Gaan we in Vlaanderen naar omgekeerd totalitarisme?

vrouw angstig kijkend voor narcisme.blog

Ten stelligste beweren sommige partijen dat ze niet fascistisch of nazistisch zijn. Ze menen zich geschoffeerd te moeten voelen als je een vergelijking zou durven maken maar "de essentie" gaan ze voorbij. Natuurlijk gaat niemand toegeven dat hij of zij fascistisch is. Dat in sommige speechen haast letterlijk gedeelten van speechen van Hitler gebruikt worden … Doorgaan met het lezen van Gaan we in Vlaanderen naar omgekeerd totalitarisme?