Hoe juridische kwesties met narcisten aanpakken?

Een andere aanpak voor juridische kwesties met narcisten nodig.

Waarmee dien je rekening te houden bij juridische kwesties met narcisten:

“Ik zweer je om de hele waarheid te vertellen en niets anders dan de waarheid”.

Dat is het motto waarop ons juridisch systeem is gebouwd. Daar trekt een narcist zich niets van aan. De waarheid komt dus ook heel moeilijk aan het licht als je een juridisch gevecht voert met een narcist. Juridische kwesties met narcisten dienen onze speciale aandacht te hebben.

Niet iedereen is eerlijk, en dat lijkt niet door te dringen bij alle rechters.

Voor de narcist is het juridisch systeem een ideale speeltuin waarop hij of zij zich leugenachtigheid kan loslaten.

Zijn leugens worden vooreerst als waarheid beschouwd wat hem bij begin al een groot voordeel heeft, want ze gedijen op een conflict. Ze zijn bereid om te liegen, zodat ze kunnen winnen voor elk probleem.

Je hoeft niet verbaasd te zijn als narcisten ‘documenten’ namaken of vervalsen die zich volledig tegenspreken met de documenten die u naar voor brengt.

juridische kwesties met narcisten
klik op de foto voor meer info

Dan is het toch normaliter duidelijk dat één van beide vals is. Dat dringt niet altijd door tot bij een rechter.

Daarom lijkt er veel speelruimte te zijn voor “fouten”, “verkeerde interpretaties” en “verkeerde voorstellingen” alsof vergissingen menselijk zijn, maar pathologisch liegen is eenvoudigweg geen overweging bij rechters.

Ook als het jullie kinderen betreft speelt bij de narcist hun geweten geen rol, want de narcist heeft geen geweten.

Hij of zij gebruikt ze als pionnen in een juridisch gevecht. Kortom de kinderen zijn een goudmijn om conflicten te ontwikkelen voor de narcist tegen jou.

De gedachte of overweging dat dit grote schade kan betekenen voor de psyche van de kinderen bestaat niet bij de narcist. Hij of zij voelt die invloed niet, dus volgens hem bestaat die niet en daar ben jij voor verantwoordelijk.

Misschien is hier een eigen advocaat voor de kinderen de overweging waard, als je de centen voor hebt.

NARP

Bewaar zoveel mogelijk “bewijs”: maak foto’s, neem tijden en gesprekken op.

Als u getuigen heeft, zorg dan dat u weet hoe u contact met hen kunt opnemen. Maakt dat u weet hoe ze waarschijnlijk zullen reageren als ze worden opgeroepen.

Pas op hoe een eenvoudig ding dat u zou kunnen doen, zoals een notitie achterlaten, verkeerd kan worden geïnterpreteerd en tegen u gebruikt kan worden.

Houd in gedachten dat je niet weet hoe dingen tegen je kunnen worden verdraaid en gebruikt.

Narcisten zullen proberen je te “laten reageren” als er getuigen zijn of om je aan te moedigen iets te doen als het schrijven van een notitie of een e-mail te sturen die tegen je gebruikt kan worden.

Je kunt toestaan om een narcist te laten winnen op een punt dat je eigenlijk niet wilt door hetzelf naar voor te brengen.

BIFF Snelle reacties op mensen met een hoog conflict, hun persoonlijke aanvallen, vijandige e-mail en uitroeiing van sociale media

Maak nooit een ruzie in het openbaar, blijf dus hoe dan ook, beleefd, kort bondig en beslist. Immers als je emotioneel wordt is het niet mogelijk voor een rechter te onderscheiden wie labiel is.

Als er een hoogoplopend conflict is is het niet mogelijk voor een rechter om te beslissen wie onredelijk handelt.

Als hij of zij een ruzie kan uitlokken in de rechtszaal ondermijnt het hoe dan ook je geloofwaardigheid.

Bijvoorbeeld dan kun je er weer labiel uit zien.

Besef dat het moeilijk is om te winnen tegen iemand die liegt. Winnen tegen iemand die vals speelt om te winnen is nog moeilijker. Bij die persoon speelt de invloed op de kinderen geen rol speelt, want dat is wel de belangrijkste waarde voor u.

Kortom, je gaat op een totaal andere manier dit conflict dienen aan te pakken. Daarover gaan die twee bovenstaande video’s.

Meestal weerspiegelt het juridische systeem in belangrijke mate de klinische opvatting van persoonlijkheidsstoornissen dat ze geen ernstige psychische aandoeningen of defecten zijn.

Die waarschijnlijk niet zullen veranderen, en meestal onder controle van de wil zijn.

Omdat sociale afwijking en kleine symptomen worden beschouwd als bestaande langs het continuüm van normaal gedrag, zijn ze zelden genoeg om een individu te onderscheiden van de grotere groep beklaagden of procespartijen.

Identificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij een criminele beklaagde of een burgerlijke eiser werpt het meest vaak een verdenking op tegen die persoon.

Daarom is het meestal niet productief om in een juridische zaak een persoonlijkheidsstoornis in te roepen waartegen de kinderen dienen beschermd te worden of uzelf dient beschermt te worden.

Quantum Healing Starter Pack

 

De aanwezigheid van een diagnose van persoonlijkheidsstoornis wordt niet altijd consequent in de wet gebruikt.

Deze inconsistentie in het gebruik van gedefinieerde ziekten is uniek voor deze subcategorie van psychische aandoeningen. Verder kan identificatie van persoonlijkheidsstoornissen ertoe dienen geestelijke ziekte uit te sluiten van overweging over een specifieke juridische kwestie of zelfs uitsluiten dat iemand in aanmerking komt voor diensten.

De aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis, als een comorbide aandoening, kan de geldigheid van andere psychopathologie overschaduwen of ter discussie stellen.

Dit kan dan het belang van andere grote psychische aandoeningen in de ogen van de wet verminderen.

Vanuit een praktisch perspectief zijn er enkele redenen dat persoonlijkheidsstoornissen niet goed worden geaccepteerd als een opvallende psychische aandoening binnen het juridische systeem.

Er is dus veel kans dat de narcistische misbruiker zijn misbruik zal verder zetten tijdens een rechtszaak. Hij/zij zal gebruik maken van mishandeling van het rechtssysteem.

Hier zijn zes manieren waarop een narcist het rechtssysteem gebruikt om zijn tegenstander te pesten.

1. Meineed plegen.

Narcisten zullen liegen over zaken die niet materieel zijn en niet ter zake doende om hun tegenstander kwaad te maken. Dit is technisch niet meineed, tenzij de leugen belangrijk is voor de uitkomst.

Deze lichte leugen in het aangezicht van andere verklaringen tast verder de hele getuigenis van de tegenstander aan. De bedoeling van de narcist is om het proces te frustreren.

2. Frivole rechtszaken.

Het indienen van zinloze rechtszaken die weinig meer dienen om de tegenpartij te dwingen een advocaat in te huren en onnodige onkosten te maken.

Vaak worden deze rechtszaken afgewezen. Dan wordt er op doorgegaan maar pas nadat de tegenpartij de dreigementen van de narcist serieuzer neemt. Misschien gaat de tegenpartij zelfs aan een eis bezwijken.

3. Met het systeem bespelen

Dit is gebruikmaken van de wetten die zijn ontworpen om een ​​persoon te beschermen als een manipulatiemiddel tegen hen. Een kind bijvoorbeeld niet laten zien of praten met de andere ouder op “hun tijd”, omdat  de andere ouder meer tijd zou geven dan zij nu hebben.

De voogdijwetten van kinderen zijn er voor het belang van het kind. Als het kind de andere ouder mist, moeten ze met hen mogen spreken.

Zinloze bewegingen / hoorzittingen.

Om het proces uit te stellen, zal de narcist zinloze bewegingen maken, overmatig horen en meerdere malen uitstellen.

Dit wordt opnieuw gedaan om de financiële middelen van de tegenstander leeg te maken. Dit creëert een sfeer van de oneindige rechtszaak. Voor een narcist is alle aandacht goed, dus slepen dingen langer aan dan komt dit alleen hun ego ten goede.

4. Valse beschuldigingen.

Narcisten zullen hun tegenstander vaak voor de rechter aanvallen door hun problemen op de tegenstander te projecteren. Deze valse beschuldiging dwingt de tegenstander om defensief te zijn.

Dat zorgt ervoor dat het rechtssysteem de wenkbrauwen fronst wanneer de tegenstander een soortgelijke aanklacht tegen de narcist indient.

Narcisten zullen hun slachtoffers aansporen en aanmoedigen om irrationeel te handelen. Ze zullen dan de politie dan bij hen te bellen.

Hoewel dit technisch gezien geen beknelling is, omdat het geen wetshandhavingsambtenaar is die de handeling uitvoert, zal het slachtoffer intussen in de val lopen.

De narcist gebruikt deze gebeurtenis als een bedreiging in een ander rechtsgeding of een civiele actie.

5. Juridische sabotage.

Leden van een jury omkopen of intimideren om op een bepaalde manier een beslissing te nemen.

Hoewel dit meestal de films zijn waarvan het materiaal is gemaakt, gebeurt het nog steeds in de rechtszaal. Narcisten geloven vaak dat ze boven de wet staan ​​en niet vervolgbaar.

6. Uitvluchten gebruiken.

Narcisten houden er van om mazen in de wet te vinden en daarmee hun voordeel te doen.

Als hun tegenstander echter een maas in de wet zou gebruiken, zouden de aanvallen meedogenloos zijn. Voor de narcist is dit een éénrichtingsverkeer waar alleen zij een probleem kunnen ontwijken.

Als je met een narcist in een rechtszaak gaat strijden, kun je beter zo goed mogelijk voorbereid zijn met veel bewijs en veel bewijs dat onvergeeflijk is.

Maar het voornaamste blijkt toch de bedoelingen te zijn zoals besproken in de video’s.

Als je suggesties hebt om hoe om te gaan met narcisten in een juridisch conflict laat het ons weten.

Blijf alsjeblieft je verhalen posten (als je je op je gemak voelt om dit te doen), dit helpt andere mensen ook om te weten dat ze niet alleen-zijn en we kunnen dit gevecht beter samen strijden!

 

Kennismaking met scheidingsadvocaat Rebecca Zung

Bekijk even volgende Engelstalige programma’s want die hebben mij sterk geholpen:

Gold Membership The narcissistic Abuse Recovery Program

 

The Narcissistic Abuse Recovery Program — Special Gold Membership Offer

 

The Narcissistic Abuse Recovery Program — Silver Membership

 

Quantum Healing Starter Pack

 

The Empowered Self Course

 

Transforming Family Of Origin Wounds

Wees je goed bewust van het feit dat de narcist gebruik maakt van je kwetsuren.

Daarom als je jouw kwetsuren kunt genezen kun je hen ontwapenen en veel duidelijker zien wat de juiste acties zijn die je kunt ondernemen.

Het verspreiden van bewustwording rond narcisme heeft als doel om een rechtvaardige samenleving dichterbij te brengen.

paperback

Ben je in de war? Heb je het gevoel dat je niet weet wat er aan de hand is? Zou je je verstand kunnen verliezen? Word je vergeetachtig? Als je je zo voelt, is er misschien een narcist aan het werk in je leven.

Het woord narcisme wordt nu als een trend gebombardeerd.

Het wordt verwarrend voor diegenen onder ons die daadwerkelijk een pathologische narcist in ons leven hebben.

Narcisme is niet zomaar een woord voor arrogant of verwaand gedrag. Je bent geen narcist, omdat je veel dingen post op het web of veel ‘selfies’ gebruikt.

Narcisme, in de zuiverste zin van het woord is een pathologie, een gevaarlijke pathologie want de narcist kan liegen dat hij of zij het zelf gelooft.

bescherm jezelf terwijl je scheidt van iemand met narcistische persoonlijkeheidsstoornis

 

Echtscheiding is moeilijk onder de beste omstandigheden.

Omgaan met dit inherent contradictoire proces kan aan beide kanten zeer emotioneel zijn.

Maar wanneer een gescheiden persoon een overtuigende persoonlijkheidsstoornis heeft  – iemand die lijdt aan borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPD), narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD) of gewoon een sterk botsende, manipulatieve persoonlijkheid heeft – kan hun gedrag verwoestende gevolgen hebben voor hun voormalige echtgenoten.

Mensen met deze stoornissen kunnen fysiek en verbaal geweld gebruiken als strategieën, liegen tegen advocaten en rechters, de rechtbank manipuleren, en kunnen zelfs beschuldigingen van misbruik doen om hun zin te krijgen.

Omdat overtuigende beschuldigers zo overtuigend en zelfs charmant zijn, werken deze technieken verrassend goed en leiden ze vaak tot oneerlijke uitspraken.

Splitting  is een wettelijke en psychologische handleiding die iedereen die een scheiding wil van een overtuigende ruziemaker zou moeten bezitten.

Geschreven door Bill Eddy, een familierechter, echtscheidingsbemiddelaar en ervaren maatschappelijk werker, en Randi Kreger, BPD-expert en auteur van de bestseller Stop Walking on Eggshells, biedt het lezers hulp bij het navigeren door het hele proces van echtscheiding.

Het inhuren en beheren van een echtscheiding advocaat, het bereiken van een redelijke regeling, zichzelf en zijn kinderen beschermen tegen emotionele en / of fysieke mishandeling van de voormalige echtgenoot, verzet tegen valse beschuldigingen en het verkrijgen van uitvoerbare gerechtelijke bevelen.

Het boek duikt ook in het moeilijk te begrijpen, agressieve gedrag van overtuigende beschuldigers.

Het biedt lezers psychologische verklaringen voor de acties van hun ex-echtgenoot en helpt emotioneel omgaan met de zeer ongewone stemmingswisselingen en impulsiviteit van de echtgenoot.

BIFF Snelle reacties op mensen met een hoog conflict, hun persoonlijke aanvallen, vijandige e-mail en uitroeiing van sociale media

paperback

We leven in een tijd van snelle verandering en onmiddellijke communicatie met sociale media zoals Twitter.

We leven ook in een cultuur van schuld en gebrek aan respect, waardoor we onze reacties op mensen met een hoog conflict moeten beheren.

Een BIFF Response kan overal en altijd worden toegepast – online, sociale media, in een brief of zelfs in persoon. Het kan op het werk worden gebruikt, wat u respect en succes oplevert.

Het kan je helpen overal in je leven met moeilijke familieleden, vrienden, buren en anderen om te gaan.

BIFF is ontworpen om u en uw reputatie te beschermen door snel en beleefd te reageren op mensen die u grof behandelen, maar in ruil daarvoor redelijk zijn.

BIFF staat voor Kort, Informatief, Vriendelijk en zakelijk.

Een BIFF — reactie is gemakkelijk te onthouden, maar moeilijk om te doen. Het vereist oefening!

Dit kleine boek geeft meer dan 20 voorbeelden van BIFF — antwoorden voor alle aspecten van het leven — plus aanvullende tips om overal met mensen met een hoog conflict om te gaan.

Deze tweede editie bevat een nieuw hoofdstuk over coaching voor BIFF antwoorden. Iedereen kan deze methode gebruiken om iemand anders met een BIFF — antwoord te helpen — door 10 eenvoudige vragen te stellen om deze nog effectiever te maken.

Vragen wat is jouw voorstel?

Een ander handig hulpmiddel om mensen met een hoog conflict te verschuiven van beschuldigen naar het oplossen van problemen is “Wat is jouw voorstel”: Mensen met een hoog conflict verschuiven van beschuldigen naar probleemoplossing, ook door Bill Eddy.

Bill Eddy, LCSW, Esq., Is een advocaat, therapeut, bemiddelaar, auteur en voorzitter van High Conflict Instituut.

Hij ontwikkelde de hoge conflict persoonlijkheidstheorie en is een internationale expert geworden in het beheren van conflicten met persoonlijkheden met een hoog conflict en persoonlijkheidsstoornissen.

5 soorten mensen die je leven kunnen ruïneren Identificatie en omgang met narcisten, sociopaten en andere persoonlijkheden met een hoog conflict

paperback    e-book

Het is allemaal jouw schuld op het werk! Managing Narcissists and Other High-Conflict People

paperback

thrive membership
klik hier voor Thrive
thrive membership
klik hier voor Thrive

Een gedachte over “Hoe juridische kwesties met narcisten aanpakken?

Geef een reactie, vraag of antwoord.