natuur 12 johanpersynblog snappen (1)

Narcisten houden zich bezig met fantasieën die te maken hebben met macht, rijkdom, succes en liefde.

Ze stellen onrealistische doelen voor zichzelf en aarzelen niet om extreme maatregelen te nemen om deze doelen te bereiken.

Omdat ze egocentrisch zijn, beschouwen ze zichzelf superieur aan anderen en gaan ze uit van het geloof dat de mensen om hen heen alleen bedoeld zijn om gebruikt te worden.

Het is belangrijk dat je contact hebt met iemand die je kan snappen zonder dat er een veroordeling of afwijzing volgt

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren