Categorieën
Gastblogger gemeenschapsvorming Klimaatcrisis Recent

Een schitterende combinatie van klimaatactie en ontwikkelingshulp!

Het is overduidelijk dat de mensheid de ruggengraat van de Aarde aan het breken is met haar reusachtig grote CO2-uitstoot van +38 miljard ton per jaar. De deskundigen stellen duidelijk dat de gezondheidstoestand van de Aarde slecht is en elk jaar verder achteruitgaat. Dit zorgt ervoor dat velen wakker schieten en klimaatactie ontwikkelen.

Een vergiftigd geschenk voor onze kinderen.

Bovendien stellen ze dat de nog bruikbare CO2-stockageruimte in de atmosfeer beperkt is. Nu hebben we de natuurlijke CO2-concentratie in de Atmosfeer die gedurende 10000 jaar min of meer constant was, met exact 50% opgedreven, een vergiftigd geschenk voor alle volgende generaties.

In 1988 was dit nog maar met 25%. Geert is de geestelijke vader van 3 totaal verschillende, zeer grootschalige en zeer vernieuwende energiebesparingsprojecten of klimaatprojecten, gerealiseerd in Vlaanderen, telkens met navolging in het buitenland.

Na ongeveer 8 maanden zoeken heb ik nu een vierde, zeer krachtig project ontwikkeld om de ontwikkelingslanden zeer sterk te helpen bij de uitbouw van hun hernieuwbare energie en om hun zo talrijke zeer ongewoon vervuilende steenkool- en bruinkoolcentrales definitief te sluiten. Bovendien kunnen we op deze wijze de ontwikkelingslanden een stabiel elektriciteitsnet bezorgen wat een basisbehoefte is.

Hierna volgt dit vernieuwend voorstel klimaatactie en de ontwikkelingslanden!

De transfer van kerosine van de luchtvaart naar de ontwikkelingslanden!

In verband met het klimaat verklaarde paus Franciscus 2 jaar geleden:

 • de Aarde is duizendvoudig verkracht en verwond
 • we hebben geen toekomst als we het milieu, dat ons staande houdt, vernietigen;
 • de strijd tegen de klimaatopwarming is een geloofskwestie.

En aan alle gelovigen heeft Hij gevraagd hun zonden tegen het klimaat te erkennen.

De Belgische professor-klimatoloog J.P. van Ypersele verklaarde bij de voorstelling van het zeer recente Klimaatrapport van het IPPC, het Klimaatorgaan van de VN:

 • de diagnose van de dokters van de Planeet, namelijk de klimatologen, luidt als volgt. De koorts is bevestigd, vele organen zijn aangetast en de achteruitgang van de gezondheid van de patiënt zal versnellen als hij er niet in slaagt zich van zijn koolstofverslaving te bevrijden.

1. Het zeer recente Klimaatrapport van het IPPC (VN) is dramatisch en maakt klimaatactie noodzakelijk.

De gezondheidstoestand van de Aarde is slecht en gaat elk jaar achteruit.

2. De CO2-concentratie in de Atmosfeer is een zeer belangrijke gezondheidsparameter van de Aarde.

In 1988 was die slechts met 25% verhoogd, nu exact met 50% verkracht en zoals we nu bezig zijn, in 2030 met 60%!

3. Het Internationaal Energie Agentschap voorspelt dat de mondiale CO2-uitstoot in 2023 zal pieken en de volgende jaren verder zal stijgen.

4. De Mensheid gebruikt en misbruikt de Atmosfeer als haar CO2-stort. Gemiddeld bedraagt de dagelijkse mondiale CO2-uitstoot: 32 keer 100000 vrachtwagens, elk geladen met dertig ton CO2, een krankzinnig grote hoeveelheid. Daarbij heeft de mens geen enkel respect voor de gezondheid van de Aarde.

De professoren-klimatologen van het IPPC zijn de dokters van de Aarde en naar dokters moet men altijd luisteren!

Zij zeggen ons dat de nog resterende bruikbare CO2-stockageruimte in de Atmosfeer niet zo groot meer is. En de volgende generaties dan? Onze generatie blijft woekeren met het verbruiken van CO2-stockageruimte zonder iets van bekommernis voor de volgende generaties….

5. De dokters van de Aarde hebben ons eind 2018 gevraagd om de mondiale CO2-uitstoot met 45 % te verminderen tegen 2030…. De Aarde is nu zo ziek omdat de Mensheid reeds meer dan 30 jaar alle adviezen van het IPPC negeert….

Professor van Ypersele zei begin 2020: “Mijn collega’s en ik trekken al 40 jaar aan de alarmbel, al 40 jaar worden we niet gehoord.”

6. Iedereen moet sociaal zijn in het gebruik van de mondiale stortplaats voor CO2 en zijn eigen CO2- uitstoot minimaliseren.

Het hoofddoel van het klimaatbeleid is niet een nul uitstoot tegen 2050, maar de toekomstige stijging van de CO2-concentratie in de Atmosfeer maximaal te beperken. Het is deze CO2-concentratie die grotendeels alle klimaatlijden veroorzaakt. Daar de huidige mondiale CO2– uitstoot krankzinnig groot is, is deze met 45% verminderen tegen 2030, zoals het IPPC ons vraagt, prioriteit nr. 1.

7. In het recent gepubliceerde Klimaatrapport van het IPPC staat dat de Mensheid gans haar manier van leven en consumeren moet herdefiniëren.

Volgens mij als energiedeskundige betekent dit voor ons land: 60% minder energieverbruik en de overige 40% kan dan op voorwaarde dat er enorme inspanningeningevuld worden met hernieuwbare energie. Mijn hiernavolgend klimaatvoorstel is een grondige herdefiniëring van hoe we met kerosine moeten omgaan.

8. Energiebesparende investeringen zijn meestal arbeidsintensief.

Met haar politiek van peperdure officiële arbeid boycot de overheid zelf de uitvoering van miljoenen energiebesparende investeringen in ons land.

In 1987, dus 34 jaar geleden, heb ik op mijn werk bij de Overheid gepleit om alle gebruik van fossiele brandstoffen stevig te belasten en met dit geld de enorme loonkost van energiebesparende investeringen serieus te verminderen.

9. Samen met de steenkool- en bruinkoolcentrales en de staal- en cementfabrieken zijn halflange en lange afstandsvluchten extreem, extreem vervuilend voor het klimaat.

Deze vluchten worden door de Overheid op een EXTREME WIJZE GEPROMOOT: 0 EURO ACCIJNS EN 0% BTW. De Overheid zelfspot aldus met de gezondheid van de Aarde.

Al 40 jaar is de toepassing van het volgende uitgangspunt de normaalste zaak bij de Overheid:

“Wie vervuilt, brengt schade toe aan de Gemeenschap en moet daardoor de Gemeenschap stevig en passend financieel vergoeden”. En dit met groot succes, het is een pareltje van een beleidsinstrument, ik kan getuigen. Grote uitzondering: de voor het klimaat zwaar vervuilende luchtvaartsector.

10. Halflange en lange afstandsvluchten zijn om 2 redenen extreem vervuilend voor het klimaat:

 • het zijn verschrikkelijk kerosinezuipende activiteiten;
 • in de luchtvaart is de CO2-equivalente uitstoot (het totaal opwarmend effect) minstens het dubbele van de CO2-uitstoot, dit is zeer hoog.

Concreet voorbeeld:

Een vlucht Brussel-Indonesië, heen en terug, 300 passagiers, vernietigt door verbranding 8 tot 9 tankwagens kerosine, elk met 30.000 l brandstof; en stoot uit: 60 vrachtwagens, elk geladen met 30 ton CO2-equivalent, waarvan 30 vrachtwagens met 30 ton CO2 elk.

Iemand die zo’n vlucht maakt, vervuilt evenveel voor het klimaat als ik gedurende 5 jaar normaal leven:

 • 5 jaar verwarmen van mijn zeer mooi appartement en warm sanitair water (aardgas);
 • 5 jaar autorijden 2.500 km per jaar (benzine).

Toch kost zo’n smerige vlucht slechts 460 euro, terwijl een bejaarde in een rusthuis, die geen vlieg kwaad doet, 1.900 euro per maand moet betalen! Voor beide extremen is de Overheid de schuldige! Zie punt 8.

11. In de burgerluchtvaart kunnen de vliegtuigen gemiddeld 20% zuiniger gemaakt worden met de toepassing van bestaande, dure, zeer arbeidsintensieve technieken.

Een economisch probleem: de kerosine is te goedkoop, blijven vervuilen is het goedkoopst!

12. Twee derde van het enorme kerosineverbruik op een luchthaven is voor halflange en lange afstandsvluchten.

Dergelijke vluchten uitvoeren voor recreatieve doeleinden dient verboden te worden, de Aarde is gewoon te ziek!

Samen met het invoeren van zware accijns in de luchtvaart, de BTW mag op 0% blijven, moet het mogelijk zijn het kerosineverbruik in de luchtvaart te halveren.

13. Deze uitgespaarde hoeveelheden kerosine dienen getransfereerd te worden naar de ontwikkelingslanden voor elektriciteitsproductie, aldus KUNNEN MIRAKELS VERRICHT WORDEN VOOR HET KLIMAAT.

14. De verbranding van 1.000 ton kerosine in een zeer moderne elektriciteitscentrale is de helft minder vervuilend voor het klimaat dan de verbranding van dezelfde hoeveelheid kerosine in de luchtvaart: zeer mooi cadeau!

15. Al vele jaren zeggen alle deskundigen dat de voor het klimaat extreem vervuilende steenkool- en bruinkoolcentrales in de ontwikkelingslanden moeten worden gesloten. Hier dient meer klimaatactie te worden gevoerd.

Ik ben waarschijnlijk de eerste om de ontwikkelingslanden een haalbare methode aan te reiken.

16. In alle ontwikkelingslanden dient de nu goed betaalbare, hernieuwbare energie maximaal te worden uitgebouwd. Maar er zijn ook centrales nodig die piano kunnen spelen!

In een elektriciteitsnet moet op elk ogenblik de productie van elektriciteit gelijk zijn aan de vraag, niet te veel, niet te weinig, anders valt het net uit.

Gascentrales met kerosine als brandstof zijn pareltjes:

 • het extreem hoge energetische rendement van 63%, er zijn nog veel steenkoolcentrales met een rendement van slechts 38%;
 • het vermogen van dergelijke centrales is zeer goed regelbaar;
 • de verhouding CO2-equivalente uitstoot/CO2-uitstoot bedraagt slechts 1,02 . Mijn voorstel is louter toepassing van bestaande technieken.

17. Kerosine is een zeer hoogwaardige brandstof, ze aanwenden voor halflange of lange afstandsvluchten kan vergeleken worden met een beenhouwer die van filet pur stoofvlees maakt!

18. Vervolgens kunnen minstens 120 voor het klimaat extreem vervuilende steen- en bruinkoolcentrales worden gesloten.

19. Op deze wijze moet het mogelijk zijn de mondiale CO2-uitstoot met minstens 6% en de mondiale CO2-equivalente uitstoot met minstens 7% te verminderen. Bovendien worden talrijke ontwikkelingslanden een grote dienst bewezen: ontwikkelingshulp van de bovenste plank!

20. Dit is mijn vierde zeer grootschalig, zeer vernieuwend klimaat- en energiebesparingsproject dat de nodige klimaatactie vereist om te worden uitgevoerd.

De eerste 3 werden gerealiseerd in Vlaanderen, telkens met navolging in het buitenland.

21. Er is niet zoveel meer bruikbare stockageruimte voor CO2 in de Atmosfeer over.

Dat de huidige generatie die volledig zou opgebruiken, is EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID. Het huidige mondiale storttempo voor CO2 in de Atmosfeer is krankzinnig hoog, het vlug halveren ervan in overeenstemming met het advies van het IPPC van eind 2018 is nodig. Mijn voorstel kadert hierin.

BESLUIT: Kerosine samen met gascentrales die met kerosine kunnen werken (zeer kleine aanpassing) zijn een Godsgeschenk voor de ontwikkelingslanden, waarvan de ganse wereld profiteert, namelijk een zeer belangrijke reductie van de mondiale CO2-uitstoot en CO2-equivalente uitstoot.

ir. Geert Geeraert

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, Energie- en milieudeskundige, Christen.

Kerosine voor elektriciteitsproductie in de ontwikkelingslanden.

Klimaatcrisis & Christus: de ontwikkelingslanden

Diepe angst om goed genoeg te zijn. Laat je licht schijnen.

De grijns van de narcist die mijn vertrouwen won.

Onbewuste contract dat je hebt met de narcist? Deel 2a

Alle artikels in Knack over klimaatverandering!

Alle artikels in Knack over CO uitstoot!

Alle artikels in Knack over klimaatactie!

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren