Gehoorzaamheid in de box kost minder inspanning van uw kant

In 1961 en 1962 voerde Yale Universiteit psycholoog Stanley Milgram een beroemde reeks experimenten uit waaruit bleek dat ongeveer 2 op de 3 mensen een wrede actie op een andere persoon zal presteren als de opdracht om dit te doen wordt gegeven door iemand die zij beschouwen als een autoriteit’s figuur.

Dit toonde aan dat de meeste mensen gevoelig zijn voor iets wat ze niet willen doen, zelfs iets wat ze normaal zouden beschouwen als “fout” doen, alleen maar omdat ze worden verteld om dit te doen door een assertieve of gezaghebbend persoon.

In het Milgram experiment reageren de deelnemers op een advertentie waar werd gevraagd om deel te nemen in wat werd beschreven als een experiment over leren en straf.

Ze kregen te horen dat één persoon de “leraar” en de andere persoon de “leerling ‘” zou zijn en loting zou beslissen wie wie zou zijn.

In werkelijkheid is de “leerling”, een acteur met een script en de loting werd opgetuigd zodat de werkelijke deelnemer altijd “willekeurig” gekozen was om de “leraar” te zijn.

De deelnemer “leraar” werd vervolgens gezet voor een valse “elektrische schok machine” die moest schakelaars gelabeld in stappen van 15 volt, 15-450 volt. De “leerling” werd uit het zicht gezet in een aangrenzende kamer, maar kon verbaal communiceren met de leraar.

De leraar kreeg een lijst van woord-paren te lezen aan de leerling. Dan wordt de leerling gevraagd om de koppelingen te herinneren en zijn antwoord te communiceren zijn door op de juiste knop te drukken.

De leraar kreeg de opdracht om steeds hogere niveaus van een elektrische schok toe te dienen telkens wanneer de leerling een fout maakte.

STANLEY MILGRAM FAKE “SHOCK MACHINE”

De leerling maakte opzettelijk fouten om de leraar in de positie te plaatsen om  toenemende shock niveaus toe te dienen.

Telkens als er hogere “schokken” werden toegediend, reageerde de “leerling” hoorbaar door het gillen, schreeuwen om het te stoppen en klagen over zijn hartkwaal.

Op een nog hoger niveau weigerde de “leerling” te antwoorden en viel toen stil. De leraar werd opgedragen om verder te gaan door het leveren van schokken als er geen juiste antwoord binnen een paar seconden werd gegeven.

Als de experimenten vorderde werd het merendeel van de deelnemers zichtbaar ongemakkelijk en begon er twijfel te ontstaan over de voortzetting van het experiment en bezorgdheid voor het welzijn van de “leerling”.

Wanneer dit gebeurde, zou de experimentator rustig instrueren aan de deelnemer om door te gaan met een reeks van reacties zoals:

  • “Ga verder leraar.”
  • “De schokken kan pijnlijk zijn, maar ze zijn niet gevaarlijk”
  • “Het experiment vereist dat u verder gaat.”
  • “De vraag of de leerling dat nu leuk vindt of niet is niet relevant, we moeten doorgaan tot hij  alle woordparen leert.”
  • “Het is absoluut noodzakelijk dat u doorgaat.”
  • “Ik ben verantwoordelijk voor alles wat er met hem gebeurt.”
  • “Je hebt geen andere keuze,dan door te gaan.”

Indien de deelnemer absoluut weigerde, werd het experiment gestopt. Zo niet, dan voortgezet tot de maximale 450-volt shock 3 keer was toegediend.

Uit het Milgram experiment bleek dat 26 van de 40 deelnemers (65%) de hele weg doorging tot het hoogste niveau van schokken toedienen.

Milgram’s opzet van het experiment was een manier om te onderzoeken waarom extreme wreedheden werden begaan door zo veel mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook om de hypothese te onderzoeken dat mensen gehoorzaam dingen doen die ze anders zouden verkeerd vinden als ze het gevoel hebben dat ze niet verantwoordelijk zijn voor wat er kan  gebeuren en of ze de opdracht om dit te doen krijgen door een autoriteit’s figuur.

Milgram experiment is ook een illustratie van aangeleerde hulpeloosheid, waar een persoon wordt beïnvloed om hun macht afstaan aan iemand die zij zien als een autoriteit’s figuur.

Welkom op de audio versie van het artikel met als titel “Jumping out of the box kost enige inspanning van uw kant.” van johanpersyn.com
V Ko N Deel 23 Transformatie als slachtoffer van narcisme.

Is er een relatie tussen Stanley Milgram’s Experiment en persoonlijkheidsstoornissen?

Stanley Milgram experimenten laten zien wat er kan gebeuren als een anders ethisch persoon zich bevindt onder de invloed van een autoriteitsfiguur die hen instrueert te gedragen op een onethische manier.

Een voorbeeld hiervan is wanneer een verkeerde ouder de andere ouder of familieleden beïnvloedt om aan te sluiten bij de mishandeling van een kind.

De andere familieleden mogen niet op onrechtmatige wijze hebben gehandeld, zonder dat dit invloed heeft, maar binnen het familiesysteem kunnen onrechtmatige handelingen  “normaal” worden en ze worden ” misbruikers bij volmacht “.

Beledigende ouders kunnen ook volmachten werven van buiten het huis.

Veel mensen beschouwen een ouder als een autoriteitsfiguur in het leven van hun kinderen en zijn van mening dat de “ouders het beste weten”.

Misbruikende ouders kunnen soms met succes met behulp van “het sociaal vertrouwen” (ouders willen altijd het beste) waarmee ze mensen werven van buiten de familie, waaronder leraren, artsen, pastors, counselors, vrienden en kennissen deze laten deelnemen aan het misbruik van een kind.

Een bekend voorbeeld hiervan is Münchhausen by Proxy Syndroom  waarin een ouder het medisch personeel overhaalt om overmedicatie te geven of het mishandelen van een kind door te beweren dat het kind een ziekte heeft of symptomen van een ziekte.

Een ander voorbeeld hiervan is wanneer iemand in een relatie met een persoonlijkheid-gestoorde individu begint met stelen of breken van wetten bij mensen die ze anders zouden beschouwen als vrienden, om hun partner of echtgenoot te behagen of te paaien.

Ook kinderen die valse verklaringen afleggen ter wille van de narcistische ouder is daar een voorbeeld van.

U kunt kijken naar Stanley Milgram’s Movie “Gehoorzaamheid”, die de experimenten hier documenteren:

 

Het Milgram experiment was een reeks van sociale psychologie experimenten die werden uitgevoert door Yale universiteit psycholoog stanley Milgram.

Hij onderzocht en mat te bereidheid bij de deelnemers om een opdracht uit te voeren onder een gezagsdrager die hen de opdracht gaf om handelingen die in strijd waren met hun persoonlijk geweten uit te voeren en te gehoorzamen.

 

Vindt u het mogelijk dat onder invloed van een narcist u daden zou uitoefenen die tegen uw eigen geweten ingaan?

De audio versie van het artikel met als titel “Jumping out of the box kost enige inspanning van uw kant.” van johanpersyn.com
V Ko N Deel 23 Transformatie als slachtoffer van narcisme kun je ook downloaden voor later gebruik. Vergeet uw commentaar, like en share niet want dat kan een ondersteuning betekenen voor een slachtoffer van narcisme.

Johan Persyn

Aanverwante teksten

Optie B confronteer tegenslag, bouw veerkracht en vind geluk

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Aan de slag met positieve psychologie meer veerkracht en zelfvertrouwen voor leerlingen van 10 tot 15 jaar

101 Mindful Ways to Build Resilience: Cultivate Calm, Clarity, Optimism & Happiness Each Day

Radical Resilience: When There’s No Going Back to the Way Things Were

Resilience: The Science of Mastering Life’s Greatest Challenges 

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.