Opspetterend water aan zee

Geef jezelf niet de schuld voor het conflict waarmee je wordt geconfronteerd

Geef een reactie, vraag of antwoord.