Wat is autoritarisme? Een nieuwe universele politieke narcistische doelgroep?

Autoritarisme is nu heel zichtbaar dankzij : Donald Trump

Een Trump supporter draagt ​​een bordje "Build de muur" Wat is autoritarisme? Een nieuwe, of universele politieke doelgroep?

Andrew Renneisen / Getty Images

In korte tijd hebben in België de klassieke politieke partijen terrein verloren aan populistische partijen zoals Vlaams Belang en N-VA.

Als uit het niets veroverde N-VA het politieke forum via de media. Een belangrijke verantwoordelijke daarvoor is Bracke, de journalist, die N-VA en specifiek De Wever wist naar voor te schuiven.

Hoe goed ook het media talent van De Wever is, dit kan hij alleen maar verkocht krijgen als er bij een breed publiek een nood is aan “de leider”.

Voor zover is hij wel een “unieke” leider in zijn ‘democratische partij’.

Nu blijkt dat deze regering zelfs haar hoofddoel “de begroting” op orde krijgen, niet voor elkaar brengt en het kiespubliek van De Wever maar weinig afkalft, is dat nogmaals een bewijs dat De Wever tapt uit een vaatje dat “de autoritairen” noemt.

De Wever zelf is nooit een voorstander van mei 68 geweest, integendeel een hater. Toch krijgt hij een publiek achter zich die alle lijnen van demografie, godsdienst, sociale klasse enz. doorkruist.

De Wever is zeker Donald Trump niet, maar De Wever doet wel aan afbraak van alles dat de zwakke in de maatschappij hielp. En moest het van hem alleen afhangen hij zou veel verder gaan.

Zijn partij spreekt van opkuisen (verkiezingsaffiche Vlaams Belang met bezem) van Molenbeek in dezelfde trant als destijds het Vlaams Blok, want veel van dit Vlaams Blok publiek heeft hij weten af te snoepen.

Hij doet het voor alsof hij erger heeft kunnen vermijden door deze tactiek.Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program Wat is autoritarisme? Een nieuwe, of universele politieke doelgroep?

Toch voedt hij de angst, de onzekerheid al was het maar dat de maatregelen die zijn regering neemt, en de budgetten die vrijgemaakt worden niet worden opgenomen om problemen op te lossen.

Dat er te weinig politie in Brussel aanwezig is, daar wilde hij niet over spreken.

Eens zien of daar nu verandering komt nadat er zoveel doden moesten vallen in België na de recente terroristische aanslagen.

Zij vroegen zich niet meer af hoe kunnen we dit vermijden vanuit de politiek.

De politie kon dag en nacht zelf de klus klaren, want het maakt De Wever die een Vlaams Nationalist niets uit dat België slecht scoort in het buitenland, dat is immers zijn doel.

Net als Trump is de vrije markt net zoals voor Voka een taboe om aan te sleutelen, een heilig huisje.Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program Wat is autoritarisme? Een nieuwe, of universele politieke doelgroep?

Alhoewel alle cadeaus aan het bedrijfsleven nog maar weinig resultaat hebben gegeven in de laatste 25 jaar.

Maar ja, daarover bestaat geen enkel onderzoek.

Wat kunnen we nog verwachten van De Wever, stel dat Trump het verder in Amerika haalt?

Dit is ook een mooi voorbeeld van niche marketing en target marketing. Alhoewel mooi, Hitler had het ook mooi gepland. Als je uiteindelijk het echte resultaat van uw politiek verbergt, dan is dit geen ethische marketing.

Uiteindelijk werd de methode voor het onderzoek dat aan de basis ligt van deze conclusies gestart na de WOII waarna uiteraard de vraag werd gesteld hoe het mogelijk was dat het volk Hitler had gesteund.

In de jaren 1990 werden reeds gegevens verzameld om profielen van autoritaire kiezers te linken aan de uitslagen van de voorverkiezingen bij de Republikeinen..

Al jaren voordat iemand dacht dat een persoon als Donald Trump een presidentiële primair zou kunnen leiden, werkte een klein maar gerespecteerde niche van wetenschappelijk onderzoekers aan vragen om het profiel te vinden van autoritairen:Johan persyn internet sociale communicatie netwerk tools affiliate program Wat is autoritarisme? Een nieuwe, of universele politieke doelgroep?

een kiespubliek dat wil dat een leider gewelddadig optreedt om de status quo te handhaven en het gemunt heeft op vreemdelingen, vluchtelingen, homo’s, anders-gelovigen enz alles wat voor hen een aanpassing zou vergen.

Deels vanuit de politieke wetenschappen en deels vanuit de psychologie werden deze politieke wetenschappelijke vragen gebruikt omdat de sympathiek en mogelijke her-opkomst van fascistoïde leiders te kunnen nagaan.

Ze  waren immers ook geboeid door die vragen sinds de opkomst van de neo-nazi’s in verschillende Europese landen. En vroegen zich dus af of een soort Amerikaanse fascistoïde populistische partij mogelijk zou zijn.

Hoe konden mensen in zulke grote aantallen en zo snel, extreme politieke standpunten aannemen die lijken samen te vallen met de angst voor de minderheden en met het verlangen naar een sterke leider?

Om die vragen te beantwoorden, bestuderen deze theoretici wat zij noemen autoritarisme:

niet de dictators zelf, maar eerder het psychologisch profiel van de mensen die, onder de juiste omstandigheden, zullen bepaalde vormen van extreme beleid wenst en die zogenaamd sterke leiders proberen uit te voeren.

Het wetenschappelijke veld is na een doorbraak in de vroege jaren 1990 tot ontwikkeling gekomen om de contouren van een grote theorie van autoritarisme te ontwikkelen, met als hoogtepunt vrij recent, in 2005 de uitgave van Stenner’s rudimentaire theorie in het boek  de Autoritaire Dynamic.

Die theorie is schijnbaar net op tijd uitgekomen, meer sneller en in grotere kracht dan ze zich hadden kunnen voorstellen ook in de persoon, met zijn verpletterende stijging in de verkiezingen in Amerika,  in de persoon van een Donald Trump.

Volgens de theorie van  Stenner, is er een bepaalde deel van mensen die latente autoritaire neigingen hebben.

Deze tendensen kunnen worden geactiveerd of door de perceptie van fysieke bedreigingen of door het destabiliseren van sociale verandering worden “geactiveerd”, wat leidt bij die individuen om een beleid en leiders te wensen dat we misschien meer informeel autoritair noemen.

Het is alsof de NY Universiteit professor Jonathan Haidt heeft geschreven, een knop wordt ingedrukt die zegt:

“In het geval van morele bedreiging, vergrendelen we de grenzen, schoppen mensen buiten die anders zijn, en bestraffen degenen die moreel afwijkend zijn.”

Dit was blijkbaar ook recent de triger die de burgemeester van Brugge en de gouverneur van West-Vlaanderen aanzette om drastische maatregelen te nemen, terwijl er in Brussel te weinig politie is om de terroristen bendes te vinden die zich al 4 maanden  konden schuilhouden.

Autoritairen hebben prioriteiten zoals sociale orde en hiërarchieën, die een gevoel van controle brengen in een chaotische wereld.

De uitdagingen van die orde zijn:

1. diversiteit,

2. toevloed van buitenstaanders,

3. afbraak van de oude orde.

De autoritairen ervaren deze veranderingen als persoonlijk bedreigend, omdat ze het risico inhouden de status quo te veranderen die ze gelijk stellen met elementaire veiligheid.

Dit is immers een tijd van sociale verandering in Amerika en Europa. Het land wordt steeds meer divers, wat betekent dat veel blanke Amerikanen worden geconfronteerd met andere rassen op een manier die ze nooit eerder hebben gehad, en in Europa met honderd duizenden vluchtelingen die omwille van de honger, geweld, oorlog en godsdienstvervolging het Midden_Oosten ontvluchten.

Deze wijzigingen zijn reeds een lange tijd bezig, maar de laatste jaren zijn ze zichtbaarder en moeilijker te negeren doordat IS ongemoeid of door anderen  gesteund werd met financiële middelen en wapens. Er is immers een vluchtelingenprobleem van meer dan 52 miljoen.

En ze vallen samen met de economische ontwikkelingen die de witte arbeidersklasse mensen onderdruk zet.

Wanneer zij fysieke bedreigingen ervaren of bedreigingen van de status quo meemaken ondersteunen ze een autoritaire beleid dat hen bescherming kan bieden tegen die angst.

Ze begunstigt krachtig, besluitvaardig optreden tegen wat zij zien als bedreigingen.

En ze steunen massaal die politieke leiders waarvan zij geloven dat deze harde actie zullen ondernemen.

Als je elk woord van deze theoretici die ze ooit hebben geschreven over dat autoritair profiel zou lezen en dan probeert om een ​​hypothetische kandidaat te vinden om hun voorspellingen van waarop die autoritaire kiezers zouden een beroep doen en bij dat ontwerp passen, dan zou dat resulteren in zo’n partij als van Donald Trump.

Maar politieke wetenschappers zeggen dat deze theorie veel meer verklaart dan alleen Donald Trump.

Je dient Trump te plaatsen binnen een grotere trend in de Amerikaanse politiek, en wellicht is dit ook te linken aan figuren als Wilders, De Wever, De Winter enz in Europa.

Je dient hem eerder te zien als een symptoom: polarisatie, de verschuiving naar rechts van de Republikeinse Partij, en de opkomst binnen die partij van een dissidente factie uitdagende GOP orthodoxie en Amerikaanse politiek.

Dit komt overeen met een verschuiving naar rechts binnen de CD&V en van de Vlaams Nationalisten.

Het niet voeren van een rationele politiek om de problemen op te lossen en in plaats daarvan een media show opvoeren met stoere taal de laatste 4 jaar is een breuk met het verleden.

Waar er een cordon sanitair bestond rond Vlaams Belang, dan zijn veel van die leden en van het kader in N-VA opgegaan, waardoor N-VA verder naar rechts opschuift.

Meer dan dat, autoritarisme onthult de verbinding tussen verschillende schijnbaar ongelijksoortige verhalen over de Amerikaanse politiek.

En het blijkt dat een combinatie van demografische, economische en politieke krachten, door het ontwaken van deze autoritaire klasse van kiezers die is samengevoegd rond Trump, in wezen  hebben gecreëerd  – een fenomeen dat uitbrak in het publieke zicht met de de Amerikaanse verkiezing in 2016  maar lang zal blijven bestaan ​​nadat het is afgelopen.

Suggesties, vragen of commentaren, plaats die gerust in de sectie commentaren onderaan deze pagina.

Johan Persyn

Aanverwante artikelen

Het meest relevante onderzoek in de Amerikaanse politiek

Van waar die stemmingswisselingen bij de narcist(e)(e), wat is het doel en het effect?

Advertisements

Dank je om creatief te zijn in uw reactie!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.