Categorieën
gemeenschapsvorming Recent

Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig.

Dit artikel gaat over een groot onderwerp. Ook geloof ik dat dit het perfecte moment is om er over te praten. Niet alleen heb ik dat buikgevoel, in de praktijk is dat het onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn namelijk of we een evolutie kennen weg van narcisme.

Veel mensen vragen zich af wat er aan de hand is. 

Waarom maken zoveel mensen moeilijke tijden door? Wat heeft dit met misbruik te maken? En wat heeft het te maken met slachtoffers van misbruik? Ik geloof veel, en daar wil ik het in dit artikel over hebben, inclusief informatie over wat ik denk dat er werkelijk aan de hand is.

Veel mensen voelen dat het nu anders is. Dingen voelen anders, en precair en zelfs beangstigend. Ik weet dat veel mensen worden geconfronteerd met hun grootste angsten en onzekerheden, en grotere emotionele gevechten ondergaan dan ze zich voorheen kunnen herinneren.

Het is alsof de spullen van iedereen voor hen opkomen.

Sinds de bankencrisis van 2008, is de kloof tussen arm en rijk nog groter geworden. Parasitair rijk heeft massaal zijn geld geparkeerd in belastingparadijzen. Rechts en centrum rechts heeft de staat uitgekleed waardoor we niet voorbereid waren op de corona-crisis.

Extreem rechts organiseert zich globaal en wordt gesteund door nationalistische landen o.a. Rusland, Hongarije, Turkije enz. Landen met schulden zoals Griekenland werden volledig uitverkocht. Andere landen die lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering door ofwel meer stormen ofwel meer droogte worden aan hun lot overgelaten.

Te samen met het getwitter van het Trumpisme en zijn klonen in Europa die ten koste van alles aan de macht wil blijven wordt ons systeem van juridische onafhankelijkheid van de politiek onder druk gezet door ook daar de geldkraan dicht te draaien.

Aan de oorzaken van de bankencrisis heeft de politiek niet gekomen. Dit alles samen met de oorlogen in het Midden-Oosten leidde tot nog meer immigratie. Dit brengt de wereldpolitiek in de huiskamer, net zoals we periodes dagelijks geconfronteerd werden met terrorisme.

Ons aanpassingsvermogen wordt op de proef gesteld en bovenop wordt nog eens de haat aangewakkerd.

Iedereen met wie ik spreek, heeft verhalen over hoe hun leven kortgeleden drastische veranderingen heeft ondergaan. Ze kennen veel mensen van wie de werelden kortgeleden op zijn kop zijn gezet. Een groot gedeelte van de werkende mensen gaat in burnout of staat er op de rand van.

De relaties van veel mensen vallen uiteen, ook de relaties waarvan we dachten dat ze stabiel en ‘strak’ waren.

Bovendien gaan de bedrijven van veel mensen failliet of zijn ze bezuinigd. 

Veel mensen hebben de bezittingen verloren die hen dierbaar waren. Door corona hebben veel mensen besloten te stoppen met hun levenswerk of kunnen ze niet anders bij gebrek aan werknemers die in “gevaarlijke” sectoren willen werken. 

Ondertussen blijft de gezondheidszorg onder druk te staan door potentiële nieuwe corona-uitbraken.

Daarbij heb je een groep antivaxers die familiecontacten uit elkaar haalt. En nu komt er nog de dure energieprijzen er bij en de gevaren voor ongewoon weer als gevolg van de klimaatopwarming.

Ik ken ook veel mensen die plotseling allerlei ziekten krijgen, zelfs ernstige. In feite vertoont het leven van veel mensen geen enkele gelijkenis met wat ze dachten dat hun leven drie of vier jaar geleden was.

Ik geloof ook dat narcistisch misbruik zo veel duidelijker wordt. 

Relaties gebaseerd op angst, controle en uitbuiting exploderen. Het partnergeweld in al zijn vormen is toegenomen.  We zien dit persoonlijk gebeuren bij mensen om ons heen, maar ook publiekelijk via de media. 

Wat verborgen was, komt naar de oppervlakte. Narcisme wordt blootgelegd en mensen leren op grotere schaal wat een narcist of sociopaat is.

Onze snel veranderende wereld!

Als we naar onze wereld kijken, kunnen we herkennen dat er drastische veranderingen hebben plaatsgevonden in een zeer korte tijdspanne. In de afgelopen 200 jaar hebben vrouwen in verwesterde landen nu wettelijk, eigendoms- en stemrecht. 

Voor het eerst in duizenden jaren hebben vrouwen kunnen overleven, zelfs overvloedig, zonder een man.

Er werken niet langer kinderen in de mijnen, toch niet in het “westen”.

Liefdesrelaties zijn niet langer gendergedefinieerd en gebaseerd op overlevingsbehoeften, maar vereisen nu meer emotionele wederkerigheid om door te gaan.

In veel delen van de wereld worden verschillen nu omarmd, in plaats van de angstaanjagende scheidingen van verschillende nationaliteiten, huidskleuren en religies van weleer. Daar is ook een tegenbeweging die ons verdeeld wil houden. Zeer ongewone groepen worden gefinancierd om landen verdeeld te houden.

Technologie wordt razendsnel opgewaardeerd.

We zien ongekende niveaus van toegankelijkheid van informatie, evenals technologie en medicijnen die ons welzijn en onze levensduur hebben vergroot.

Maar ondanks deze vooruitgang in ons leven, realiseren veel mensen zich dat hun geluk niet wordt verleend door technologie, acquisities, een langere levensduur of zelfs meer rechten.

We zijn ondertussen grotere verbruikers van energie maar een efficiëntere vorm van energie dan de gevaarlijke kernenergie met zware afval problemen is er niet! Op het niveau van fundamentele technologie zorgt internet wel voor een enorme mentaliteitsverandering, maar economisch zijn er geen doorbraken, behalve de luchtbellen die ontstaan en regelmatig weer openspatten.

Er is snel veel veranderd. Maar heeft het een wereld gemaakt, op persoonlijk en collectief niveau, van echte harmonie en welzijn?

Als we zien dat de epidemische niveaus van ego, angst, manipulatie en misbruik van generatie op generatie worden doorgegeven en erger worden. Door alle lagen van de samenleving, moeten we erkennen dat er iets mis is gegaan. We slagen er zelfs niet in om het aantal zelfmoorden en de kinderarmoede in ons land naar beneden te krijgen.

Wat werkt er niet in onze wereld?

Veel dingen zijn ten goede veranderd, maar er zijn duidelijk systemen die dat niet zijn. We zijn in sommige opzichten op weg naar meer compassie, gelijkheid en Eenheid, maar worstelen nog steeds met vele andere.

We hoeven alleen maar naar onze wereld te kijken om te zien dat de afgelopen 5.000 jaar niet geleid heeft tot collectief  emotioneel  welzijn.

Dit tijdperk van ‘macht’ (de laatste 5000 jaar) dat vele beschavingen eeuwenlang hadden voorspeld, was een tijd van groeiend consumentisme en de mens die zichzelf definieerde op basis van verworvenheid, persoonlijke macht en uiterlijke prestatie, om zijn ‘waarde’ te kennen.

Dit tijdperk is waar Paul Levy over schreef in zijn boek ‘Wetiko verdrijven’. 

De term “Wetiko” is een Indiaanse term die ‘een parasiet van de menselijke geest’ betekent. Wetiko wordt bedacht als het psychische virus dat de mensheid infecteert – de egoïstische waanzin van innerlijke waardigheid te baseren op acquisities en externe krachten.

De waarheid is dat Wetiko verwijst naar narcisme.

Het 5000 jaar lange tijdperk van Power creëerde een geloof van gebrek, separatisme en de noodzaak om te concurreren. Vandaar dat een wereld van ‘dog eat dog’, en ‘survival of the fittest’ werd gewaardeerd. Als gevolg hiervan gingen consumentisme en klassenonderscheid over ‘the haves’ en ‘the have nots’.

Instituties in de afgelopen 5000 jaar hebben separatisme ontwikkeld, niet Eenheid. 

Veel religieuze en politieke systemen hebben beweerd ‘Mijn manier is de enige manier’. Als gevolg hiervan zijn landen aangevallen en zijn miljoenen mensen vermoord, in de naam van: “Ik heb gelijk en jij hebt ongelijk.”

Absoluut, er zijn prachtige religies en gemeenschappen die Eenheid omarmen, inclusie toepassen door verschillen te accepteren. Ze bevorderen eigenwaarde, eigenliefde en echte collectiviteit en harmonie – dit zijn niet de instellingen waar ik het over heb.

Degenen waar ik het over heb, hebben op grote schaal genocide gepleegd, opgedragen door een hogere autoriteit, meestal een door mensen gemaakte narcistische versie van ‘God’. 

De moord op miljoenen vrouwen – elke vrouw die op enigerlei wijze te maken had met kunst en kunstnijverheid, het land, genezing, kruiden of haar intuïtie, of ervan verdacht werd – was slechts één voorbeeld van deze barbaarse gruweldaden die er niets mee te maken hadden’ Liefde’ of ‘God’.

Deze genociden werden gepleegd zonder gezond verstand of reden. 

Ze werden gevoed door angst, ego en de dorst naar macht en controle.

Deze 5000 jaar durende heerschappij van macht was gebaseerd op externalisme. Dat betekent dat als je mijn uiterlijke controle niet volgt, zul je worden gemeden of in diskrediet worden gebracht, onbruikbaar worden gemaakt of tragisch, in veel gevallen, worden uitgeroeid.

De mensheid was geprogrammeerd om buiten het ‘zelf’ te kijken, door controle en angst voor gevolgen. 

Er werd ons verteld dat we minuscuul, onwaardig en emotioneel en moreel onbekwaam waren. Ook werd ons verteld dat we ons aan een externe bron moesten verantwoorden om ‘gered’ te worden. Als we niet instemden, leden we woede of bedreigingen die onze ziel doodsbang maakten.

We mochten ons niet afstemmen op de inherente Eenheid, goddelijkheid en liefde die we allemaal in ons hebben gecodeerd. Dit hebben we wanneer we onszelf liefhebben, accepteren, omarmen, en niet giftig zijn. Dit hebben we ook wanneer we onszelf vergiftigen en traumatiseren door controle en angst. Collectief waren we losgekoppeld van onze inherente staat van liefde, heelheid en Eenheid.

Dit is waanzin op zijn slechtst – omdat  organisch  als we ‘in One’, we  zijn  geheel, en we  zijn  vrede en liefde. Dan is dit  precies  wat we zien, promoten en samen met anderen genereren.

Mensen die heel en in vrede zijn, zijn niet behoeftig en leeg.

Ze hebben geen behoefte om te wedijveren. Ze hoeven niet te winnen ten koste van iemand of iets anders. Bovendien hoeven ze andere mensen niet te dwingen te veranderen om zich gelukkig te voelen.

Heelheid betekent per definitie precies dat:  heel zijn.

Hoe konden we ons in hemelsnaam heel voelen als onze gevestigde rolmodellen enorme eisen stelden – in feite  eisten?

Om het nog erger te maken, onze ogenschijnlijk ‘behoeftige, niet-hele’ rolmodellen die van ons eisten dat we ons op een bepaalde manier moesten gedragen om ‘vervuld’ te worden, waren wraakzuchtig. Ze dreigden ons met onze eigen ondergang als we niet gehoorzaamden.

Dat is geen model van heelheid, vrede of ware spirituele onvoorwaardelijke liefde. 

In feite is het ongelooflijk eenvoudig, nadat je bent misbruikt door een narcist, om te erkennen dat dit een narcistisch model is. En natuurlijk, zoals je weet, heeft je eigen narcist  identiek  gezworen en verklaard dat zijn of haar controle, eisen, voorwaardelijke liefde, voorwaardelijke aanvaarding en beledigend gedrag voor je eigen bestwil waren.

In schril contrast hiermee gaat spirituele onvoorwaardelijke liefde als volgt: 

 “Ik heb geen vereiste voor je om te veranderen zodat ik ‘liefde of ‘heel’ kan zijn. Als onze waarden niet op één lijn liggen, sta ik je toe om jezelf te zijn, en ik hou genoeg van je om je te bevrijden. Ik ben nu vrij om mijn eigen versie van het leven te zijn, met mensen en situaties die mijn realiteit zijn.”

Als de wereld niet zo gefocust was op angst en terugduwen en proberen bepaalde mensen op een bepaalde manier te dwingen om in vrede te leven,  dan zou dat natuurlijk zo zijn.

Als we waren aangemoedigd, of zelfs  toegestaan,  om ons op een gezonde manier te verbinden met ons eigen Innerlijk Wezen, inherente innerlijke leiding en al gecodeerd in Hogere Macht, zouden we natuurlijk  heel zijn en zouden we het leven en anderen dienovereenkomstig behandelen.

Lesgeven, voorschrijven, forceren, controleren, machtsmisbruik en misbruik om te proberen te voorzien in zelfzuchtige narcistische behoeften, heeft  nooit tot gezonde resultaten geleid. 

Het genereert alleen maar meer angst, meer pushback, meer afscheiding, meer verdeeldheid en misbruik, en meer van de onbewuste illusies die angst, pijn en de strijd gaande houden.

De angst voor afgescheidenheid en externalisme gaat over dezelfde kernwond: de illusie van:  “In mijn eigen energie kan ik niet heel en in vrede zijn, en daarom moet ik iets of iemand buiten me krijgen of veranderen om te proberen me beter te voelen.”

De intense onenigheid op deze planeet begon allemaal met intense scheiding en emotionele  leegte  – in  ons eigen individuele zelf.

Het verschuiven van tijdperken!

Gelukkig ontwaken veel mensen uit de trance.

Nu, meer dan ooit, is er een enorme bewustzijnsverschuiving met de erkenning dat persoonlijk geluk en welzijn eigenlijk niets te maken heeft  met acquisitie of intelligentie of macht.

Persoonlijk geluk en welzijn wordt in feite bepaald door onze emotionele relatie met onszelf.

Het interessante van de laatste jaren is:  veel mensen verliezen alle uiterlijke dingen, labels en identiteiten waarvan ze dachten dat ze hen definieerden. Het grootste geschenk van niets hebben om je aan ‘buiten’ vast te klampen is: we hebben nergens meer om van binnen te verwachten

Dit van binnen is waar we eindelijk de waarheid ontdekken. Dat is de plaats waar we al die tijd naar aan het klauteren waren buiten onszelf, al die tijd in ons zat.

Dit is precies hoe de meeste mensen persoonlijke catharsis ervaren.

Ik geloof zeker niet dat het toeval is dat het leven van zoveel mensen, de versie waarvan ze dachten dat het ‘echt’ was, kapot is gegaan, waardoor ze met de waarheid achterblijven als ze ervoor kiezen om het te omarmen.

Veel mensen trekken zich terug uit de illusie:  ik moet mezelf van buiten mezelf zien te krijgen,  ontdekken dat hun  natuurlijke innerlijke codering  liefde kent, Eenheid kent, weet dat er genoeg kan zijn voor iedereen, en weet dat een dieper deel van binnen in verbinding staat met een hoger begeleidingssysteem, evenals  liefde, vrede en heelheid.

Deze verbinding met Eenheid bevordert groei en het hoogste potentieel van het zelf.

Deze verbinding voegt holistisch toe aan het leven en anderen, in plaats van te verminderen, te nemen en te misbruiken om te slagen.

Wanneer we in contact zijn met de diepere, innerlijke en hogere aspecten van onszelf, verbinden we ons met het grotere universele begrip van het leven. Ons Ware Zelf begint dan vanuit ons binnenste uit te stralen, als liefde en expansie zonder angst en behoeftigheid. 

Dit opent voor ons het vermogen om onze grootste vreugde, meest uitgebreide wijsheid, meest goddelijke uitingen van liefde en hoogste bloei te genereren en te ontvangen. Dit doen we niet alleen voor onszelf.

Als het alleen voor onszelf was, zouden we alleen maar zorgen voor ons kleine behoeftige, losgekoppelde, afgescheiden zelf. 

Dit is egobewustzijn, wat  onbewustheid is  – angst, afgescheidenheid en gebrek.

Dat is narcisme.

Wanneer ons welzijn het hele Veld van Leven bestrijkt, komt het tegemoet aan ons Ware Zelf – ons uitgebreide zelf dat ‘alles’ is. Dat is het zelf dat als Eenheid in het leven verbonden is met alles en iedereen.

Hoe zouden we in zo’n toestand in vredesnaam een ​​ander kunnen schaden of verminderen, terwijl we weten dat we alleen een aspect van onszelf zouden beschadigen?

Veel samenlevingen spraken over een tijd van afrekening – een tijd van verandering van tijdperken van bewustzijn, en een tijd waarin het leven zoals we het kennen niet langer in staat zou zijn zichzelf in stand te houden. 

De geschiedenis heeft bewezen dat alle tijdperken instorten; ze hebben allemaal hun tijdsperioden en hun eindes.

Ik geloof dat we ons in precies die tijd bevinden.

De ineenstorting van het tijdperk van macht. Dat tijdperk is in alle opzichten al dood is. We gaan gewoon nu door het vervalproces. 

De groene scheuten van wedergeboorte zijn overal om ons heen. 

Ik geloof dat we gedwongen worden, of we het nu leuk vinden of niet, om ons valse losgekoppelde egoïsche zelf los te laten en te evolueren.

Het is aan ons of we met het schip ten onder gaan, of dat we ervoor kiezen om te evolueren naar een nieuwe manier die onze psyche, ziel en wereld hard nodig heeft.

De pijnlijke en destructieve gevolgen van ego!

Egoïsch separatisme en externalisering is zelfvernietiging. Alles of iedereen die moet consumeren, in een poging een lege leegte te vullen, veroorzaakt niet alleen vernietiging van het milieu en anderen, maar ook van zichzelf.

Het tijdperk van macht bevorderde individuen die hun ego waardeerden boven de collectieve waarden van persoonlijke verantwoordelijkheid, waarheid, authenticiteit en een gezonde en holistische verbinding met zichzelf, elkaar en de wereld in het algemeen.

Dit is precies de omgeving waarin narcisme kan gedijen.

Het maakte ook een omgeving van mensen die genoeg leden aan hun eigen ontkoppeling, innerlijke leegte, machteloosheid, angst en bezorgdheid om aangetrokken te worden door en gebrainwasht te worden door narcisten.

Wanneer een wereld wordt getraind om behoeftig, leeg en verslaafd te zijn, zijn keuzes niet goed en genereren ze geen gezonde resultaten.

Het financiële systeem van de wereld is in chaos. 

Voedingsmiddelen worden geclassificeerd die geen voedingsmiddelen zijn. 

De kwaliteit van de lucht, het voedsel, het water en de bodem van onze planeet wordt ernstig aangetast. 

We zijn publiekelijk gebiologeerd door de levens van beroemdheden. Ze proberen er ons van te overtuigen dat we niet goed genoeg zijn en meer moeten kopen.

Het duwen van farmaceutische medicijnen houdt ons in leven, ziek en medicinaal. 

Veel van de structuren van psychologie en geneeskunde hebben ervoor gezorgd dat mensen onbewust, machteloos en afhankelijk blijven.

Velen hebben een leven van aanhoudende symptomen die voor altijd management vereisen. Helaas doen ze dit omdat ze zich zich bij die situatie neerleggen. In plaats van het eigen ware bewustzijn te vinden, het eigen inherente vermogen van zelfgenezing en vermogen om heel en genezen te zijn leeggen ze zich bij die situatie neer.

Allemaal in de naam van ‘het voeden van de economie’ en ‘het vervangen van zijnheid door hebben’.

Dat is wat de afgelopen 5000 jaar het sjabloon is geweest.

Is het je opgevallen hoeveel waarheden nu naar de oppervlakte komen? 

Kun je zien hoeveel mensen vragen stellen? Individuele en collectieve leugens ontmaskert men? 

Begrijp je dat veel systemen aan het afbrokkelen zijn? 

Vele, vele mensen keren zich nu af van deze oude verouderde egoïsche systemen. Dat is een evolutie weg van narcisme.

Ze ontwikkelen, vinden, scheppen en verbinden zich met holistische systemen.

Onze gezondheid en onze keuzes hebben te maken met bewustzijn. Als we diep onbewust zijn, voelen we ons niet heel. Dan kiezen we voor onmiddellijke bevrediging en snelle oplossingen. Daarmee proberen we onze innerlijke pijn te verdoven, in plaats van met ons bewustzijn om te gaan. 

Volgens ons bewustzijn kiezen en kiezen we opnieuw voor ongezond voedsel, ongezonde gewoonten en ongezonde mensen. Dit kiezen we, het maakt niet uit hoeveel deze keuzes ons kwetsen. We negeren volledig onze innerlijke leiding waarvan we ons hebben afgewend.

In deze niet-verbonden staat geloven we dat onze waardigheid afhankelijk is van uiterlijke goedkeuring. 

We geven de soevereiniteit van ons innerlijke wezen weg, omdat we er niet naar luisteren en het niet eren. We voelen ons machteloos. Bovendien geloven we niet dat we gezond, heel of geliefd kunnen zijn.

Als we niet wakker zijn geworden in onze slaap, blijven we vastzitten in de geprogrammeerde cycli van onbewustheid.

In onze onbewustheid zijn we behoeftig, afhankelijk, gevangen en ziek. We zijn afhankelijk van liefdesverslaving. Ook zijn we afhankelijk van meer dingen om schulden aan te maken. Meer non food om te eten, meer medicijnen om te nemen, meer manieren om te voorkomen dat we naar binnen gaan dringt men ons op.  

In onze onbewustheid zoeken we gewoon meer manieren om vast te blijven zitten in de lus. Een lus van voor altijd onze staart achterna te zitten terwijl we vallen in een diepere bewusteloosheid. Dit is alleen maar grijpen naar valse vervangers die proberen ons een weg naar buiten te klauwen.

Mensen lijden, ondanks een verbeterde kwaliteit van leven, aan ongelooflijke en intense emotionele en spirituele honger. 

Hoe groter de leegte van binnen, hoe meer de dwang om die van buitenaf te proberen te vullen.

Wanneer we conditioneel in onze geest gepositioneerd zijn, zijn we altijd precair. We geloven: “Ik kan niet gelukkig zijn totdat aan deze voorwaarde is voldaan.” Dan ontdekken we dat zelfs als ‘dat’ gebeurt, we nog steeds niet gelukkig zijn.

Deze ziekte heeft  niets  te maken met wat we wel of niet krijgen. Het is symptomatisch voor innerlijke afscheiding en leegte. Het gaat over bewusteloosheid, en zowel narcisten als medeafhankelijke personen hebben hier last van. In feite is onze hele menselijke conditionering erop gemodelleerd.

Innerlijke leegte, in de energie van dit nieuwe Tijdperk van Co-creatief Bewustzijn, schept nu  sneller dan ooit  het resultaat van de identieke innerlijke staat. 

Dit is precies waar oude beschavingen over spraken. Naarmate dit tijdperk vordert, bereiken we het kritieke punt waarop mensen niet langer in staat zullen zijn om de waarheid te vermijden. Namelijk: ik maak dit alles voor mezelf volgens mijn persoonlijke bewustzijnsniveaus.

Wat dit betekent, is natuurlijk dat schuld en schaamte zinloos zijn. 

Dat is precies het narcistische model – de in hoge mate onbewustheid van: “Ik ben nooit verantwoordelijk voor mijn ongeluk. Het is altijd de schuld van een ander.”

Het is een feit dat mensen meer depressieve gevoelens, angstgevoelens en emotionele teleurstellingen ervaren dan ooit tevoren. 

Hoe komt het dat zelfs mensen die schijnbaar ‘alles hebben’ tot de meest verslavende, zelfmedicerende, depressieve en suïcidale mensen ter wereld kunnen behoren?

Tijdens deze  enorme verschuiving  van het ene tijdperk naar het andere, ontdekken we een krachtige en onvermijdelijke waarheid. Namelijk: dat geen enkele hoeveelheid ‘krijgen’ meer werkt.

En nu, in deze tijd van intense verandering, worden zelfs de valse vervangers die ‘krijgen’ vertegenwoordigden weggerukt. Ze laten ons achter waar we moeten zijn om ons en deze wereld gezond te maken. Namelijk met onszelf.

Wakker uit de trance! Een evolutie weg van narcisme!

Deze evolutieperiode vraagt ​​om het verhogen van ons bewustzijn. We kunnen uit de trance komen van separatisme, ontkoppeling, egoïsche behoeftigheid en externalisme.

Belangrijk is dat we het in deze tijd van overgang het tot onze missie kunnen maken om de valse overtuigingen en trauma’s los te laten. Ze zijn niet wie we werkelijk zijn. Daarbij kunnen we onszelf innerlijk bevrijden om meer en meer afgestemd te raken op onze natuurlijke innerlijke leiding en ons Hoger Zelf.

Dan beginnen we bewuste keuzes te maken over onszelf liefhebben.

Het is een bewuste keuze onszelf te voeden met gezonde keuzes, met gezonde zelfpraat, gezonde gedachten, gezonde voeding en gezonde mensen. 

Dan houden we van nature onvoorwaardelijk van onszelf. Daarbij keuren we onszelf goed, niet afhankelijk van wat andere mensen wel of niet besluiten te doen.

We verkopen niet langer onze ziel of ons leven. We proberen anderen en dingen niet te dwingen onze ‘bron van zelf’ te zijn. Ook zoeken we niet door te proberen uiterlijke goedkeuring te vinden.

We eren de soevereiniteit van ons zelf! Ons Ware Zelf. We krijgen een diepe opwekking en begrijpen de waarheid:  we zijn de schepper van onze eigen ervaring, en die komt altijd vanuit ons innerlijk zijn.

Co-creatief bewustzijn gaat over Eenheid, het gaat over het besef dat ‘we allemaal één zijn’. 

Wat dit betekent, is een kwantumfysica-theorie: we zijn allemaal gemaakt van hetzelfde spul, en meer dan dat, we zijn allemaal met elkaar verbonden.

We kennen onszelf als de Ene Ziel. Daarbij weten we dat we meer zijn dan alleen een deel van God/Bron/Schepping/Bewustzijn of Alles Dat Is. Het onnoembare.

We weten dat we het gewoon zijn.

Dit betekent wat ik jou aan doe, doe ik mezelf aan. 

Het betekent dat elke actie of niet-actie die ik onderneem op de een of andere manier het hele Veld van Leven beïnvloedt. Het betekent ook dat elke persoon die ik ontmoet, en elke ervaring die ik heb, me een aspect van mezelf laat zien. 

Wat ik niet leuk vind aan anderen vertegenwoordigt mijn eigen verstoten/niet-geïntegreerde delen en nog  onbewuste  delen.

Het betekent: de  illusie van afgescheidenheid en dat er iets ‘daarbuiten’ met me gebeurt, is niet langer een visie die me dient.

De Maya’s spraken over deze tijd van hemelvaart. 

Het gaat over het voorbij groeien aan ons behoeftige, uitgehongerde, losgekoppelde, lege zelf dat probeert te vullen van buitenaf, om te beseffen dat de reden waarom we ‘dingen’ achterna zaten, was om  een heel, vervuld zelf te krijgen. Echter, dit was al die tijd in ons! Niet afhankelijk van omstandigheden buiten ons.

We evolueren naar het begrijpen van de ongelooflijke vibrerende, emotionele Scheppers die we werkelijk zijn. Als we als Eén verbonden zijn met het Veld van Leven, dan is het controlecentrum van ons leven ons wezen. Het is ons wezen dat roept wat we kennen als ‘Leven’ in onze ervaring.

Dan is de echte vraag: wie ben ik op dit moment?

We realiseren ons ook dat geen enkele hoeveelheid ‘doen’ of ‘krijgen’ een losgekoppeld zijn kan compenseren.

Dit is het ontwaken uit de trance. Dan beseffen we dat als we proberen een leven te genereren vanuit een Vals Losgekoppeld Zelf, de resultaten ons nu hard slaan met meer angst. We krijgen meer pijn, meer behoefte om te concurreren, meer onwaardigheid, meer ‘ niet winnen’, en meer ‘leeg komen’.

Spirituele evolutie! Een evolutie weg van narcisme!

Evolutie zien we als Darwins theorie van fysieke overleving, of kunnen we evolutie beschouwen als een dieper, meer spiritueel doel.

Is het om dichter bij God, de Bron en onze Ware Natuur te zijn? Of is het om samen te gaan met Eenheid, en onze verbinding met het Leven en elkaar te kennen? We willen in plaats van te opereren als afgescheiden, lege, eenzame, gefrustreerde, wedijverende, wantrouwende wezens in verbinding leven.

Is het om onze ware kracht los te laten en te verbinden

De Oneindige Ene Ziel waarmee we verbonden zijn, niet door ons logisch bewustzijn dat ongelooflijk beperkt is want de geest van de meeste mensen is hun ergste vijand, maar door een grotere kracht, een creatief wezen en uitgestrektheid die verbonden is met het geheel.

De enorme ironie is dat in dit tijdperk van cocreatief bewustzijn, innerlijke vrijheid, vrede, liefde, verbondenheid en overvloed uiterlijke identieke resultaten maakt – als de pure expansieve waarheid:  mijn wezen schept mijn leven.

Dit heeft niets te maken met onbewuste ego-leegte, namelijk: “Ik heb die persoon / dat ding nodig om me een bewijs te geven van mijn waardigheid.”  

Het bewuste Ware Zelf breidt zich  eenvoudig uit  en kent zichzelf al als ‘expansie en Eenheid’, niet afhankelijk van fysiek bewijs.

Het Ware Zelf is onvoorwaardelijk vervuld. Er zijn geen eisen of voorwaarden wanneer:

“ Ik voel me heel, liefde en Eenheid, simpelweg omdat ik weet wie ik ben en omdat ik besta.”

Dat, verzeker ik je,  is  je natuurlijke staat, zonder de geprogrammeerde losgekoppelde valse en angstige overtuigingen die je hebben gescheiden van het kennen van jezelf.

Wonderen van overvloed en welzijn komen voort uit dit niveau van creatie, wanneer we verbonden zijn met het geheel. Het ‘doen’ en ‘krijgen’ wordt geïnspireerd, stralend en prachtig. De reden is omdat het een uitbreiding is van de bloei van ons Ware Zelf, holistisch verbonden met het leven, en het  leven wordt co-generatief geïnjecteerd met welzijn en bloei als resultaat.

De cruciale verschuiving van tijdperken is ongelooflijk relevant voor deze gemeenschap. Ik geloof dat we overschakelen van overlevingsangst naar authentieke creatie.

Dit nieuwe tijdperk gaat niet over narcisten of het vasthouden aan narcisten. 

De cyclus van narcistisch misbruik en het slachtoffer worden van narcistisch misbruik is een cyclus van angst. Het is ook een cylcus van vastklampen, losgekoppeld zijn van zichzelf en gevaarlijk naar buiten gericht zijn om te proberen emotioneel te overleven.

Dat is niet de waarheid van onze ziel.

Is het toeval dat we op dit moment samen in deze gemeenschap zijn, gefocust op de ultieme verschuiving in bewustzijn. Dat we met onze tools uit de klauwen van misbruik en narcistische egoïsche valse macht kunnen komen? Is het toeval dat we om ons Ware Zelf en ware macht als authentiek willen claimen als verbonden holistische wezens?

Ik geloof het niet.

Deze evolutionaire oriëntatie is helemaal waar ik voor sta.

Ik kijk ernaar uit om uw opmerkingen en vragen hieronder te beantwoorden.

Met de tools die je vindt in het menu krijg je de directe weg om naar binnen te gaan. Dan kun je jezelf verder ontwikkelen en jezelf genezen van trauma.

Ik kijk er naar uit om je binnenkort te helpen de kracht van je Ware Zelf te vinden.

Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig. Deel 2

Zijn we in harde narcistische tijden beland?

Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig. Deel 1

Wat leert Jezus ons over narcisme?

Rusland is in oorlog met het Westen.

Zelfgenezend Vermogen Activeren? 15 Praktijktips & Uitleg!

Innerlijke pijn door het ego en wat met je innerlijke kind D2b.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren