Klimaat: Kerosine voor elektriciteitsproductie in de ontwikkelingslanden.

Het klimaat van moeder Aarde is nu al zwaar verkracht.

Eind dit jaar zal de natuurlijke CO2-concentratie in de atmosfeer, die gedurende 10000 jaar constant was, met 50% verhoogd zijn. In 1990 was dit nog maar met 24%. Het verkrachtingstempo van het klimaat is nu uiterst hoog. De CO2-concentratie in de Atmosfeer is een uiterst belangrijke gezondheidsparameter van de Aarde. De laatste 30 jaar heeft de wereld (wij) alle adviezen van de bekwame professoren-klimatologen van het IPPC straal genegeerd.
Het zware onherstelbare klimaatlijden begint de kop op te steken in de ontwikkelingslanden, zoals 25 jaar geleden correct voorspeld door de bekwame professoren-klimatologen van het IPPC, het Klimaatorgaan  van de VN. En dit lijden van het klimaat zal in de toekomst sterk toenemen.

Dit noemt men: DE KLIMAATONRECHTVAARDIGHEID.

DE LUCHTVAART IS EXTREEM VERVUILEND VOOR HET KLIMAAT:

-de emissies op vlieghoogte zijn dubbel zo schadelijk voor het klimaat als dezelfde emissies op enkele tientallen meter hoogte;

-halflange en lange afstandsvluchten zijn zwaar kerosine zuipend.
De Overheid PROMOOT deze extreem vervuilende activiteit met 0 euro accijns en 0% BTW, terwijl dezelfde Overheid de uitvoerders van energiebesparende investeringen, meestal zeer arbeidsintensief, financieel slaag geeft met haar zo dwaze politiek van peperdure officiële arbeid. Deze brave mensen moeten de Staatskas stevig spijzen.

De kleine helft van de inwoners van ons land zijn op die manier financieel niet in staat energiebesparende investeringen officieel te laten uitvoeren.

VOORSTEL voor het klimaat!

1)Stapsgewijze invoering van zware accijns op kerosine in de luchtvaart, met behoud van de BTW op 0%.

Dit zal leiden tot een kerosinebesparing van ongeveer 50%:

  • De vliegtuigen kunnen gemiddeld 20% zuiniger maken met gebruik van bestaande dure  arbeidsintensieve technieken;
  • Een grote verschuiving van extreem vervuilende halflange en lange afstandsvluchten naar vluchten van maximum 5 uur.
  • De uitgespaarde hoeveelheden kerosine schenken aan de ontwikkelingslanden voor elektriciteitsproductie in hypermoderne centrales met gecombineerde cyclus:
  • een extreem hoog energetisch rendement van 63%;
  • Het vermogen van een dergelijke centrale is goed moduleerbaar.


DIT IS ECHT EEN MIRAKEL VOOR HET KLIMAAT:

de verbranding van de kerosine in zo’n centrale is maar half zo vervuilend voor het klimaat, vergeleken met de verbranding van dezelfde hoeveelheden kerosine in vliegtuigen;

Hernieuwbare energie bouw je sterk uit, deze flexibele elektriciteitscentrales zorgen voor rugdekking;

Honderden extreem vervuilende steenkool- en bruinkoolcentrales sluit je definitief. In plaats van kerosine aan te wenden op een wijze waarmede je het klimaat zwaar beschadigt, komt mijn voorstel erop neer om deze schitterende brandstof hoogwaardig aan te wenden TEN DIENSTE van het klimaat.

Dit is een uiterst krachtige klimaatactie.

De CO2-equivalent uitstoot van de wereld verminder je met een hoeveelheid groter dan die van de Europese Unie.

Dit is mijn vierde zeer grootschalig, zeer vernieuwend energiebesparingsproject, de eerste drie waren telkens een schot in de roos, telkens met navolging in het buitenland.

ir.Geert Geeraert

Burgerlijk werktuigkundig

elektrotechnisch ingenieur


Geplaatst

in

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees