Categorieën
Gastblogger Klimaatcrisis Recent

De narcistische vlucht is buitengewoon vervuilend voor het klimaat!

De nog vrije, bruikbare stockageruimte voor CO2 in de Atmosfeer is nu beperkt.

We verkrachten de Aarde want wat we nu doen met onze CO2-uitstoot van meer dan 38 miljard ton per jaar, daar dient grenzen aangesteld! Ons CO2-stort, de Atmosfeer, is praktisch volgestort. Er kan dus zeker geen narcistische vlucht meer bij.

De natuurlijke CO2-concentratie in de Atmosfeer hebben we nu exact met 50% opgedreven. Vergeet niet CO2 is een broeikasgas! Elke halflange of lange afstand narcistische vlucht is nu een ecologische ramp. Je kunt het narcistisch gedrag noemen als je onnodig vliegtuigreizen doet, want dat heeft grote gevolgen voor mens en natuur en kost dus doden!

Het kerosineverbruik van een dergelijke narcistische vlucht is ziekelijk te hoog en de vervuiling voor het klimaat is navenant!

Een hoog kerosineverbruik betekent een hoge uitstoot van CO2. Bijvoorbeeld voor een narcistische vlucht Brussel-Indonesië, heen en terug, 300 passagiers, worden 8 tot 9 tankwagens kerosine vernietigd door verbranding. Kerosine is een schitterende brandstof, maar ook een schitterende grondstof voor het maken van duizenden verschillende producten.

Daarom is de vervuiling voor het klimaat verschrikkelijk en bedraagt ongeveer tweeduizend ton CO2-equivalent, waarvan ongeveer 950 ton CO2. Met CO2-equivalent wordt het totale opwarmend effect, uitgedrukt in kg CO2, bedoeld. 

Op 23 november 2020 werd door de Europese Commissie een rapport over de schadelijkheid van de luchtvaart voor het klimaat gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat de luchtvaart extreem vervuilend is voor het klimaat. Weet je dat de CO2-equivalente uitstoot minstens het dubbele van de CO2-uitstoot bedraagt?

Een passagier, die hogervermelde narcistische vlucht heen en terug uitvoert, vervuilt evenveel voor het klimaat als ik gedurende 5 jaar normaal leven:

5 jaar verwarmen van mijn zeer mooi appartement en warm sanitair water met aardgas;

5 jaar autorijden, 2500 km per jaar, benzine. De passagiers van deze narcistische vlucht betalen geen euro aan de Gemeenschap. Dergelijke ongewoon voor het klimaat vervuilende narcistische vlucht wordt door de Overheid zelf GEPROMOOT met 0 euro accijns en 0% btw!

Is dit een geloofwaardig klimaatbeleid voeren???

Het toepassen van het principe “Wie vervuilt brengt schade toe aan de Gemeenschap en moet daardoor de Gemeenschap financieel stevig en passend vergoeden is al meer dan 35 jaar de normaalste zaak bij de Overheid, uitgezonderd in de luchtvaartsector!

In een rusthuis of WZC bakt de Overheid een koekje van een totaal andere deeg! De bejaarden, die daar hun laatste levensjaren doorbrengen, betalen door toedoen van de Overheid ongeveer 1900 euro per maand!

Resultaat van beide interventies van de Overheid:

Met het bedrag dat een bejaarde voor een jaar rusthuis moet betalen kan men 46 extreem voor het klimaat vervuilende narcistische vluchten Brussel-Indonesië heen en terug uitvoeren!

Waarom is de Overheid in Zaventem zo poeslief voor zwaarvervuilers en waarom wringt hij de bejaarden in een rusthuis op financieel vlak de nek om???

Is dit klimaatbeleid???

Is dit christelijk???

Het zware, onherstelbare klimaatlijden is zich volop aan het opbouwen, o.a. in de ontwikkelingslanden, zoals meer dan 20 jaar geleden correct voorspeld door de zo competente professoren-klimatologen van het IPPC, het Klimaatorgaan van de VN.

Is het uitvoeren van halflange of lange afstand narcistische vlucht voor recreatieve doeleinden moreel gezien nog aanvaardbaar?

Mag je zich ontspannen op een manier waarbij je andere onschuldige mensen op Aarde zwaar, onherstelbaar klimaatlijden aandoet?

Wat zegt ons christelijk geloof of humanistische gedachte?

Paus Franciscus heeft gezegd dat de strijd tegen de klimaatopwarming een geloofskwestie is! Je kunt je goed realiseren dat de aangerichte klimaatschade aan de Aarde zich voortdurend ophoopt en dat de gezondheid van de Aarde voortdurend achteruit gaat.

Fundamenteel heeft de Mens niet het recht de Atmosfeer op een extreme wijze te misbruiken als zijn CO2-stort.

De normale functies van de Atmosfeer dienen gerespecteerd te worden! Dank u wel, paus Franciscus, voor Uw enorme inzet voor het klimaat!

Ir. Geert Geeraert

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur.

Deskundige energie en milieu.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren