Showing: 7 - 9 of 9 RESULTS

Meditatie kan de narcistische wereld veranderen.

Mijn visie op geestelijk leiderschap is niet een soort religieus dogma of ideologie, maar een domein van bewustzijn en praktijk waar we waarden ervaren en toepassen zoals respect, barmhartigheid, mededogen, gastvrijheid, goedheid, schoonheid, waarheid, loyaliteit en liefde.