Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
huiselijk geweld Nederland België Nederlandstalig

Hoe verloopt de beledigende cyclus van de narcist?

beledigende cyclus

De beledigende cyclus is de naam voor de voortdurende rotatie tussen destructief en constructief gedrag. Flashpoint-fase Retributie-fase Afleidings- en beëindigingsfase Aanverwante teksten. De beledigende cyclus is de naam voor de voortdurende rotatie tussen destructief en constructief gedrag. De beledigende cyclus is typerend voor veel disfunctionele relaties en families.