negeren van een personen

  • Begrippen Narcisme
  • narcist
  • Nederland België Nederlandstalig
  • Recent

De Stille behandeling door de narcist.

De stille behandeling door de narcist(e) is een passief-agressieve vorm van emotioneel misbruik.  Daarbij wordt ontevredenheid, afkeuring en minachting getoond door non-verbale gebaren terwijl… Read More

2 weken ago