Het concept van narcisme volgens de bijbel!

Het concept van narcisme volgens de bijbel!

Het concept van narcisme werd door Paulus naar voren gebracht lang voordat de psychologie zich vastzette in het idee van een persoonlijkheidsstoornis.

Maar nadat ik net een lijst met vijftien narcistische eigenschappen had gemaakt, dacht ik dat ik zou zien hoe Paul het deed. En het lijkt me erg interessant dat Paulus zegt dat deze mannen in de laatste dagen aan de oppervlakte zouden komen.

NPD, of narcistische persoonlijkheidsstoornis, haalde de DSM pas in 1980. Paulus slaagde er ergens in de eerste eeuw mee. Ik ga gewoon één voor één gaan en diep kijken naar het concept van narcisme volgens Paulus. Ik vind het erg leerzaam en enigszins pijnlijk, aangezien mijn schrijven over dit onderwerp voortkomt uit persoonlijke ervaring.

Het concept van narcisme in de Bijbel:

1: Liefhebbers van zichzelf: dit is een no-brainer.

Wat me echter interessant lijkt, is hoe narcisten zich in het centrum van het universum weten te rangschikken. Ze vinden slachtoffers die zich aansluiten bij hun egocentrische agenda. Ik herinner me de verontwaardiging die ik bij mijn ex veroorzaakte toen ik hem een ​​keer vroeg waarom ik nooit een restaurant heb mogen kiezen of input in ons leven heb mogen geven.

Ik denk dat ik de voorwaarden van de overeenkomst ben vergeten: het all-him-kanaal de hele tijd.

De psychologische diagnose is genuanceerder. De meeste narcisten haten zichzelf. Ze kunnen niet van zichzelf houden, dus scheiden ze zich van hun ware zelf en hechten ze louter aan een weerspiegeling van zichzelf.

Alles moet buigen voor de aanbidding van dit beeld om te voorkomen dat de narcist te maken krijgt met wie hij of zij werkelijk is.

2: Begerig geld is de valuta van goedkeuring voor de narcist.

Om als rijk te worden gezien of zelfs maar meer dan een ander te hebben, voedt de narcist de behoefte aan een groots imago. Narcisten maken zich vaak schuldig aan financieel misbruik en plegen vaak misdaden om het geld binnen te houden.

Psychologisch voedt geld hun gevoel van recht en grootsheid. Geld is nuttig voor verleiding en macht, beide instrumenten van de narcist. Geld vormt vaak de kern van elke relatie met een narcist. Pas op als je merkt dat iemand geobsedeerd is door geld. Ben je op een narcist gestuit die wacht om je middelen te gebruiken?

3: De grandioze aard van narcisme is moeilijk te missen.

Psychologen maken vaak opmerkingen over hoe superieure narcisten echt aanvoelen voor de rest van ons, arme stakkers. Ze stralen altijd het hoogste zelfvertrouwen uit om het imago te behouden. Denk aan de Wizard of Oz. Hij projecteerde een beangstigend, almachtig beeld dat uiteindelijk geen inhoud had.

Narcisten zijn maar kleine mensen achter gordijnen die ons proberen af ​​te leiden van het zien van de zielige kleine tirannen die ze werkelijk zijn.

4: Trots Het concept van narcisme in de Bijbel omvat altijd arrogantie.

Spreuken staan ​​vol met waarschuwingen tegen hoogmoed. In feite denk ik dat de duivel het perfecte model is van trots en waar hij naartoe leidt. Jezus wees vaak op de trots en grootsheid van de Farizeeën, een waarschuwing voor alle gelovigen als er ooit een was. Maar trots heeft vooral één kenmerk dat het in verband brengt met narcisme. Het is de fundamentele overtuiging dat we niemand nodig hebben. Trots is een afwijzing van een echte relatie. Narcisten hebben geen relaties. Ze hebben slaven.

5: Godslasteraars

Hier is de officiële definitie van godslasteraar: iemand die godslastering pleegt; een persoon die een godheid of religie bespot, of beweert God te zijn. Hoewel nogal wat wereldleiders beweren God te zijn, gedragen narcisten zich vaak alsof ze dat waren. Maar godslastering heeft te maken met het verontreinigen van het heilige.

De narcist kan de hele dag doorbrengen met het bekritiseren van God, religie en de heiligen. Ik herinner me een dame wiens vriend duidelijk narcistisch was. Toen hij in de zestig was, stond hij achter in de kerk, onderuitgezakt in zijn zwartleren trenchcoat als een veertienjarige tiener.

Ze vertelde me dat hij geloofde dat God hem had geroepen om de kerk te vertellen wat er mis mee was. Elke dag zou God hem tot een machtspositie in de evangelische wereld verheffen. Ik lachte en ze werd beledigd. Ik ben er echter vrij zeker van dat God niemand roept om Zijn bruid aan te vallen. Hou van haar? Ja. Onderwijzen, aansporen en de waarheid spreken? Ja. Waarheid zonder liefde is niet de hele waarheid.

6: Ongehoorzaam aan ouders

Het concept van narcisme in de Bijbel omvat vaak hoe iemand zich verhoudt tot autoriteit. Ouderlijk gezag is de eerste die we doorgaans ervaren. Ik wilde dat ik nota had genomen van het gebrek aan respect waarmee mijn ex over zijn ouders sprak. Eerlijk gezegd verachtte hij autoriteit.

7: Ondankbaar Er bestaat niet zoiets als genoeg voor de narcist.

Gerechtigdheid is een zwart gat waarin het hele universum kan worden geconsumeerd. Ik denk aan The Screwtape Letters van CS Lewis. De duivels in het boek waren georganiseerd als een bureaucratie waarin de hogere rangen vaak degenen onder hen verslonden terwijl ze bang waren dat ook zij zouden worden opgegeten. Dat is natuurlijk hoe de duivels in het boek mensen zagen.

En zo ziet de narcist mensen: als voorraad. Een gebrek aan dankbaarheid hield de Israëlieten veertig jaar in de woestijn. Stel je de wildernis voor in een narcist. Nooit genoeg en altijd het verkeerde soort voedsel, kleding, enz. … Naar een restaurant gaan met een narcist is meestal een beproeving.

En alsjeblieft en bedankt zijn slechts instrumenten voor manipulatie. Een gebrek aan dankbaarheid weerhoudt iemand ervan God te prijzen, en lofprijzing is de sleutel tot Zijn aanwezigheid. Narcisten leven in klagende hellen die ze zelf hebben gemaakt.

Paul’s lijst is zo uitgebreid en profetisch.

Maar als Paulus waarschuwt voor gevaarlijke tijden in zijn concept van narcisme, moet ik er rekening mee houden. In dit tijdperk van schietpartijen en politieke verontwaardiging, denk ik dat Paulus alarmerend profetisch is.

Wees voorzichtig, mijn vrienden, en beoefen de ware religie die onbezoedeld blijft door de wereld en zorg voor weduwen en wezen. Geprezen zij Jezus, de lijdende dienaar die in alle nederigheid kwam om onze voeten te wassen, voor ons te sterven en ons samen met Hem op te wekken. Als we weten hoe anti-christ-narcisme is, hoe kunnen we Hem dan niet Heer willen noemen?

Dit weet ook, dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen. Want mensen zullen zichzelf liefhebben, hebzuchtig, opscheppers, trots, godslasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke genegenheid, wapenstilstandsovertreders, valse beschuldigers, incontinent, woest, verachters van degenen die goed zijn, verraders, bedwelmend, hooghartig, meer liefhebbers van genoegens dan liefhebbers van God.

Een vorm van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan loochenen: wend je af van dezen. Want van dit soort zijn zij die huizen binnensluipen en dwaze vrouwen in gevangenschap leiden, beladen met zonden, weggevoerd met verschillende lusten, altijd lerend en nooit in staat om tot de kennis van de waarheid te komen.

Zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, zo weerstaan ​​ook zij de waarheid: mannen met een verdorven geest, verwerpelijk aangaande het geloof.

Maar zij zullen niet verder gaan: want hun dwaasheid zal voor alle mensen duidelijk zijn, zoals ook de hunne was. 2 Timoteüs 3: 1-10

Emotionele ontwikkeling van de narc verlamt tussen 5 en 7 jaar

De familiestructuur en relaties.

De bijbel en narcisme: Mensen zullen alleen zichzelf graag zien

Spirituele narcist: een voorganger die niet kan luisteren

Het veerkracht principe — BORIS CYRULNIK.

Bronnen en resources voor narcisme

https://narcisme.blog/wp-content/uploads/2019/08/breek-met-jouw-narcist-en-word-vrij.mp4
alle teksten met een bijbelse visie

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees