Naastepad Talent Matheus Evangelie

  • bijbels maar geen godsdienst
  • Nederland België Nederlandstalig
  • Recent

De overrompelende kracht van Gods ontferming.

Gelijkenis Thomas Naastepad “Het Talent” Mattheus 25,13-30 deel 4 Hieronder is de tekst uit het Mattheus evangelie waarna de verdere bespreking… Read More

2 weken ago