Categorieën
Gastblogger gemeenschapsvorming Klimaatcrisis Nederland België Nederlandstalig Recent

Er wordt veel over klimaatopwarming gepraat, maar veel te weinig gedaan!

Het voornaamste over de klimaatopwarming is dat men goed moet beseffen dat de opwarmingseffecten van onze CO2-uitstoot zich voordoen met ongeveer 30 jaar vertraging.

De helft van alle mondiale CO2-uitstoot door de mens heeft de laatste 32 jaar plaatsgevonden. Nu hebben we de klimaatopwarmingseffecten van ongeveer 55% van onze gecumuleerde CO2-uitstoot, de rest moet nog komen.

We hebben de normale CO2-concentratie in de Atmosfeer, die gedurende ongeveer 10000 jaar min of meer constant was, exact met 50% opgedreven. Dit door gedurende meer dan 30 jaar ALLE zo deskundige adviezen van het IPPC, het Klimaatorgaan van de VN, volledig te negeren.

Echt een collectieve misdaad tegen de mensheid!

Er wordt veel over klimaatopwarming gepraat, maar veel te weinig gedaan. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zal de mondiale CO2-uitstoot in 2023 pieken. De jaren daarna kan het verder toenemen!

Al meer dan 20 jaar geleden hebben de professoren-klimatologen van het IPPC correct voorspeld dat de onschuldige ontwikkelingslanden het zwaarste klimaatlijden zouden moeten incasseren.

Dit is een kanjer van een moreel probleem.

De uiterst bekwame en plichtsbewuste professoren-klimatologen van het IPPC, mensen waarvoor Paus Franciscus en ikzelf het grootste respect hebben. Ze zeggen duidelijk dat we de Aarde zwaar aan het beschadigen zijn met onze immense CO2-uitstoot van meer dan 38 MILJARD ton per jaar.

We reserveren geen CO2-stockageruimte in de Atmosfeer voor de volgende generaties, wat in feite egocentrisch is.

De Atmosfeer uitbaten als CO2-stort is blijkbaar het monopolie van de huidige generatie! Ik twijfel er geen seconde aan dat de jongeren binnen 8 tot 10 jaar ons volwassenen zware en bittere verwijten zullen maken.

Volkomen terecht heeft Paus Franciscus verklaard dat de strijd tegen de klimaatopwarming een geloofskwestie is en Hij meent het, hoor!

Hij doet wat Hij kan. Ik hoop dat de ganse Kerk het voorbeeld van Paus Franciscus zal volgen.

Ir. Geert Geeraert

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur Energie- en milieudeskundige;

Door Annemie Declercq

Annemie behaalde aan de Hogeschool Gent een Bachelor diploma in Orthopedagogie. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie.
Ze werkt al vele jaren om mensen te helpen werk te vinden en te behouden en dit als armoede consulente.
Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren.
Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder, pleegmoeder, en plusmama van 2. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik, ouderverstoting en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren