domestic violence in Belgium

Huiselijk geweld is een gedragspatroon waarbij sprake is van geweld of ander misbruik door de ene persoon tegen de andere in een huiselijke omgeving, zoals in het huwelijk of samenwonen.

  • English
  • huiselijk geweld
  • narcisme
  • narcist
  • partnergeweld
  • Recent

Why People have so many problems with partner violence?

WHY PEOPLE HAVE SO MANY PROBLEMS WITH PARTNER VIOLENCE IN FLANDERS AND HOW TO FIX THIS? Read More

5 dagen ago