kind en echtscheiding

  • huiselijk geweld
  • Nederland België Nederlandstalig
  • PAS
  • Recent
  • slachtoffer van narcisme

Ouderlijke vervreemding en ouderverstotingssyndroom – PAS

Definitie PAS - ouderlijke vervreemding - ouderverstoting. In essentie is oudervervalsyndroom (vervreemding of verstoting)  wanneer een gescheiden ouder zijn kind… Read More

2 weken ago