Klimaatcrisis & Christus: de ontwikkelingslanden

Jezus Christus riep ons meermaals op om oog te hebben voor wie kwetsbaar en gebroken is. Hij heeft gezegd: “Ontneem de behoeftige niet wat hij nodig heeft om te leven.” Het zware klimaatlijden is zich volop aan het opbouwen in de ontwikkelingslanden, zoals 25 jaar geleden correct voorspeld door de zo bekwame professoren-klimatologen van het IPPC, het Klimaatorgaan van de VN. Er is wel degelijk een klimaatcrisis. En we hebben nu de opwarmingseffecten van slechts de helft van onze CO2-uitstoot tot nu toe, de rest moet nog komen.

Een gevaarlijke klimaatcrisis

We misbruiken de Atmosfeer als ons CO2-stort op een onaanvaardbaar grote schaal en negeren al 30 jaar alle uitstekende adviezen van de professoren-klimatologen van het IPPC. Dit jaar is de natuurlijke CO2-concentratie in de Atmosfeer met 50% verhoogd, een zeer gevaarlijke situatie, 31 jaar geleden was dit nog maar met 25%.

Wij rijke landen met onze zeer grote CO2-uitstoot, hebben blijkbaar het recht om op een indirecte manier honderden miljoenen arme mensen in de ontwikkelingslanden te beroven van hun normaal klimaat.

Zij zijn blijkbaar onze klimaat slaven. Dit is in strijd met de hogervermelde woorden van Jezus Christus. 

De bewering van Pieter Boussemaere in zijn klimaatboek dat we alle luxe, comfort en levensstandaard mogen behouden is gewoon vergif voor het klimaat, deze bewering schudt hij zo maar uit zijn mouw, geen enkele professor-klimatoloog durft dat beweren, de toestand van het klimaat is te ernstig.

In actie schieten

Over het klimaat heeft klimaatvrouw Jill Peeters recent verklaard: “Als je daar nuchter over nadenkt, is het niet te vatten dat we niet massaal in actie schieten. “En de Secretaris-generaal van de VN heeft onlangs gezegd: “Wat het klimaat betreft bevindt de wereld zich aan de rand van de afgrond.”

Deze wijze woorden dienen letterlijk geïnterpreteerd te worden. Paus Franciscus heeft de laatste jaren gezegd:

  • de Aarde is duizendvoudig verkracht en verwond;
  • we hebben geen toekomst indien we het milieu, dat ons staande houdt, vernietigen;
  • DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATOPWARMING IS EEN GELOOFSKWESTIE

Sedert meer dan 3 jaar is dit de leidraad in mijn leven. Als energiedeskundige heb ik slechts 2 klimaatacties: eerlijk zijn en gezond verstand gebruiken.

Ik ben zeer blij dat ik gedurende 16 jaar meegewerkt heb aan de uitvoering van het Vlaamse Milieubeleid. Met het toepassen van het principe: “Wie vervuilt brengt schade toe aan de Gemeenschap en moet daardoor de Gemeenschap stevig en passend financieel vergoeden.” heeft de Vlaamse overheid al gedurende meer dan 35 jaar schitterende successen geboekt én in het Afvalstoffenbeleid en in het Afvalwaterbeleid.

Langeafstandsvluchten

Daarentegen PROMOOT de federale Overheid nog steeds de extreem vervuilende halflange en lange afstandsvluchten met 0 euro accijns en 0 % BTW, een misdaad tegen de Mensheid, gelet op de zo dramatische toestand van het klimaat. Dergelijk beleid is zwaar in strijd met de Mensenrechten van de arme mensen in de ontwikkelingslanden.
Lange en halflange afstandsvluchten zijn extreem kerosinezuipend en extreem vervuilend voor het klimaat.

Voor een vlucht Brussel-Indonesië, HT, 300 passagiers worden bijna 9 tankwagens, elk met 30000 l kerosine vernietigd door verbranding en dit vliegtuig stoot uit: 1800 ton CO2-equivalent, waarvan 900 ton CO2. 

klimaatcrisis

Energiebesparende investeringen zwaar financieel bestraft

Daarentegen worden goede mensen die het aandurven om energiebesparende investeringen, meestal zeer arbeidsintensief, officieel te laten uitvoeren, door de Overheid financieel zwaar gestraft, evenredig met het aantal uren werk dat ze creëren voor de medemens met hun energiebesparende investering. De zo dwaze politiek van peperdure officiële arbeid. Daardoor worden miljoenen zeer zinvolle energiebesparende investeringen gewoon niet uitgevoerd in ons land, blijven vervuilen is het goedkoopst.

DE SLECHTEN WORDEN ZWAAR  FINANCIEEL BELOOND, DE GOEDE ZWAAR FINANCIEEL GESTRAFT. Wat zou Jezus Christus daarvan denken?

In 1987, dus 34 jaar geleden, ik kende het klimaatprobleem nog niet, heb ik op mijn werk bij de Overheid sterk gepleit om alle gebruik van fossiele brandstoffen stevig te belasten en met dit geld de enorme loonkost serieus te verminderen. Had ik geen gelijk?

Zouden de bejaarden in een rusthuis mijn voorstel niet toejuichen? Zij betalen circa 1900 euro per maand, terwijl zwaarvervuilers voor een vlucht Brussel-Indonesië, die de Aarde zwaar beschadigt, slechts 440 euro betalen. Niemand protesteert, iedereen profiteert, ook de christenen!


Veertig jaar geleden was onze CO2-uitstoot nog relatief onschuldig.

Nu is onze CO2-uitstoot zwaar in strijd met de Mensenrechten van de mensen in de ontwikkelingslanden.
HET ZWARE KLIMAATLIJDEN IN DE WERELD GAAT STEEDS CRESCENDO EN ALLE KLIMAATSCHADE IS ONHERSTELBAAR.
Wij verbruiken de schaars wordende CO2-stockageruimte in de Atmosfeer aan een ontstellend hoog tempo en veroordelen onze eigen kinderen en kleinkinderen tot een onrealistische nuluitstoot voor CO2.

Duizenden gezinnen in ons land kunnen stroom en gas niet betalen en dan zijn er mensen die veel geld hebben om extreem vervuilende vliegtuigreizen te maken gewoon voor hun ontspanning en daardoor het klimaat van honderden miljoenen arme mensen in de ontwikkelingslanden verder kapot te maken…

Christen zijn is toch iets anders…
De oplossing van het klimaatprobleem, voor zover het nog kan opgelost worden, bestaat voor België uit 2 gelijktijdige bewegingen:
– het verminderen van het energieverbruik met ongeveer 60% 

Mensen die soberder leven leveren een zeer goede bijdrage tot het oplossen van het klimaatprobleem.

Toch vindt Pieter Boussemaere het nodig om in zijn klimaatboek te spotten met deze goede mensen….
– de resterende 40% van ons energieverbruik kan dan misschien, mits extreme inspanningen, gedekt worden met hernieuwbare energie.

Omwille van de zo dramatische toestand van het klimaat – de klimaatcrisis, is de strijd tegen de klimaatopwarming nu een belangrijke geloofskwestie geworden, om het met de woorden van paus Franciscus te zeggen.

Zeker nu de wereld, wat het klimaat betreft, echt aan de rand van de afgrond staat. Een levendig christelijk geloof steunt op christelijke daden!

ir. Geert Geeraert

Energiedeskundige Christen

De klimaatcrisis, wat is het probleem


Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees