een van de grootste belemmeringen voor genezing door misbruik is omgaan met interne schaamte

voor narcisme.blog

Geef een reactie, vraag of antwoord.