Categorie: premature baby

  • How to support a premature baby emotionally?

    How to support a premature baby emotionally?

    Emotional support for a premature baby is just as important as their physical care. Here are some ways you can provide emotional support: Kangaroo Care: Skin-to-skin contact, also known as Kangaroo Care, has proven emotional benefits. Holding your baby close to your skin helps in bonding, regulates their temperature, and provides a sense of security.…

  • Hoe word je een positiever mens? +video

    Hoe word je een positiever mens? +video

    Positiviteit gaat niet over altijd gelukkig zijn, maar over het erkennen van elke situatie, zelfs pijnlijke, als potentieel tijdelijk en vol lessen. We zijn van nature gevoelig voor negatieve denkpatronen als gevolg van de evolutie. Het aannemen van een positievere kijk helpt het zelfvertrouwen en de vrede te bevorderen. Dit wordt bereikt door het zelfbewustzijn…