het interne trauma zou niet wijken

Toen “ontmoette” Melanie Tonia Evans Quanta Freedom ™ Healing.

Haar leven veranderde voor altijd als gevolg van een ongelooflijke gebeurtenis in haar leven.

Hoe dit is gebeurd, was: Melanie was uitgenodigd om een ​​vriendin in Thailand te ontmoeten. Alleen al overzee, met agorafobie, was een van de meest angstaanjagende ervaringen van haar leven.

Het was een “gek” ding om te doen, toch wist ze dat ze het moest doen.

Ze stortte bij aankomst letterlijk in haar vriendins armen. Al snel binnen de grenzen van de omtrek van het hotel voelde ze haar weer gelukkig en veilig. Toch was ze doodsbang om het hotel te verlaten.

Melanie was zo boos dat ze daar niet vrijuit kon rondwandelen. Mijn mentor had er genoeg van … Ze wilde gaan verkennen buiten het hotel … Ze wilde “normaal” zijn.

Melanie Tonia Evans besloot dat het tijd was om het antwoord en de ware genezing voor haar toestand te vinden.

Dus, op een rustige middag in haar hotelkamer, ontspande ze haarzelf .

Ze opende haar lichaam, haar hart en haar geest. Toen gebeurde het “channelen” van hoe je drie modaliteiten kon combineren.

Ze maakte notities alsof ze dicteerde van een veel grotere en meer geïnformeerde bron dan zijzelf.

Zij deed daarna dat nieuwe proces bij haarzelf en het voelde zo goed.

Vervolgens paste ze dit proces toe door diep in haarzelf te reiken, de vastzittende emotionele wonden te identificeren, te claimen, vrij te geven en te transformeren, juist, omdat ze gruwelijk agorafobisch was.

Het rare was:  Het voelde bij mijn mentor alsof zij haar hele leven dit proces had gedaan.

Twee uur later speelde ze vrolijk in het leven – meer dan wat ze ooit had gedaan. Ze was in een drukke marktstraat in Koh Sumui. Melanie voelde haar verbonden met alles. Ze was als een eenheid van liefde zonder enige angst.

Tijdens de channeling sessie in de hotelkamer, had ze het diepe en absolute besef gekregen dat ze altijd al agorafoob was geweest, haar hele leven …. het was gewoon de narcist die het had getriggerd en geactiveerd. Die agorafobie had nu haar volle aandacht.

Zo veel ervan had te maken met vooroudertrauma en incidenten die waren gebeurd toen zij een klein meisje was.

Ze had het niet eerder geweten, omdat het “haar normale status” Agorafobie was vroeger aanwezig ​​op een niveau dat ‘leefbaar’ was. De waarheid was dat zij altijd al bang was geweest voor mensen en het leven.

Nu had ze gewoon geen agorafobie. En het kwam nooit terug.

Haar snel evoluerende zelf.

Nadat deze doorbraak in “Quanta Freedom” Healing plaatsvond, was ze eindelijk in staat om andere innerlijke wonden los te laten en te vervangen door een vaardigheid dat haar hoogste verwachtingen overtrof.

Zij was letterlijk in staat om haarzelf te laten evolueren van alle angstige, vastzittende, beperkte en pijnlijke gebieden in haar leven naar wat zij nu verstaat onder organisch welbevinden.

“Organic Wellbeing” is wie we zijn zonder trauma dat gevangen is in ons. Dit is onze ware zelfbestemming.

Dit was meer dan alleen het loslaten van wonden. Ze gebruikte wat ze nu kent als het “Super Bewuste”, of met andere woorden: Bron – Leven  – God – een Hogere Oneindige Intelligentie – Bewustzijn die onbeperkte mogelijkheden heeft om te helen wat de cognitieve geest eenvoudig niet kan.

Dat super bewuste brengt ons evenals gratis inzichten, mogelijkheden en emotionele vrijheid die onze vorige “normale identiteit” ver overstijgen.

Voor de eerste keer ooit wist ze wat het was om echte vreugde te hebben.

Mijn mentor besefte wat het is om een echte liefde voor haarzelf te hebben die niet afhankelijk is van de omstandigheden. Ze wist letterlijk hoe het was om in het leven heel te voelen.

Melanie had die gevoelens nog nooit eerder meegemaakt. Dit had ze niet meegemaakt zelfs niet voordat ze op narcist manier mishandeld werd.

Sterker nog, ze had nooit geweten dat zo’n bestaansniveau zelfs maar mogelijk was.

Quanta Freedom Genezen met anderen.

Mijn mentor begon “Quanta Freedom Healing” te gebruiken in sessies met cliënten. Net als bij haar waren de resultaten verrassend en vaak onmiddellijk.

Mensen met kwetsuren kwamen vrij te staan en hun buitenwereld begon overeen te komen met de innerlijke.

Mensen kunnen zich losmaken van narcisten, hun traumasymptomen genezen.

Ze kunnen ontsnappen aan de cycli van misbruikpatronen en echte resultaten in hun leven gaan genereren – zoals eigendommen en voogdij over de kinderen – goede juridische overeenkomsten met narcisten.

Haar cliënten werkten met radicale persoonlijke verantwoordelijkheid.

Haar cliënten realiseren zich dat de ware kracht binnenin is. Ze realiseren dat wanneer we eerst de emotie verplaatsen – het onbewuste innerlijke programmeren –  dan volgt heel het leven in onze ervaring.

Deze klanten raakten enthousiast over het creëren van hun leven van binnenuit. Ze vonden het geweldig om de wonderen te ervaren die het leven snel naar hen reflecteerde. Alle gebieden van hun leven waarop Quanta Freedom Healing zich richtten, verbeterden snel.

Opvallend was dat deze mensen ook het organische welbevinden ervoeren van diepgaande inzichten, vrede en heelheid. Dit was het resultaat van het loslaten van trauma’s en het loslaten van de narcist.

De trauma’s werden  vervangen door de “Quanta Vrijheid healing”  en gevuld met Bron. Zoals het met haarzelf gebeurde deze verschuiving wordt niet geleerd. Het is een ervaring dat zich eenvoudig van binnenuit ontvouwt.

Mond aan mond reclame voor QHT verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Voor ze het wist, had ze 7 dagen per week klanten geboekt, die maanden van tevoren reserveren. Op dat moment wist ze dat ze een genezingsprogramma moest maken – het Narcissistic Abuse Recovery Program – NARP – om op veel groter niveau tegemoet te komen aan mensen in nood.

Toen explodeerde NARP wereldwijd in meer dan 80 verschillende landen. Ze had GEEN idee dat dit zou gebeuren!

Nu weet we de reden waarom veel grote problemen kunnen tientallen jaren – misschien – duren om opgelost te geraken, maar met dit systeem kunnen ze binnen enkele minuten worden opgeruimd.

Informatieve en transformationele genezing.

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen “informatieverwerking” en “transformationele genezing”.

“Informatieve genezing” betekent het ontvangen van een “idee” over hoe te veranderen.

De moeilijkheid en het lange pad van “informatieverwerking” is dat het een poging is om een ​​nieuwe levensrichting te creëren zonder diepgewortelde onbewuste verwondingen of kwetsuren aan te pakken.

Je hebt misschien de uitdrukking gehoord “Het zinkt er gewoon niet in”. Die uitdrukking is de exacte waarheid, omdat de informatie die je op het niveau van de cognitieve geest ontvangt, niet in staat is om te communiceren met je onderbewustzijn, waar bijna al onze patronen uitkomen.

Het is de energie van e-motion – energie in beweging- die onze denkpatronen, angst en bijbehorend gedrag creëert.

Bovendien is er zoveel pijn en angst in het onderbewust geblokkeerd waardoor dit nieuwe ‘idee’ moet doordringen en belichaamd worden. Er is simpelweg geen ‘ruimte’ voor de nieuwe en gezondere informatie om binnen te komen en in de greep te komen.

Informatieve genezing kan werken voor aspecten van ons leven die geen cruciale problemen voor ons zijn, omdat er heel weinig onbewuste angst, pijn en weerstand (e-motion) in ons gehecht zijn aan die specifieke onderwerpen.

Informatieve genezing is meestal niet effectief voor diepe emotionele verwonding.

Dat is natuurlijk wat misbruikt worden is. In feite is je niveau van bewustzijn (denken) alleen maar een match op een bepaald onderwerp in relatie tot je trauma of anderszins over dat onderwerp. Out of the box van trauma denken lukt zelden.

Het is letterlijk zo goed als onmogelijk om gezond te denken voordat je een verschuiving in je onderbewuste lichaam naar ‘gezondheid’ hebt gemaakt.

Het brein volgt de emoties altijd.

Vandaar dat het proberen om emoties cognitief te helen gelijk is aan verliezen, omdat het is alsof je probeert een kar voor een paard te zetten.

Dit is waarom het niet uitmaakt wat je leest, of welke therapeuten je ziet, of hoeveel goede adviezen je krijgt.  Je kunt de pijn misschien niet loslaten en ontsnappen aan je slachtofferachtige gedachten en gevoelens en bijbehorende machteloosheid en getraumatiseerde acties of niet-acties.

U probeert wanhopig om uw symptomen te beheersen, omdat het traumatische  in uw wezen, dat ze veroorzaakt, nooit wordt aangepakt.

“Je kunt een Ferrari niet in de garage rijden boven op het oude wrak dat de weg blokkeert”, en de uitdrukking van Debbie Ford “Je kunt geen ijs op de poep zetten”, hebben precies te maken met de nutteloosheid van proberen nieuwe informatie te brengen boven op het oude dat daar nog steeds vastzit.

De pijn wordt veroorzaakt door trauma in je lichaam van  gevangen pijnlijke emoties.

Alles verandert in ons vermogen om te genezen wanneer we stoppen met proberen om te gaan met ons trauma op een logische en cognitieve manier.

Opgesloten trauma in ons lichaam heeft een eigen leven.

Wat dit betekent is dat we de misbruiker en de onrechtmatige daden geïnternaliseerd hebben.  Dat we aan hen gehecht blijven. We zullen dat misbruik steeds weer opnieuw beleven en opnieuw creëren. Dit is wat we misschien nogal smalend vlooien noemen.

Onze onbewuste trauma’s komen tot bewustzijn als we niet zelf naar binnen gaan om hen te genezen.

Ze lijken ze ons – buiten onszelf – via gebeurtenissen en mensen in het leven binnen te dringen.

In je onderbewustzijn zit je trauma opgesloten. Dit houdt alle symptomen in je leven op zijn plaats – inclusief de narcist.

Als we dit buiten onszelf proberen op te lossen, proberen we de externe problemen (de symptomen) te veranderen in plaats van ze van binnen – op het ware niveau van de oorzaak – van de wortel te veranderen.

Hierdoor blijven we onszelf in onrechtmatige situaties brengen.  Op zijn minst blijven we traumatiseren met voortdurende obsessieve gedachten van misbruik, machteloosheid en slachtofferschap.

Onze emotionele wonden kunnen worden vergeleken met fysieke wonden.

Tot fysieke wonden genezen, stopt de pijn niet. Hoe meer wonden – fysiek of emotioneel –  worden genegeerd en onbehandeld blijven hoe verder het woekert en zich verspreidt en de pijn blijft voortduren.

Praten over fysieke wonden geneest ze niet. Noch herstelt het emotionele wonden. Het is wel een belangrijk stap naar mogelijke hulp.

Onze onbehandelde emotionele wonden etteren. Etterende wonden doordringen in ons hele leven, en net als een fysieke wond – als emotionele verwonding de neiging heeft om direct te genezen, kan het worden aangepakt en genezen.

Ik hoop dat dit artikel echt helpt en als je stevig en echt stabiel wilt worden om contact te maken met je gezonde, ware en goddelijke zelf, wil ik je graag helpen een oplossing te vinden voor je problemen met narcisme. En de eerste stap is door je aan te melden voor mijn gratis 21-daagse programma om om te gaan met narcisme.

Heb je al verbinding gemaakt met onze innerlijke hulpmiddelen? Ik beloof dat deze middelen die je vindt in onze gratis 21-daagse programma een transformatie zijn voor jou.

De volgende stap is hier.

Lees meer

alle artikels over narp-systeem, narps-programma, narcissistic abuse recovery programma, narcistisch misbruik herstelprogramma

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees