Hoe zal een narcist reageren als je hem confronteert met zijn eigen gedrag?

Het antwoord op de vraag “hoe te reageren als je de narcist confronteert” hangt af van het type narcist, de intelligentie en sociale verfijning van de narcist en de betekenis van het woord confrontatie. Ik zal deze gebieden één voor één behandelen.

 

 

Is dat iets dat je eens moet gedaan hebben in je leven een narcist confronteren?

Kun je bijvoorbeeld dat uitleggen aan iemand waarvan je verondersteld wordt om van te houden, bijvoorbeeld jouw moeder, of een zus als die een narcist is?

Hebben ze recht op de waarheid. Heb jij de plicht hen dit te vertellen of zelfs te helpen hen te veranderen als je familie bent? Hoe gaan ze reageren als je hem confronteert met zijn gedrag?

Zal zo’n confrontatie zich onvermijdelijk voordoen geprovoceerd door de narcist?

Is een confrontatie een reactie of een getimede respons op een actie van een narcist?

Zal de lieve kat zich op een bepaald moment transformeren tot een leeuw en welk resultaat zal dat geven op de relatie?

Uiteraard zijn de antwoorden op deze vragen ook afhankelijk van de omstandigheden en de betrokken personen.

Je hebt namelijk ook narcisten in alle mate en gewichten.

Maar als je vooruit wil met je eigen leven en weet wat je doelen zijn dien je je af te vragen wat het mogelijks resultaat is, ligt dit in de lijn van het bereiken van je doelen?

Pas op als dat een persoon is met een persoonlijkheidsstoornis, als je die confronteert met een bepaald gedrag het mag dan nog over een specifieke situatie zijn, wat hoop je te bereiken met een confrontatie?

Reageren als je de narcist confronteert als een lammetje gaat zeker geen resultaat geven. Dus het speelt wel een belangrijke rol, in welke mate je die zelfzekerheid kunt uitstralen.

Als je een confrontatie aangaat zal dat tijd van je vergen. Dat zal zeker voorbereiding vergen. Als het resultaat niet de moeite is, zal het verwerken van die confrontatie ook tijd in beslag nemen.

M.a.w. welke reden heb je voor een confrontatie? De waarheid aan het licht brengen? Veronderstel je dat de narcist in die waarheid geïnteresseerd is? Dat wil niet zeggen dat jij niet in de waarheid geïnteresseerd bent.

De kwetsbare narcist is een verborgen narcist.

Kwetsbare narcisten zijn niet uiterlijk arrogant, maar houden zich bezig met grootse fantasieën over almacht en perfectie.

Deze fantasieën voorkomen deflatie / depressie die kan voortvloeien uit onderliggende gevoelens van ontoereikendheid en schaamte.

Hun grootsheid kan op indirecte manieren weglekken, zowel door gerechtelijk gedrag als gewoonten van het overmatig vernederen van anderen wanneer ze met goede vrienden en vertrouwenspersonen praten, maar over het algemeen zullen ze niet arrogant lijken.

In het werken met kwetsbare narcisten is bespreking van narcisme mogelijk, maar confrontatie moet tactvol zijn en er moet een gevestigde vertrouwensrelatie zijn.

Alleen zo zal de persoon die de narcist confronteert wordt gezien als een bondgenoot die oprecht, nadrukkelijk geïnteresseerd is in hun welzijn. Je kunt dit niet succesvol doen totdat de relatie op een solide, positieve grond bestaat.

Hoe de kwetsbare narcist confronteren?

Een meer botte confrontatie die naar voren komt als kritiek of minachting voor de narcist kan snel overgaan in een kernsmelting of een extreem defensieve houding, met de weigering om de confrontatie serieus te overwegen.

De sleutel tot het begrijpen van de verschillen in reactie is een waardering voor de hoge kwetsbaarheid van de narcist voor schaamte en vernedering.

Tact, oprechte zorg en geen confrontatie gebruiken als vergelding, is essentieel voor een succesvolle bespreking van hun narcisme.

Als je er echt aan denkt, hoef je het woord narcisme niet eens te gebruiken bij het beschrijven van het narcisme voor hen. Deze narcisten erkennen soms dat ze worstelen met onderliggende gevoelens van ontoereikendheid en schaamte.

Een sterke drang om je te uiten na een aha-moment.

Na het lezen van een aantal teksten en mediterend over wat er in je leven allemaal is gebeurd kun je ontdekt hebben dat uw partner, uw ouder, of een kind van u een narcist is.

Zo’n negatief aha moment heeft een sterke drang om een confrontatie aan te gaan met jouw nieuwe analyse.

Zullen ze zich herkennen in wat je beschrijft in jouw analyse over hen? Behalve de aandacht dat een narcist krijgt is hij überhaupt geïnteresseerd in de inhoud van jouw analyse?

Verwacht je dan soms een mea culpa, een soort berouw nadat je hen je preek hebt geserveerd?

Ik denk dat je erg teleurgesteld zult zijn.

 

Hoe te reageren als je de narcist confronteert?

Een narcist kan niet luisteren naar zijn slachtoffer.

Stel dat je niet juist bent met uw analyse van ‘je bent een narcist’, dan kun je zeker zijn dat je relatie zeker verzuurd is. Hoe dan ook, stel dat de persoon met 20 % akkoord is, en daarover berouw toont. Dan bewijst dat eigenlijk dat hij/zij geen narcist is.

Typisch immers voor een narcist is nooit geen berouw te tonen, vergeving te eisen, wat hem de carte blanche heeft voor hetzelfde gedrag. Maar spijt, neen , niet van een narcist met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wat die heeft geen geweten.

Tekort aan spiegelneuronen?

Hij/zij heeft immers niet de vaardigheid en attitude tot empathie, en waarschijnlijk een groot tekort aan spiegelneuronen om tot die vaardigheid te komen.

Kunnen luisteren naar wat jouw perfecte analyse zal zijn, met de nodige bewijzen, en waarschijnlijk heb je genoeg bewijzen omdat te staven, dus veronderstellen we dat je wellicht 10 minuten nodig hebt. Wel een narcist kan geen 10 minuten luisteren als het niet naar complimenten over hem is.

Kan een narcist een aha-moment hebben over zijn eigen gedrag?

Een narcist heeft onvoldoende echt gevoel van eigenwaarde ontwikkeld, zijn façade is slechts schijn, emotioneel heb je te doen met een jong kind van 10 jaar.

Een NPD kan niet omgaan met kritiek en nog zal hij de waarheid kunnen aanvaarden die toont dat hij niet perfect is. Meestal toont de waarheid dat die persoon door en door slechte gedrag heeft getoond.

In tegenstelling tot alcoholisten of drugsverslaafden of seksverslaafden die wel nu en dan eventjes zien wat er verkeerd gaat in hun leven, hebben narcisten met een NPD niet de mogelijkheid om te kijken binnen zichzelf en te reflecteren op de waarheid.

Zelfreflectie behoort niet tot de instrumenten in de emotionele en cognitieve vaardigheden van de narcist.

Wat wil je bereiken met uw gesprek met de narcist? En welke strategie ga je daarvoor volgen? Is confrontatie met de waarheid wel de beste strategie om resultaten te behalen in verband met het doel tegenover de narcist.

De openlijke narcist kan op de confrontatie op minstens twee manieren reageren.

Ten eerste kunnen ze aanvallen en de confronterende persoon zich een beetje geïntimideerd doen voelen.

Het directe psychologische doel van deze tactiek is om snel te herstellen wat zij zien als de enorme kloof tussen hun superioriteit en de waarde van iedereen die minder is dan zij.

Een tweede manier waarop ze kunnen reageren, kan je als verrassend treffen. Ze kunnen de beschuldiging van narcisme omarmen als een erepenning.

De redenen kunnen variëren, maar ze kunnen gewoon de term narcisme zien als een realistische inschatting van hun superioriteit . “Ik ben zo geweldig, natuurlijk ben ik narcistisch”.

Je zou naar de persoon moeten luisteren om te vermoeden waarom hij het label kan omarmen. Bovendien  gebeurt dit meer dan je zou verwachten dat het zou gebeuren.

Aan het begin van deze discussie heb ik ook verwezen naar intelligentie en sociale verfijning als factoren in mogelijke reacties op confrontaties. Een zeer slimme, sociaal ontwikkelde narcist kan zo presteren dat het lijkt alsof ze je hebben gehoord, maar ze nemen het niet echt op.

De narcisten die afwijzen dat ze narcistisch zijn.

Evenwel weten ze hoe ze eruit moeten zien alsof ze dat niet zijn. Met andere woorden, ze kunnen zich voordoen als gezond en veerkrachtig in het aangezicht van de confrontatie.

Daarbij zullen ze woorden gebruiken op een gladde manier, dingen verdraaien en altijd laten lijken alsof ze gelijk hebben. Dit soort reactie kan gekmakend zijn als je probeert door te dringen tot de narcist.

Mensen in relaties met verfijnde narcisten zullen zeggen dat ze altijd geestdodend zijn als ze proberen zo’n discussie te voeren. De geraffineerde narcist kan zijn partner zo frustreren en woedend maken dat de partner in razernij ontsteekt.

Dan zal de narcist rustig naar ze kijken en iets zeggen als: “je moet grip krijgen en kalmeren” of “je bent uit de hand gelopen. Ik denk dat je professionele hulp nodig hebt, “alsof degene die de confrontatie heeft gehad degene is met het psychologische probleem (zie gaslighting).

Dit is een andere manier om de superioriteit van de narcist over alle anderen te herstellen.

Is uw doel dat u gelijkheid wenst in uw relatie met hem/haar?

Je bent 35 jaar en wordt nog altijd niet vertrouwd door je moeder. Stel dat je 40 jaar bent. Van beroep ben je onderwijzeres. Evenzo heb je een geslaagde carrière.

Nog steeds word je vergeleken met je broer.  Je wilt dat dat stopt. Gaat dat stoppen nadat je je confrontatie hebt gedaan. Of zal daarna een stille behandeling volgen. Zul jij je schuldig voelen omdat je volgens hen snoeihard hebt gereageerd?

Zoek je naar meer waardering over wat jij doet of bent in de ogen van de narcist?

Zoek je te worden aanvaard in de ogen van een narcist?

Iedereen zal je verteld hebben dat met goede communicatie je altijd resultaten behaald. Alleen goede communicatie kan tot verandering in gedrag brengen.

Maar ben je verantwoordelijk voor het communicatief gedrag van de narcist?

Is er een minimale kans misschien op succes als je grote hoeveelheden tijd en energie spendeert in de narcist?

Wat heel lang geleden in het diepste van zijn/haar persoonlijkheid geleid heeft tot een stoornis en daarna jaren wellicht een patroon werd, dat kun je niet veranderen in een 100 uren. Je zit ook niet in een professionele context waar de narcist vraagt om verandering.

Dat is dan een praktische overweging.

Een simpel voorspelbaar narcistisch script.

Nu dat je ontdekt hebt dat hij/zij een narcist is, kun je ook gemakkelijker verder, zonder de investering in tijd. Bovendien als je wat kennis hebt over narcisme  heb je een belangrijk voordeel.

Meestal volgt een narcist een simpel voorspelbaar script, zeker als je hen niet hebt verteld dat je hen door hebt.

Neem een kijkje op wat je uit de interactie wilt halen alvorens strategieën over het confronteren van een narcist te bedenken. Als u op zoek bent voor gelijkheid in uw relatie, de aanvaarding of de betekenis in zijn of haar ogen, is het aanbevolen dat u gewoon verder doet met uw eigen leven.

Immers het behalen van enkele successen in uw eigen leven zal het voor uw zelfvertrouwen gemakkelijker maken.

Minimale kans op succes.

Als u op zoek bent naar die resultaten zal u grote hoeveelheden tijd en energie, maar met een minimale kans op succes investeren in iets waar je heel weinig vat op hebt. Kostbare tijd die je niet besteedt aan het genezen van je wonden, integendeel je stelt je bloot aan een mogelijkheid tot nog grotere wonden.

Misschien heb je weinig keus om het gebeurde te bespreken omdat je getrouwd bent met die persoon of omdat je samenwoont.  Misschien kun je die persoon toch niet mijden, verlaten of wat dan ook om financiële redenen.

Er kunnen ook andere redenen een rol spelen zoals godsdienstige om een confrontatie aan te gaan, maar toch de persoon niet te verlaten.

Wat zijn de verwachtingen als je een narcist confronteert?

In het algemeen nemen ze hun toevlucht tot een narcistische woede of razernij, die ver boven een normale woede ligt. Belangrijk daarbij is je eigen veiligheid en de veiligheid van kinderen bijvoorbeeld. Het is absoluut niet aangewezen dat jouw kinderen dat meemaken, om trauma te vermijden.

Je kunt rekening houden met een explosieve of passief-agressie woede . Misschien kun je al vooraf personen verwittigen om een oogje in het zeil te houden. Kunnen een aantal personen zorgen voor jouw bescherming.  Maar ze kunnen ook als ontkennen.

Hij of zij kan woedend worden en alles ontkennen. Daarop kunnen ze anderen ervan overtuigen dat je een leugenaar bent.

In hoeverre heeft de narcist invloed op jou en jouw omgeving?

Hij zal zeggen dat je de werkelijkheid verdraaid met grote overtuiging. Hij zal jou de schuld geven en het slachtoffer spelen.

Als het geen woede of agressie is die je ontvangt dan mag je wellicht rekenen op een venijnige behandeling of ook een stilte behandeling voor enkele weken.

Gebruikelijk zal hij alles wat je zegt projecteren, of alles hoe hij/zij jou beoordeeld zal een projectie zijn van zijn eigen gedrag.

Je confronteert hem/haar met ontrouw.

Zij zullen beweren dat jij diegene bent die bedriegt, vanaf het moment dat je er over begint.

Als je sterk genoeg bent om daarmee om te gaan, en al die zever te aanhoren, en die schandalige behandeling te ondergaan, doe dat dan. Maak gebruik van een paar effectieve strategieën bij een confrontatie.

Maar verwacht geen positieve verandering in hun gedrag. In tegendeel verwacht nog meer pijn. Misschien een tijdelijke rust.  Maar wanneer jij er klaar voor bent in zijn/haar ogen  zal er een verpletterende wraak volgen.

Narcistische woede.

Waarom ontwikkelen ze een “narcistische woede” als je hen confronteert met hun gedrag? Reageren als je de narcist confronteert als een lammetje werkt zoals een lammetje op een hongerige leeuw.

Ze zijn woedend omdat ze geloven dat ze perfect en onbesproken zijn. Zij aanvaarden geen enkele vorm van onenigheid, kritiek of verantwoording voor hun daden te geven.

“Narcisten reageren met narcistische woede door een narcistische letsel”. Een tiran laat zich niet van zijn troon stoten en reageert nog brutaler.

“Narcistische schade” is elke bedreiging (echt of ingebeeld, ongeacht hoe zwaar) van de narcistische grandioze zelf-perceptie als de perfecte of de almachtige.

Ze zien elke onenigheid als kritiek.

Ook beschouwen ze elke kritische opmerking als een extreme vernedering. Narcisten wensen perfectie. Daardoor wordt zelfs de geringste uitdaging van hun zelf-perceptie gezien als een bedreiging.

Dus, vandaar die overreactie. Ze reageren defensief en verontwaardigd, agressief en emotioneel.

Ze devalueren degene die kritiek heeft. Daardoor heb je  niet eens meer de durf om hen te confronteren met hun gedrag. Door devaluatie van die persoon, minimaliseren narcisten de impact van de bedreiging voor hun eigenwaarde.

Het gedevalueerde individu zal waarschijnlijk worden blootgesteld aan ernstige en voortdurende emotionele intimidatie, schuld en misbruik van verbale en fysieke aard.

“Narcistische woede”.

Dit is een reactie op een echte of ingebeelde waargenomen lichte, kritiek, onenigheid of confrontatie. Narcistische woede is een reactie op een narcistische letsel. Deze kan komen in één of beide soorten: explosieve en passief-agressieve vorm.

Het ontploffingsgevaar bij de narcist is latent.

De narcist breekt uit als een vulkaan. Hij/zij valt iedereen aan om zich heen. Bovendien  veroorzaakt hij/zij daarbij schade aan voorwerpen of mensen.  Op hetzelfde moment is hij/ zij uiterst beledigend.

De passief-agressieve reactie is consistent .

De narcist  geeft de stille behandeling. Hij/zij maakt plannen over hoe jou te straffen. Ze zijn kwaadaardige en wraakzuchtige. Ze bestoken, storen, saboteren en brengen schade aan het werk of de bezittingen van de overtreders.

Hoe kun je een narcist confronteren?

Dreigen de narcist te verlaten.

Volgens Sam Vaknin, zelfbenoemde narcist en auteur van kwaadaardige zelf-liefde, is de eenvoudigste manier door hem los te laten, of door te dreigen hem te verlaten.

De dreiging af te kunnen vage en niet hoeft te worden voorwaardelijke (“als u doen / iets – niet doen ik laat u”). Wanneer je een narcist confronteert, moet u indringend overtuigend zijn en terug schreeuwen.

Reageren als je de narcist confronteert als een lammetje werkt niet. Keihard spiegelen helpt soms. Maar dat doen als je dat niet gewoon bent, is niet gemakkelijk om te spelen, zoals ik dat zeg.

Hij of zij kan worden gecontroleerd door de exacte wapens die hij gebruikt om anderen te overmeesteren.

Hun angst voor verlating overschaduwt bijna alles anders in het leven van een narcist.

Bijvoorbeeld, als hij krijgt emotioneel dicht bij is iemand hij begint te vrezen dat stopzetting onvermijdelijk.

Die veroorzaakt hem te handelen wrede en afstand zelf, wat vaak resulteert in de stopzetting, die hij vreesde.

Het is de paradox van de narcist die  ook de sleutel is om te confronteren en om te gaan met de narcist. Als hij zich uit kan razen houdt hem dat terug bezig. Dit verhit de angst voor het verlaten en bijgevolg kalmeert dat hem.

Hij zal proberen te veranderen van de ene kant van het emotionele spectrum (koude, boos, cynische en wrede) naar het andere uiteinde van het spectrum (warme, liefdevolle, optimistisch en vriendelijk).

Spiegel de acties van de narcist en herhaalt zijn woorden terug naar hem.

Als hij je bedreigt – bedreig hem terug. Indien hij het huis – verlaat verlaat u het huis. Wanneer hij verdacht handelt – handel je verdacht. Afdalen naar zijn niveau en gebruik van kritiek, vernederende opmerkingen en vernedering.

Spiegel zijn imago terug naar hem en de narcist zal altijd terugtrekken.

Narcistische handelingen kunnen leiden tot negatieve en schadelijke gevolgen voor ons.

Het zijn oppervlakkig individuen wier eigenwaarde vaak kan afgeleid worden uit hun gedrag naar hun partner, familie en vrienden.

Om succesvol en effectief een confrontatie aan te gaan met een narcist moet je eigen eigenwaarde sterk zijn. Daarbij moet u krachtig geloven in uw recht op uw eigen leven, privacy, doelen.

Opkomen voor jezelf en confronteren van de narcist door spiegeling van zijn gedrag is wat best werkt.

Hierdoor kunt u weer controle hebben.

Informatie in deze blog is evenzeer van toepassing of het nu een mannelijke of vrouwelijke narcist betreft.

U kunt confrontatie evenzeer zien in hoe een dochter met haar narcistische moeder omgaat als die moeder alle macht heeft.

In volgend artikel vindt u meer informatie in verband met de relatie tussen een narcistische moeder en dochter. Het betreft een uitstekend boek van Karyl Mc Bride.

“Zal ik ooit goed genoeg zijn? Genezing van de dochters van narcistische moeders.” Karyl bespreekt verschillende beschadigingen die narcistische moeders toebrengen aan hun dochters.

Google dochters van narcistische moeders of gebruik hier de zoek functie. Je gaat zeker oogopenende informatie vinden.

Het kan betekenen dat je geen contact meer zoekt met jouw moeder. Misschien zal je moeder nooit instaat zijn om deze kwestie met jou te bespreken omdat ze niet over de nodige gedachten beschikt om dat te kunnen.

Je bent een empathisch persoon.

Als je een empathisch persoon bent, en ook ziet wat er gebeurt met de verschillende relaties die de narcist ontwikkelt zal het zeer moeilijk zijn om je daarvan te onttrekken.

Stel dat je hen dan confronteert met een principe zoals doe niet aan een ander wat je zelf niet wilt dat men doet tegen jou, dan kun je grote woede verwachten want ze reageren niet normaal. Hoe ze reageren als je de narcist confronteert zal verband houden met hoe verdoken of impulsief ze zijn.

Een gewoon persoon zou zeggen, ja dat is waar, dat is niet juist. Maar voor hen betekent het dat je hun masker afscheurt. Maar het is belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten want wellicht kun je dan jezelf beter beschermen tegen je eigen moeder.

Narcisten zullen ook hun vrienden/vriendinnen inzetten om je narigheid te bezorgen.

Als je een narcist als ouder hebt, begin dan alvast maar te leren accepteren dat je nooit geen echte moeder zult hebben.

Misschien vind je die wel bij je grootouders. Ook is het belangrijk dat je je functie (het zieke kind, het gouden kind, de kloon van de narcist, de zondebok)  leert zien in dit neurotische gezin, zodat je weet wat je niet echt bent, en je zelfvertrouwen kunt ontwikkelen.

Weet dan ook dat empathie wel een heel speciale gift is die je ook ten goede kunt inzetten, en niet alleen om mogelijks alle aandacht te geven aan de narcist. Misschien word je wel een psychotherapeut of een orthopedagoog. Met je nieuwe bewustzijnover narcisme kun je immers veel andere mensen helpen.

Empathie kun je beschrijven als het kunnen vangen van de gevoelens van anderen.

Door die gave kun je eigenlijk een counselor worden, wat je reeds al je gehele leven hebt gedaan in je gezin van oorsprong.

Als je je moeder voortdurend moest troosten, naar haar luisteren, dan weet je dat je dat ook kunt met anderen. Dat je door die empathie een prooi werd van de narcist is een echte vloek, maar eens je dat overleefd hebt heb je de nodige verlichting.

Dan zul je zelf geen verkeerde keuzes meer maken en andere kunnen wijzen op hun relaties.

Iedereen maakt negatieve keuzes en iedereen heeft sterke en zwakke punten.

Maar als sterk empathische persoon moet je jezelf beschermen en uw gezin. Het is juist te veronderstellen dat de moeder de zorg draagt voor de kinderen en niet omgekeerd.

Als je sterk empathisch bent kan de negativiteit rondom jou je verstikken, omdat je ook de pijn van anderen voelt. Je voelt de negativiteit van de narcist maar ook de pijn die hij/zij in de omgeving veroorzaakt.

Je kunt verbijsterd zijn als mensen niet zien, terwijl jij dat heel goed kunt aflezen, dat iemand een narcist is. Een narcist kan empathie faken door de woorden te spreken, zonder echte meetbare en consistente actie. Er zijn geen daden die bijdragen  tenzij de camera op hen is gericht.

Een empathisch persoon kan voorvoelen wat de mogelijke plannen zijn van de narcist.

Het is daarom belangrijk om te weten hoe je daar mee kunt omgaan. Er zijn een aantal groepen daarover te vinden op Facebook.

Nog enkele bemerkingen :

Het valt sterk op dat er veel psychotherapeuten zijn die kinderen zijn van narcisten.

Sommige narcisten krijgen een kick van het denken dat ze superieur zijn en met alles weg kunnen geraken.

Ze gebruiken alle tactieken spitsvondig:  gaslightingontkenning, projectie, onlogische en circulaire argumenten, geveinsde bezorgdheid.

Als je een narcist confronteert met zijn daden komt het vaak voor dat ze u gaan pesten met het beweren dat je ‘psychotisch’ of psychopathisch bent.

Ze zullen dan zeggen dat het hen spijt dat je op deze manier last hebt. Ze beweren dan ook dat je iets zou kunnen geërfd hebben uit de familie. Hoe te reageren als je de narcist confronteert is niet simpel omdat ze onmiddellijk fictieve beschuldigingen gaan doen.

En dat ze dat nu kunnen aan jou vertellen omdat ze niet willen dat je gebrandmerkt wordt. Wat die narcist natuurlijk vergeet is dat wat overerving betreft hij/ zij niet werd overgeslagen.

Voor de genezing van de schade van de narcist kunnen positieve affirmaties helpen, luisteren naar positieve speeches, kun je naar een counseling gaan, of hypnotherapie sessies doen. Maar genezing is een proces dat steeds dieper en dieper gaat.

Dikwijls is het beste advies om de narcist en zijn vliegende apen te laten gaan, en je geen zorgen te maken over het niet hebben van een familie.

De goeden zullen u steunen. De eerste weken dat je geen contact meer hebt zal dat wel pijn doen, maar naarmate de tijd vordert zal het een van de beste beslissingen zijn uit uw leven en zal je nooit meer willen terug gaan.

Je mag best veronderstellen dat je in een bepaalde mate aan het Stockholm syndroom lijdt. Na een drie tot vier maanden zal je een begin van herstel voelen.

Je zult je veel krachtiger en duidelijker voelen over wie je in je leven wil toestaan. Je zult je sterke punten in je karakter ontdekken wanneer je je niet meer emotioneel laat verwoesten.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap.

Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen.

Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn Facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken die u zullen helpen te herstellen van misbruik door een narcist.

Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Johan Persyn

Ten geleide.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan Persyn zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Jij bent zo’n speciaal persoon. Dank U om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Jou grondig informeren is een beginpunt.

Ja, wij houden ervan als je regelmatig terugkomt.  Dan pas kan de kennis gebruikt worden in jouw leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Het is haast zeker  dat ik nog iets vergeten ben en dus ben ik nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

 

Probeer meer te lezen en te bekijken.

Elementaire Deeltjes - NarcismeElementaire Deeltjes – Narcisme. Paperback.

In het alledaagse taalgebruik wordt narcisme vaak als een scheldwoord gebruikt voor mensen die uitermate tevreden zijn met zichzelf. Onze huidige ‘selfie’-maatschappij wordt ook in toenemende mate narcisme verweten.

Maar wat is narcisme eigenlijk. Is het terecht dat wij de term zo snel in de mond nemen?
Op een heldere manier legt Frans Schalkwijk uit wat wetenschappers onder narcisme verstaan, sinds Sigmund Freud de term in 1914 introduceerde.

Tegenwoordig zien we narcisme als een combinatie van een kwetsbaar zelfgevoel, een problematische omgang met emoties en forse problemen in relaties.

Dit boek is geschreven voor wie geïnteresseerd is in narcisme en voor wie zichzelf of een ander beter wil begrijpen. Voor die laatsten schreef Schalkwijk, vanuit zijn jarenlange ervaring in zijn eigen praktijk, de hoofdstukken ‘Leven met narcisme’ en ‘Behandeling van narcisme’.

Narcisme psychoanalytische beschouwingenNarcisme psychoanalytische beschouwingen. Paperback.

Deze bundel belicht het hele spectrum gaande van gezond narcisme, nodig voor een goed zelfgevoel, tot narcistische stoornissen, die relaties voortdurend verstoren.

Verstoorde eigenliefde kan zich uiten in zelfgenoegzaamheid en geen oog hebben voor de ander, of in de voortdurende behoefte aan zelfbevestiging. Zo kan narcisme gezien worden als probleem met emotieregulatie en met wederkerigheid in relaties.

De verschillende levensfasen komen aan bod: de vroege kindertijd waar de basis gelegd wordt van veel narcistisch leed, de puberteit waarin veranderingen in het zelfbeeld erg destabiliserend kunnen zijn, en de narcistische krenkingen van het ouder worden.

Een hoofdstuk behandelt de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Telkens illustreert concreet klinisch materiaal de theoretische beschouwingen. Een afsluitend cultuurfilosofisch essay onderzoekt hoe de individualisering van onze tijd het narcisme onderhoudt.

Een gevarieerde en interessante, redelijk toegankelijke bundel voor psychotherapeuten en andere geïnteresseerden. Talige slordigheden zorgen helaas voor de nodige schoonheidsfoutjes.

Dr. Michel Thys

Verborgen narcisme. Het gaslight-Effect. Verborgen narcisme. Het gaslight-Effect. Paperback.

Verborgen narcisme, het gaslight effect van Robin Stern is een belangrijk boek. Het behandelt het fenomeen gaslighting: een vorm van narcistische, mentale mishandeling, waarbij de misbruiker bewust onjuiste informatie doorgeeft met als doel het slachtoffer aan zichzelf en het gezond verstand te laten twijfelen.

Dat gaat van subtiel (‘Nee, je hebt niet tegen mij gezegd dat we een afspraak hadden met vrienden’/ ‘Je hebt je sleutels daar niet neergelegd’) tot ernstig ‘Wat ben je toch ongelofelijk dom’ / ‘Nee, je hebt geen medicijnen nodig’.

De termen mindfucking en brainwashing zijn ook op dit fenomeen van toepassing.

Slachtoffers van gaslighting hebben zelf niet door dat ze langzaam gek gemaakt worden.

Uiteindelijk gaan ze ernstig aan zichzelf twijfelen. Ook hulpverleners en artsen kunnen bijvoorbeeld slachtoffer zijn van gaslighting, omdat de narcist die dit toepast zo goed is in liegen en bedriegen dat niemand doorheeft wat er werkelijk gebeurt.

Over gaslighting is op internet al veel te vinden, maar hier wordt vooral het fenomeen beschreven. Robin Stern geeft in dit boek ook concrete oplossingen over hoe je los kunt komen van een narcist die gaslighting toepast. Een waardevol boek voor iedereen die met narcisme / gaslighting te maken heeft.

 

4 Feedbacks on “Hoe zal een narcist reageren als je hem confronteert met zijn eigen gedrag?”

 1. Ik heb deze tekst al enkele keren gelezen. Ik sta namelijk op het punt om iemand te confronteren met zijn narcistisch gedrag… ik weet dat dit eigenlijk af geraden wordt maar het lukt me niet om rust te vinden en de narcist gewoon te vergeten… volgens wat ik gelezen heb is hij een kwetsbare verborgen narcist, die volgens mij zelf al op de hoogte is van zijn stoornis, hij gaat al jaren naar een psycholoog en gaf me in het verleden al veel hints en waarschuwingen. Nu heeft hij zelf onze relatie beëindigt en laat hij mij gerust maar ik wil hem toch graag laten weten dat ik het begrijp…

 2. Wat is de reden dat het je niet lukt om rust te vinden? Bij een narcist gaat het nooit om jou. Als je zijn reputatie niet schaadt, zal het hem niets doen dat je hem confronteert.
  Het kan hem gewoon niet schelen wie of wat je bent. In alle geval zal hij je niet de rust geven die je zoekt.
  Het punt is dat je nooit iemand iets bewijst met woorden, maar met daden. Als je hem wilt uitdagen met woorden kun je dat niet winnen zo’n gesprek, stel dat je dat wilt.
  Hij zal oude wonden in je triggeren. Je dient te doen waar je denkt mee te groeien. Geen rust kunnen vinden is nog altijd obsessief gedrag.
  Terwijl je in feite al veel tijd verloren hebt met niet je eigen dromen te realiseren.
  Volgens mij is de beste manier om te bewijzen dat je “het” begrijpt met je eigen leven verder gaan, want door hem dat te laten weten bewijst je immers
  dat je nog niet weet tot wat hij in staat is. Door net aan je eigen leven te werken toon je dat je door hebt dat geen relatie met hem mogelijk is. Groeten Johan.

 3. Beste Johan,
  U hebt gelijk, ik vertoon nog steeds obsessief gedrag. Het lukt me maar niet om hem gewoon uit mijn hoofd te zetten… mijn verstand zegt me inderdaad dat een relatie met hem niet mogelijk is. Maar mijn hart wil het niet helemaal opgeven. ik had toch graag een vriend van hem gebleven en hoopte dat door hem mijn brief te geven hij zou aanvoelen dat niet alle mensen slecht en tegen hem zijn. Dat er ook goede mensen zijn die hij kan vertrouwen. Ik heb hem destijds beloofd hem nooit in de steek te laten. Waardoor hem nu laten vallen indruist tegen mijn geweten…

 4. Ondertussen is er toch veel gebeurd waardoor je een andere kijk hebt? Was je wel juist geïnformeerd voor je die belofte maakte? groetjes Johan

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.