Categorieën
Afkicken van de narcist kunst

Films die persoonlijkheidsstoorniseigenschappen weergeven.

Onderstaande films geven strikt genomen personen weer met de nauw verwante obsessief-compulsieve stoornis.