Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Wat is quanta freedom healing online programma? Deel 1 +audio

Wat is the Quantum Healing Technique? afkorting: QHT

Quanta Freedom Healing ™ is een genezingssysteem dat een ommekeer teweeg heeft gebracht in hoe we kunnen genezen van narcistisch misbruik.

De reden dat het zo effectief is, is, omdat een slachtoffer van narcistische mishandeling niet langer wordt achtergelaten in de strijd om hun misbruiksymptomen onder controle te houden.

De meest misbruiksymptomen waar slachtoffers mee te kampen hebben zijn angst, depressie, gecompliceerde posttraumatische stressstoornis. Maar ook  bijniervermoeidheid en agorafobie en andere emotionele problemen en te beheersen mentale, fysieke en zenuwstelselaandoeningen kunnen opduiken.

QHT kan het trauma dat verantwoordelijk is voor deze symptomen intern cellulair vrijmaken.

Dit maakt genezing die oude “overlevende” herstelprocessen overstijgt door “Bloeien” — winst te creëren. Bloeien betekent dat het individu meer machtig, heel, zelfverzekerd en vreugdevoller is dan ooit tevoren, zelfs voordat het narcistisch werd misbruikt.

Dit diepgaande genezingsproces heeft mijn leven en het leven van duizenden andere mensen, uit meer dan 80 verschillende landen over de hele wereld immens  getransformeerd in korte tijd en op directe manieren die hedendaagse genezing eenvoudigweg niet kan creëren.

Quanta Freedom Healing ™ is een genezingssysteem dat een revolutie teweegbracht in de methode hoe we kunnen genezen van narcistische misbruik.

Hoe het allemaal begon.

Het begin van de diepgaande helende reis van Melanie Tonia Evans begon enkele jaren geleden toen zij, als gevolg van narcistische mishandeling, een complete bijnier- en psychotische afbraak had.

Toen het gebeurde, merkte Melanie dat zij dacht … Dit is het. Dit is wat het betekent om ‘te klikken’.

Melanie was buiten haar lichaam. Ze zag haarzelf praten met mensen op het dak boven haar.  Toen had zij grafische verschrikkelijke beelden zoals in een film die steeds met haar ogen dicht of open bleven komen.

Deze afbeeldingen zouden niet verdwijnen. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht en deze beelden stopten niet voordat zij een injectie kreeg.

Op het moment dat dit gebeurde, had Melanie Tonia Evans enorme hoeveelheden hulpbronnen en geloofwaardigheid verloren.

Haar vrienden en familie hadden zich afgewend. Zij vocht een verloren strijd tegen de narcist, omdat overal waar zij haar omdraaide hij haar in de maling en in diskrediet bracht. Iedereen geloofde dat zij “de gekke persoon” was.

Op het moment van haar inzinking woog Melanie slechts 37 kilo (82 ponden). Haar werd verteld dat volledige rust, herstel door opnamen in een instellingen vervolgens het nemen van drie antipsychotica voor de rest van haar leven haar enige optie was als zij wilde functioneren. Maar zij zou nooit meer normaal functioneren.

Melanie was in totale wanhoop die avond, bij haar thuis met zelfmoordgedachten.

Melanie wist dat het “game over” was voor haar. Zij wist alleen dat als zij het pad van antipsychotica zou inslaan dat zij er nooit meer vanaf zou komen. Zelfs hoofdpijnpillen hadden bij haar altijd een erg slecht gevolg!

Maar welke opties had Melanie? Zij kon zo niet doorgaan — en vooral niet zoals ze nu was. Ze had geen mentale of fysieke gezondheid meer. Ze stond “schaakmat”.

Zij was in haar badkamer.  Melanie lag op de vloer.  Toen zij haar handen omhoog richtte naar God, gaf ze haar over en vroeg om hulp. Zij deed dit niet om “gered” te worden.

Melanie deed dit, omdat ze niets anders kon doen. Op dat moment in haar leven was zij alle opties verloren. Haar leven was verscheurd. Er was bijna niets meer over. Nu was haar gezondheid vernietigd.

In dat gespleten moment had zij een verbijsterende openbaring. Die kwam zo duidelijk dat er geen verwarring over bestond. In die fractie van een seconde was het alsof zij een “download” van een kleine encyclopedie had ontvangen. Misschien moet je helemaal gek zijn om genoeg uit de weg te gaan om de waarheid te ontvangen. Dat was zeker de ervaring die Melanie had.

Zij wist, alsof zij nog nooit zoiets duidelijks had geweten.

Er is een manier om elk symptoom dat zij had om dat te helen, van binnenuit. Dan als Melanie de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid nam om dat te doen zou ze helen van binnenuit.

Dit was behoorlijk verbazingwekkend voor haar. Omdat Melanie echt de schuld gaf voor alles aan haar narcist. Zij dacht dat zij alleen slachtoffer was van zijn bloedbad — een ongelukkige statistiek van een sociopaat.

Ze had ook geloofd dat de enige manier waarop ze beter kon worden en haar leven kon redden, door haar op hem te concentreren. Hou hem vast, verander hem of leer alles wat er te weten valt over narcisten om hem te compenseren, te overleven, weg te komen of te minimaliseren wat hij aan het doen was in zijn vernietiging van haar.

De essentiële liefde en genezing van jezelf vermijden.

Nu besefte Melanie dat dit alles haar ertoe had gebracht de essentiële liefde en genezing van haarzelf te ontwijken die tegen haar schreeuwde door haar kwetsuren. Ze was niet naar binnen gegaan in haarzelf, daardoor was deze verschrikkelijke inzinking gebeurd.

In dit intens diepe spirituele ontwaken begreep zij meteen dat de narcist in haar leven niet de redder van haar wonden was.  Zij was in feite de boodschapper van haar al bestaande wonden.

Voor het eerst in haar leven begreep zij de ware sleutel:  mensen behandelen ons niet hoe we ze behandelen. Ze behandelen ons hoe we ons echt voelen en geloven.  Hoeveel we echt onszelf liefhebben en onszelf accepteren.

In die tijd had zij geen transformerende genezingstools.

Zij had alleen het diepe bewustzijn over de waarheid van haar inzinking ontvangen. Toen, omdat ze wist dat dit niet de ware manier was om hiervan te genezen, ervoer ze het “wonder” van het spreken van gezondheidswerkers uit de noodzaak van institutionalisering en anti-psychotischemedicatie.

Melanie hield vast geen contact met de ex-man narcist.

Het was niet langer dat het om “hem” ging, maar, omdat het om “haar” ging. Het helen van haar originele programma’s die haar onbewust meegenomen hadden in beledigende en teleurstellende relaties.

Haar geschiedenis, haar genetische emotionele trauma’s en de redenen waarom ze haar macht aan anderen had doorgegeven, terwijl ze probeerde geliefd te worden.

Ze had niet meteen het gereedschap of de antwoorden.

Dus begon er een zoektocht van 18 maanden, waarbij ze soms het trauma dat in dat stadium nog steeds in haar lichaam vastzat, soms nauwelijks overleefde ….

Haar herstelprogramma QHT werd dat ook voor anderen.

Haar bewustzijn en empowerment met betrekking tot radicale persoonlijke verantwoordelijkheid en de focus verleggen van narcisten en volledig in liefhebben en genezen  van zichzelf hielpen ook de mensen die zij coachte.

Zij genas haarzelf, terwijl zij anderen ook hielp te genezen.

Hoewel dit echter mensen en haarzelf hielp was dit een steeds herhalende bespreking. In eerste instantie door de herhaling van die informatie voelde Melanie haar positiever. Ze bleef er ook door in staat om geen contact te houden met de narcist, toch was er nog steeds de kwestie dat ze dezelfde informatie opnieuw moesten bespreken.

Terwijl ze probeerde te overleven met het interne trauma dat nog steeds misbruik symptomen maakte in haar leven coachte ze anderen.

Melanie was al jaren een holistische genezer voordat zij op narcistische manier werd misbruikt. Ze besefte dat wekelijkse sessies met slachtoffers van misbruik  meer een “kruk” en een “afhankelijkheid” waren, dan dat mensen werden genezen tot het niveau waarop ze geen therapie meer nodig hadden.

Dit gevoel heb ik ook als ik langdurig in gesprek ben met mensen over narcisme. Verschillende gesprekken, een blijvende band creëren is een absolute noodzaak, en iemand helpen bij het toepassen en de follow-up is zeer belangrijk, ook er nog zijn als het goed gaat.

Maar toch ben ik geen gezeldschapspersoon voor mijn gesprekspartner.

Er moet wel degelijk tijd en werk geïnvesteerd worden in zelfgenezing door mijn gesprekspartner door het luisteren naar enkele audio’s of het bekijken van enkele video’s en het lezen van enkele teksten. Ik kan die niet samen bekijken, of herschrijven.

Als je Engelstalig bent of je kunt voldoende de Engelse taal begrijpen dat is er ook een webinar ter beschikking met mijn mentor Melanie Tonia Evans waar je op weg gezet wordt om aan uw transformatie te werken.

Daarom dat je veel teksten vind die rechtstreeks advies verlenen over het omgaan met narcisme in verschillende situaties.  Zoals, gaan beseffen dat je wellicht gevoelig voor een narcist bent. Maar ook hoe je niet moet reageren in bepaalde situaties. Zoals wat te doen met gedachtenmanipulatie? Zodat je ook de tools begrijpt om aan jezelf te werken.

Melanie Tonia Evans wist waarom.  De interne wonden werden alleen maar beheerd. Ze werden nooit echt geheeld. Daarbij wist ze dat er een manier moest zijn om dat te bereiken.

Haar persoonlijke genezingszoektocht ging verder …

Zij streefde ernaar om vrij te zijn van de wonden die zij droeg. Zij was constant bezig met het onderzoeken van verschillende helende modaliteiten, (tientallen) om een ​​manier te vinden om echt te genezen.

Terwijl zij dit deed, was zij gepassioneerd over het delen van echte ontdekkingen met anderen.

Melanie Tonia Evans genezende doorbraken.

Haar Healing-doorbraken .

Op deze zoektocht ontdekte ze dat modaliteiten die niet-cognitief waren en die het onderbewuste emotionele interne wezen aanspraken veruit degenen waren die echte verlichting en verschuivingen creëerden.

Zodra ze toegang had tot deze modaliteiten zoals theta-genezing en kinesiologie, voelde zij dat er echte genezing plaatsvond. De transformatie had plaats op een niveau dat zij nog nooit eerder had gevoeld.

Zij was zo onder de indruk van de resultaten.  

Zij begon ijverig te trainen in deze helende modaliteiten. Melanie was heel blij dat zij haar gecompliceerde posttraumatische stressstoornis-symptomen volledig met deze technieken kon uitroeien.

Dit gebeurde ongelooflijk snel als gevolg van het bereiken van het innerlijke zelf dat vervolgens de interne trauma’s vrijgaf die verantwoordelijk waren voor deze aandoening.

Zonder die trauma’s had zij geen symptomen meer om te proberen het te beheersen. Gecompliceerde posttraumatische stressstoornis was net verdwenen.

Ze was niet alleen opgewonden voor haarzelf. Maar ook voor haar cliënten. Melanie Tonia Evans begon een combinatie van theta-genezing en kinesiologie te delen om hun trauma te behandelen — dat zij toen “Holographic Healing” noemde.

De genezende versnelling met QFT was algemeen.

Dus onafhankelijk vanuit welk land of cultuur de persoon was die QFT quanta freedom healing volgde. Het gebeurde voor alle cliënten die openstonden om over te schakelen van cognitieve coaching naar het “adresseren van het onderbewuste” genezingspad.

Als gevolg hiervan weigerde zij door te gaan met haar gewone coaching. Haar hart was er niet bij toen zij de herstelde genezing van de cliënt zag op meer dan tien keer tijd zoveel als bij het gebruik van QFT voor haar cliënten.

Zij geloofde nooit meer dat “praattherapie” een echte genezing voor traumatische mishandeling kon creëren. Melanie ondervond dat dat niet het geval was.

Zij had echter nog niet het volledige antwoord. Haar agorafobische toestand hield aan. Dit was ondanks haar eigen genezingen en toegang tot een groot aantal thèta en kinesiologiedeskundigen evenals elke andere onderbewuste helende modaliteit die ik kon vinden.

Zij kon de symptomen amper aan. Ze werden niet genezen. Ze had nog steeds een diepgewortelde angst om in open ruimtes of openbare plaatsen te komen en te verblijven.

Het was vermoeiend en soms verlammend. Ze gaf de hoop niet op, omdat ze geloofde dat als ze bleef zoeken, ze het antwoord kon vinden.

Net als Melanie, waren sommige van haar cliënten met ernstig trauma in staat geweest om bepaalde condities te helen met ‘Holografische genezing’, maar een deel van het interne trauma zou niet wijken.

Toen Melanie Quanta Freedom Healing ‘ontmoette’.

Quanta Freedom ™ Healing

Haar leven veranderde voor altijd als gevolg van een ongelooflijke gebeurtenis in haar leven.

Hoe dit is gebeurd, was als volgt: Melanie was uitgenodigd om een ​​vriendin in Thailand te ontmoeten. Alleen al overzee, met agorafobie, was één van de meest angstaanjagende ervaringen van haar leven. Het was een “gek” ding om te doen, toch wist ze dat ze het moest doen.

Ze stortte bij aankomst letterlijk in de armen van haar vriendin. Al snel binnen de grenzen van de omtrek van het hotel voelde ze haar weer gelukkig en veilig. Toch was ze doodsbang om het hotel te verlaten.

Ze was zo boos dat ze daar niet vrijuit kon rondwandelen. Melanie had er genoeg van … Ze wilde gaan verkennen buiten het hotel … Ze wilde “normaal” zijn. Melanie Tonia Evans besloot dat het tijd was om het antwoord en de ware genezing voor haar toestand te vinden.

Dus, op een rustige middag in haar hotelkamer, ontspande ze haarzelf … Ze opende haar lichaam, haar hart en haar geest … toen gebeurde het “channelen” van hoe je drie modaliteiten kon combineren waaruit quanta freedom healing ontstond. Ze maakte notities alsof ze dicteerde van een veel grotere en meer geïnformeerde bron dan zijzelf.

Zij deed daarna dat nieuwe proces bij haarzelf en het voelde zo goed.

Vervolgens paste ze dit proces toe door diep in haarzelf te reiken, de vastzittende emotionele wonden te identificeren, te claimen, vrij te geven en te transformeren, juist, omdat ze gruwelijk agorafobisch was.

Het rare was:  Het voelde bij Melanie alsof zij haar hele leven dit proces had gedaan.

Twee uur later stond ze vrolijk in haar leven — meer dan wat ze ooit had gedaan.

Ze was in een drukke marktstraat in Koh Sumui. Melanie voelde haar verbonden met alles. Ze was als een eenheid van liefde zonder enige angst.

Tijdens de sessie met de hotelkamer, had ze het diepe en absolute besef gekregen dat ze altijd al agorafoob was geweest, haar hele leven …. het was gewoon de narcist die het had getriggerd en geactiveerd. Die agorafobie had nu haar volle aandacht.

Zo veel ervan had te maken met vooroudertrauma en gebeurtenissen die waren gebeurd toen zij een klein meisje was.

Ze had het niet eerder geweten, omdat het “haar normale status” was. Agorafobie was vroeger aanwezig ​​op een niveau dat ‘leefbaar’ was.

De waarheid was dat zij altijd al bang was geweest voor mensen en het leven.

Nu had ze gewoon geen agorafobie.

En het kwam nooit terug.

Haar snel evoluerende zelf.

Nadat deze doorbraak in “Quanta Freedom” Healing plaatsvond, was ze eindelijk in staat om andere innerlijke wonden los te laten en te vervangen door een vaardigheid dat haar hoogste verwachtingen overtrof.

Zij was letterlijk in staat om haarzelf te laten evolueren van alle angstige, vastzittende, beperkte en pijnlijke gebieden in haar leven naar wat zij nu verstaat onder organisch welbevinden.

“Organic Wellbeing”  ‘Organisch welzijn’ is wie we zijn zonder trauma gevangen in ons. Dit is onze ware zelfbestemming.

Dit was meer dan alleen het loslaten van wonden. Het is het gevolg van het goed gebruik van quanta freedom healing.  Ze gebruikte wat ze nu kent als het “Super Bewuste”, of met andere woorden: Bron — Leven  — God — een Hogere Oneindige Intelligentie — Bewustzijn die onbeperkte mogelijkheden heeft om te helen wat de cognitieve geest eenvoudig niet kan.

Dat super bewuste brengt ons evenals gratis inzichten, mogelijkheden en emotionele vrijheid die onze vorige “normale identiteit” ver overstijgen.

Voor de eerste keer ooit wist ze wat het was om echte vreugde te hebben. Ze besefte wat het is om een echte liefde voor haarzelf te hebben die niet afhankelijk is van de omstandigheden. Ze wist letterlijk hoe het was om in het leven heel te voelen.

Melanie had die gevoelens nog nooit eerder meegemaakt. Dit had ze niet meegemaakt zelfs niet voordat ze op narcistische manier mishandeld werd.

Sterker nog, ze had nooit geweten dat zo’n bestaansniveau zelfs, maar mogelijk was.

Quanta Freedom Healing met anderen.

Melanie Tonia Evans begon “Quanta Freedom Healing” te gebruiken in sessies met cliënten. Net als bij haarzelf waren de resultaten verrassend en vaak onmiddellijk.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Lees meer

alle artikels over narp-systeem, narps-programma, narcissistic abuse recovery programma, narcistisch misbruik herstelprogramma
audio van deze blog op narcisme.blog

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees