Hoe een narcist reageert als je hem confronteert met zijn gedrag? Deel 1

Het antwoord op de vraag “Hoe te reageren als je de narcist confronteert?” hangt af van het type narcist, de intelligentie en sociale verfijning van de narcist en de betekenis van het woord confrontatie. Ik zal deze gebieden één voor één behandelen.

Is dat iets wat je eens moet gedaan hebben in je leven een narcist confronteren?

Kun je bijvoorbeeld dat uitleggen aan iemand waarvan je verondersteld wordt om van te houden, bijvoorbeeld je moeder, of een zus als die een narcist is? Hebben ze recht op de waarheid? Heb je de plicht hen dit te vertellen of zelfs te helpen hen te veranderen als je familie bent? Hoe gaan ze reageren als je hem of haar confronteert met zijn gedrag?

Zal zo’n confrontatie zich onvermijdelijk voordoen geprovoceerd door de narcist? Is een confrontatie een reactie of een getimede antwoord op een actie van een narcist? Zal de lieve kat zich op een bepaald moment transformeren tot een leeuw en welk resultaat zal dat geven op de relatie? Uiteraard zijn de antwoorden op deze vragen ook afhankelijk van de omstandigheden en de betrokken personen.

Je hebt namelijk ook narcisten in alle mate en gewichten.

Maar als je vooruit wil met je eigen leven en weet wat je doelen zijn dien je je af te vragen wat het mogelijke resultaat is, ligt dit in de lijn van het bereiken van je doelen?

Pas op als dat een persoon is met een persoonlijkheidsstoornis, als je die confronteert met een bepaald gedrag, het mag dan nog over een specifieke situatie zijn, wat hoop je te bereiken met een confrontatie?

Reageren als je de narcist confronteert als een lammetje gaat zeker geen resultaat geven. Dus het speelt wel een belangrijke rol, in welke mate je die zelfzekerheid kunt uitstralen.

Als je een confrontatie aangaat, zal dat tijd van je vergen. Dat zal zeker voorbereiding vergen. Als het resultaat niet de moeite is, zal het verwerken van die confrontatie ook tijd in beslag nemen.

M.a.w. welke reden heb je voor een confrontatie? De waarheid aan het licht brengen? Veronderstel je dat de narcist in die waarheid geïnteresseerd is? Dat betekent dat je in de waarheid geïnteresseerd bent.

De kwetsbare narcist is een verborgen narcist.

Kwetsbare narcisten zijn niet uiterlijk arrogant, maar houden zich bezig met grootse fantasieën over almacht en perfectie. Deze fantasieën voorkomen deflatie of depressie die kan voortvloeien uit onderliggende gevoelens van ontoereikendheid en schaamte.

Hun grootsheid kan op indirecte manieren weglekken, zowel door gerechtelijk gedrag als gewoonten van het overmatig vernederen van anderen wanneer ze met goede vrienden en vertrouwenspersonen praten, maar over het algemeen zullen ze niet arrogant lijken.

In het werken met kwetsbare narcisten is bespreking van narcisme mogelijk, maar confrontatie moet tactvol zijn. Er moet een gevestigde vertrouwensrelatie zijn.

Alleen zo zal de persoon die de narcist confronteert, wordt gezien als een bondgenoot die oprecht, nadrukkelijk geïnteresseerd is in hun welzijn. Je kunt dit niet succesvol doen totdat de relatie op een solide, positieve grond bestaat.

Hoe de kwetsbare narcist confronteren?

Een meer botte confrontatie die naar voren komt als kritiek of minachting voor de narcist kan snel overgaan in een kernsmelting of een buitengewoon defensieve houding, met de weigering om de confrontatie serieus te overwegen.

De sleutel tot het begrijpen van de verschillen in reactie is een waardering voor de hoge kwetsbaarheid van de narcist voor schaamte en vernedering. Tact, oprechte zorg en geen confrontatie gebruiken als vergelding, is onmisbaar voor een succesvolle bespreking van hun narcisme.

Als je er echt aan denkt, hoef je het woord narcisme niet eens te gebruiken bij het beschrijven van het narcisme voor hen. Deze narcisten erkennen dat ze worstelen met onderliggende gevoelens van ontoereikendheid en schaamte.

Een sterke drang om je te uiten na een aha-moment.

Na het lezen van enkele teksten en mediterend over wat er in je leven allemaal is gebeurd kun je ontdekt hebben dat je partner, je ouder, of een kind van je een narcist is.

Zo’n negatief ahamoment heeft een sterke drang om een confrontatie aan te gaan met je nieuwe analyse. Zullen ze zich herkennen in wat je beschrijft in je analyse over hen? Behalve de aandacht dat een narcist krijgt, is hij überhaupt geïnteresseerd in de inhoud van je analyse? Verwacht je dan een mea culpa, een soort spijt nadat je hen je preek hebt geserveerd? Ik denk dat je teleurgesteld zult zijn.

Hoe te reageren als je de narcist confronteert?

Een narcist kan niet luisteren naar zijn slachtoffer. Stel dat je niet juist bent met je analyse van ‘je bent een narcist’, dan kun je zeker zijn dat je relatie zeker verzuurd is. Hoe dan ook, stel dat de persoon met 20 % akkoord is, en daarover spijt toont. Dan bewijst dat eigenlijk dat hij of zij geen narcist is.

Typisch voor een narcist is nooit spijt te tonen, vergeving te eisen, wat hem de carte blanche heeft voor hetzelfde gedrag. Maar spijt, neen, niet van een narcist met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wat die heeft geen geweten.

Tekort aan spiegelneuronen?

Hij of zij heeft namelijk niet de vaardigheid en attitude tot empathie, en waarschijnlijk een groot tekort aan spiegelneuronen om tot die vaardigheid te komen.

Kunnen luisteren waarnaar je perfecte analyse zal zijn, met de nodige bewijzen, en waarschijnlijk heb je genoeg bewijzen, omdat te staven, dus veronderstellen we dat je misschien 10 minuten nodig hebt. Wel een narcist kan geen 10 minuten luisteren als het niet naar complimenten over hem is.

Kan een narcist een aha-moment hebben over zijn eigen gedrag?

Een narcist heeft onvoldoende echt gevoel van eigenwaarde ontwikkeld, zijn façade is alleen schijn, emotioneel heb je te doen met een jong kind van 10 jaar.

In tegenstelling tot alcoholisten, drugsverslaafden of seksverslaafden die wel nu en dan eventjes zien wat er verkeerd gaat in hun leven, hebben narcisten met een NPD niet de mogelijkheid om te kijken binnen zichzelf en te overdenken op de waarheid. Zelfreflectie hoort niet tot de instrumenten in de emotionele en cognitieve vaardigheden van de narcist.

Wat wil je bereiken met je gesprek met de narcist? En welke strategie ga je daarvoor volgen? Is confrontatie met de waarheid wel de beste strategie om resultaten te behalen tegenover de narcist?

De openlijke narcist kan op de confrontatie op minstens twee manieren reageren.

Ten eerste kunnen ze aanvallen en de confronterende persoon zich een beetje geïntimideerd doen voelen. Het directe psychologische doel van deze tactiek is om snel te herstellen, wat ze zien als de enorme kloof tussen hun superioriteit en de waarde van iedereen die minder is dan zij.

Een tweede manier waarop ze kunnen reageren, kun je als verrassend treffen. Ze kunnen de beschuldiging van narcisme omarmen als een erepenning. De redenen kunnen variëren, maar ze kunnen gewoon de term narcisme zien als een realistische inschatting van hun superioriteit. “Ik ben zo geweldig, natuurlijk ben ik narcistisch”.

Je zou naar de persoon moeten luisteren om te vermoeden waarom hij het label kan omarmen. Bovendien gebeurt dit meer dan je zou verwachten dat het zou gebeuren.

Aan het begin van deze discussie heb ik ook verwezen naar intelligentie en sociale verfijning als factoren in mogelijke reacties op confrontaties. Een zeer slimme, sociaal ontwikkelde narcist kan zo presteren dat het lijkt alsof ze je hebben gehoord, maar ze nemen het niet echt op.

De narcisten die afwijzen dat ze narcistisch zijn.

Echter, weten ze hoe ze eruit moeten zien alsof ze dat niet zijn. Met andere woorden, ze kunnen zich voordoen als gezond en veerkrachtig in het aangezicht van de confrontatie.

Daarbij zullen ze woorden gebruiken op een gladde manier, feiten verdraaien en altijd laten lijken alsof ze gelijk hebben. Dit soort reactie kan gekmakend zijn als je probeert door te dringen tot de narcist.

Mensen in relaties met verfijnde narcisten zullen zeggen dat ze altijd geestdodend zijn als ze proberen zo’n discussie te voeren. De geraffineerde narcist kan zijn partner zo frustreren en woedend maken dat de partner in razernij ontsteekt.

Dan zal de narcist rustig naar ze kijken en iets zeggen als: “Je moet grip krijgen en kalmeren.” of “Je bent uit de hand gelopen. Ik denk dat je professionele hulp nodig hebt.“ alsof degene die de confrontatie heeft gehad degene is met het psychologische probleem (zie gaslighting).

Dit is een andere manier om de superioriteit van de narcist over alle anderen te herstellen.

Is je doel dat je gelijkheid wenst in je relatie met hem of haar?

Je bent 35 jaar en wordt nog altijd niet vertrouwd door je moeder. Stel dat je 40 jaar bent. Van beroep ben je onderwijzeres. Ook heb je een geslaagde carrière.

Nog steeds word je vergeleken met je broer.  Je wilt dat dat stopt. Gaat dat stoppen nadat je je confrontatie hebt gedaan? Of zal daarna een stille behandeling volgen? Zal je je schuldig voelen, omdat je volgens hen snoeihard hebt gereageerd?

Zoek je naar meer waardering over wat je doet of bent in de ogen van de narcist? Zoek je te worden aanvaard in de ogen van een narcist?

Iedereen zal je je verteld hebben dat met goede communicatie je altijd resultaten behaald. Alleen goede communicatie kan tot verandering in gedrag brengen. Maar ben je verantwoordelijk voor het communicatief gedrag van de narcist?

Is er een minimale kans op succes als je grote hoeveelheden tijd en energie spendeert in de narcist?

Wat lang geleden in het diepste van zijn of haar persoonlijkheid geleid heeft tot een stoornis en daarna jaren een patroon werd dat kun je niet veranderen in een 100 uren. Je zit ook niet in een professionele context waar de narcist vraagt om verandering. Dat is dan een praktische overweging.

Een simpel voorspelbaar narcistisch script.

Nu dat je ontdekt hebt dat hij of zij een narcist is, kun je ook gemakkelijker verder, zonder de investering in tijd. Bovendien als je wat kennis hebt over narcisme heb je een belangrijk voordeel. Een narcist volgt een simpel voorspelbaar script, zeker als je hen niet hebt verteld dat je hen door hebt.

Neem een kijkje op wat je uit de interactie wilt halen voordat je strategieën over het confronteren van een narcist te bedenken. Als je op zoek bent voor gelijkheid in je relatie, de aanvaarding of de betekenis in zijn of haar ogen, is het aanbevolen dat je gewoon verder doet met je eigen leven.

Immers het behalen van enkele successen in je eigen leven zal het voor je zelfvertrouwen gemakkelijker maken.

Minimale kans op succes.

Als je op zoek bent naar die resultaten zal je grote hoeveelheden tijd en energie, maar met een minimale kans op succes investeren in iets waar je heel weinig vat op hebt. Kostbare tijd die je niet besteedt aan het genezen van je wonden, integendeel je stelt je bloot aan een mogelijkheid tot nog grotere wonden.

Heb je weinig keus om het gebeurde te bespreken, omdat je getrouwd bent met die persoon of omdat je samenwoont?  Kun je die persoon toch niet mijden, verlaten of wat dan ook om financiële redenen? Er kunnen ook andere redenen een rol spelen, zoals godsdienstige om een confrontatie aan te gaan, maar toch de persoon niet te verlaten.

reageren als je de narcist confronteert
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Wat zijn de verwachtingen als je een narcist confronteert?

In het algemeen nemen ze hun toevlucht tot een narcistische woede of razernij, die ver boven een normale woede ligt. Belangrijk daarbij is je eigen veiligheid en de veiligheid van kinderen bijvoorbeeld. Het is absoluut niet aangewezen dat je kinderen dat meemaken, om trauma te vermijden.

Je kunt rekening houden met een explosieve of passief-agressieve woede. Kun je al vooraf personen verwittigen om een oogje in het zeil te houden? Kunnen enkele personen zorgen voor je bescherming? Maar ze kunnen ook als ontkennen.

Hij of zij kan woedend worden en alles ontkennen. Daarop kunnen ze anderen ervan overtuigen dat je een leugenaar bent.

In hoeverre heeft de narcist invloed op jou en je omgeving?

Hij zal zeggen dat je de werkelijkheid verdraaid met grote overtuiging. Hij zal je de schuld geven en het slachtoffer spelen.

Als het geen woede of agressie is die je ontvangt dan mag je rekenen op een venijnige behandeling of ook een stilte behandeling voor enkele weken. Gebruikelijk zal hij alles wat je zegt projecteren, of alles hoe hij of zij je beoordeelt, zal een projectie zijn van zijn eigen gedrag.

https://videos.files.wordpress.com/DQBVTS3s/is_jouw_relatie_gebaseerd_op_angst.mp4

Je confronteert hem of haar met ontrouw.

Ze zullen beweren dat jij diegene bent die bedriegt, vanaf het moment dat je er over begint. Als je sterk genoeg bent om daarmee om te gaan, en al die zever aan te horen, en die schandalige behandeling te ondergaan, doe dat dan. Maak gebruik van een paar effectieve strategieën bij een confrontatie.

Maar verwacht geen positieve verandering in hun gedrag. In tegendeel verwacht nog meer pijn. Is dit een tijdelijke rust? Wanneer je er klaar voor bent in zijn of haar ogen zal er een verpletterende wraak volgen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig advertentievrij en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

De relatie met jezelf is de belangrijkste communicatie

Leven met een persoonlijkheidsstoornis

Stop met zo hard te zijn voor jezelf en oefen om je emoties te beheersen.

alle blogs op narcisme.blog over communicatie

Reacties

4 reacties op “Hoe een narcist reageert als je hem confronteert met zijn gedrag? Deel 1”

 1. Elien avatar
  Elien

  Ik heb deze tekst al enkele keren gelezen. Ik sta namelijk op het punt om iemand te confronteren met zijn narcistisch gedrag… ik weet dat dit eigenlijk af geraden wordt maar het lukt me niet om rust te vinden en de narcist gewoon te vergeten… volgens wat ik gelezen heb is hij een kwetsbare verborgen narcist, die volgens mij zelf al op de hoogte is van zijn stoornis, hij gaat al jaren naar een psycholoog en gaf me in het verleden al veel hints en waarschuwingen. Nu heeft hij zelf onze relatie beëindigt en laat hij mij gerust maar ik wil hem toch graag laten weten dat ik het begrijp…

 2. johanpersyn avatar

  Wat is de reden dat het je niet lukt om rust te vinden? Bij een narcist gaat het nooit om jou. Als je zijn reputatie niet schaadt, zal het hem niets doen dat je hem confronteert.
  Het kan hem gewoon niet schelen wie of wat je bent. In alle geval zal hij je niet de rust geven die je zoekt.
  Het punt is dat je nooit iemand iets bewijst met woorden, maar met daden. Als je hem wilt uitdagen met woorden kun je dat niet winnen zo’n gesprek, stel dat je dat wilt.
  Hij zal oude wonden in je triggeren. Je dient te doen waar je denkt mee te groeien. Geen rust kunnen vinden is nog altijd obsessief gedrag.
  Terwijl je in feite al veel tijd verloren hebt met niet je eigen dromen te realiseren.
  Volgens mij is de beste manier om te bewijzen dat je “het” begrijpt met je eigen leven verder gaan, want door hem dat te laten weten bewijst je immers
  dat je nog niet weet tot wat hij in staat is. Door net aan je eigen leven te werken toon je dat je door hebt dat geen relatie met hem mogelijk is. Groeten Johan.

 3. Elien avatar
  Elien

  Beste Johan,
  U hebt gelijk, ik vertoon nog steeds obsessief gedrag. Het lukt me maar niet om hem gewoon uit mijn hoofd te zetten… mijn verstand zegt me inderdaad dat een relatie met hem niet mogelijk is. Maar mijn hart wil het niet helemaal opgeven. ik had toch graag een vriend van hem gebleven en hoopte dat door hem mijn brief te geven hij zou aanvoelen dat niet alle mensen slecht en tegen hem zijn. Dat er ook goede mensen zijn die hij kan vertrouwen. Ik heb hem destijds beloofd hem nooit in de steek te laten. Waardoor hem nu laten vallen indruist tegen mijn geweten…

 4. johanpersyn avatar

  Ondertussen is er toch veel gebeurd waardoor je een andere kijk hebt? Was je wel juist geïnformeerd voor je die belofte maakte? groetjes Johan

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees