Begrippenlijst Narcisme A – G

Narcistische Achterwaardse conditionering.

 

Dit begrip verwijst naar een procedure waarbij een ongeconditioneerde stimulus consistent wordt gepresenteerd voor een neutrale stimulus. Deze opstelling produceert geen verandering in het effect van een neutrale stimulus. Af en toe kan de neutrale stimulus echter remmende functies aannemen, omdat deze consequent de afwezigheid van de ongeconditioneerde stimulus voorspelt.

Het kan ook exciterende functies aannemen als gevolg van pseudo-conditionering of valse conditionering. Ook bekend als backward pairing. Vergelijk met forward conditioning.

ACHTERWAARTSE CONDITIONERING: “De persoon die zich bezighield met achterwaartse conditioneringstechnieken, werd de dinerbel vele malen toegediend voorafgaand aan een wasmand.

 

Acons  – VKoN.

 

Dit acroniem – begrip – terminologie  staat voor “volwassen kinderen van narcisten.” Het wordt vaak gebruikt door overlevenden van narcisten en degenen die met hen werken.

 

Acting-Out – uitvoering.

 

Dit begrip Acting-Out is wanneer een persoon die niet in staat is zijn verhaal uit te drukken dit doet door het uitvoeren van een extreem gedrag.
In plaats van te zeggen: “Ik ben boos op je,”  zal deze persoon handelen door een boek te gooien naar een andere persoon of een gat in de muur te slaan.
Wanneer een persoon op die manier handelt kan dit fungeren als een manier om persoonlijke druk te laten ontsnappen.
Dit helpt vaak om het individu terug een rustiger en vrediger gevoel te geven.
Bijvoorbeeld, een woedeaanval is een vorm van handelen wanneer iemand zijn zin niet krijgt. Zelfverwonding of promiscuïteit kunnen ook vormen van acting-out zijn om fysiek uit te drukken wat men niet instaat is om emotioneel te voelen.

Definitie van acting out

Acting out is een psychologische term uit het spraakgebruik van afweermechanismen en zelfbeheersing, wat betekent dat je een actie uitvoert in tegenstelling tot het dragen en beheren van de impuls om het uit te voeren.
Acteren is meestal asociaal en kan de vorm aannemen van handelen in de impulsen van een verslaving (bijvoorbeeld drinken, drugsgebruik of winkeldiefstal) of op een manier die vaak onbewust of halfbewust is ontworpen om aandacht te trekken (bijv. driftbui of promiscue gedrag).
In het algemeen is de uitgevoerde actie destructief voor zichzelf of anderen. Het kan de ontwikkeling van meer constructieve reacties op de gevoelens in kwestie remmen. De term wordt op deze manier gebruikt in de behandeling van seksueel verslavingen, psychotherapie, criminologie en ouderschap.

Afkortingen van veel gebruikte termen en begrippen in verband met narcisme.

 

NM = Narcissistic Mother – narcistische moeder.
NF = Narcissistic Father – narcistische vader.
NP = Narcissistic Parent  – narcistische ouder.
N = Narcissist – narcist.
Narc = Narcissist – narcist.
MN = Malignant Narcissist – gevaarlijke narcist.

EM = Enabler Mother – een overdreven bemoederende moeder.
EF = Enabler Father – een overdreven ondersteunde vader.
EP = Enabler Parent – een overdreven ondersteunde ouder.
GC = Golden Child – gouden kind.
NGC = Narcissistic Golden Child – narcistische gouden kind.
SG = Scapegoat – zondebok.
FM = Flying Monkey – vliegende apen.
FOO = Family of Origin – originele familie.
FOC = Family of Choice, or of Choosing – familie volgens eigen keuze.
NPD = Narcissistic Personality Disorder – narcistische persoonlijkheidsstoornis.
ACoN = Adult Child of a Narcissist – een volwassen kind van een narcist.
DoNM = Daughter of Narcissistic Mother  – dochter van een narcistische moeder.

NC = No Contact – geen contact.
LC = Low Contact – weinig contact.
FOG = Fear, Obligation, Guilt – angst, verplicthing, schuldgevoel.
DH = Dear Husband – de liefste man.
DW = Dear Wife – de liefste vrouw.
DD = Dear Daughter – de liefste dochter.
DS = Dear Son – de liefste zoon.
MIL = Mother in Law – de schoonmoeder.
MOTY = “Mother of the Year”  – de moeder van het jaar.
FIL = Father in Law – de stiefvader.
SIL = Sister in Law- de stiefzuster.
BIL = Brother in Law  – de stiefbroer.
BPD = Borderline Personality Disorder- borderline persoonlijkheidsstoornis.
DID = Dissociative Identity Disorder – werd vroeger aangeduid als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis – gedissocieerde persoonlijkheidsstoornis.
DPD = Dependent Personality Disorder – afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
HPD = Histrionic Personality Disorder – hysterische persoonlijkheidsstoornis.
AA = Alcoholics Anonymous – anonieme alcoholisten.
NA = Narcotics Anonymous – anonieme drugsverslaafden.
RBT = Rational Behaviour Therapy – rationele gedragstherapie.
CBT = Cognitive Behavioural Therapy – cognitieve gedragstherapie.

Agressieve uithalen vermomd als grappen.

 

Verborgen narcisten houden ervan kwaadaardige opmerkingen te maken op uw kosten. Deze zijn meestal verkleed als “gewoon grappen”, zodat ze weg kunnen komen met het zeggen van afschuwelijke dingen terwijl ze toch een onschuldige, koele houding behouden.
Maar elke keer dat je woedend bent op een ongevoelige, harde opmerking, word je ervan beschuldigd dat je geen gevoel voor humor hebt. Dit is een tactiek die vaak wordt gebruikt bij verbaal geweld.
De minachtende grijns en sadistische glans in hun ogen verraadt het echter – als een roofdier dat speelt met zijn voedsel, krijgt een giftige persoon plezier van je pijn te doen en ermee weg te komen.
Het is tenslotte maar een grap, toch? Fout.
Het is een manier om je te laten denken dat hun misbruik een grap is – een manier om af te wijken van hun wreedheid en je waargenomen gevoeligheid.
Het is belangrijk dat u in dit geval voor uzelf opkomt en duidelijk maakt dat u dit gedrag niet tolereert. Het uiten aan manipulatieve mensen op hun heimelijke mislukkingen kan resulteren in verder gaslichten van de misbruiker, maar blijft bij de houding dat hun gedrag niet in orde is en beëindigt de interactie onmiddellijk als dat nodig is.

Antisociaal (ASP).

 

In de volksmond wordt dit begrip vaak gebruikt om intro-verten te beschrijven. Maar in klinische termen betekent dit ongeveer hetzelfde als een psychopaat. Het is de verkorting voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Als je een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) hebt, kun je prikkelbaar, agressief, onverschillig en impulsief overkomen. Je vindt het moeilijk om regels na te leven en rekening te houden met andere mensen. Voor jouw vrienden, partner of familie kan dat zeer belastend zijn.

Wanneer je een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt, vertoon je antisociaal gedrag. Hierdoor wordt jouw dagelijks leven verstoord, evenals het dagelijks leven van de mensen in jouw omgeving.

Antisociaal gedrag betekent dat je geen rekening houdt met de gevoelens en wensen van andere mensen. Dit is geen bewuste keuze, maar dit komt door je ASP. Je inlevingsvermogen in anderen mensen is zeer beperkt. Wanneer je iemand pijn hebt gedaan, voel jij je achteraf niet schuldig en je kunt andermans verdriet of pijn ook niet begrijpen.

Als je een ASP hebt, vind je het ook moeilijk om je aan de regels te houden op bijvoorbeeld je werk, in de winkel en tijdens contact met andere mensen. Je komt vaak verplichtingen niet na en handelt vooral uit eigen belang.

Je bent vaak impulsief, agressief en prikkelbaar. Door je roekeloze levensinstelling komt het voor dat je jezelf of anderen in de problemen brengt. Het kan gaan om lichamelijke problemen, maar ook op financieel of sociaal vlak kan het misgaan. Je kunt bijvoorbeeld ernstige problemen krijgen in je relatie.

 

Arousal jag – opwinding.

 

Dit begrip betreftt een toename van de activering gevolgd door een plotselinge daling, vaak gepaard gaand met lachen om een vrijzetting van spanning aan te duiden. De abrupte daling van verhoogde niveaus van opwinding tot een lager, meer geschikt niveau van opwinding wordt verondersteld een aangename reactie te produceren, wat het lachen veroorzaakt. Veel voorkomende ervaringen die deze reactie kunnen produceren, zijn onder meer een achtbaanrit. [geïntroduceerd in 1970 door de Brits-Canadese psycholoog Daniel E. Berlyne (1924-1976)) AROUSAL JAG: “Arousal jag verwijst naar een verhoogde mate van opwinding gevolgd door een plotselinge daling, die een release creëert – zoals te zien in een achtbaanervaring . ”

 

Arousal-boost-mechanisme.

 

elk stimuluspatroon geproduceerd door contact met een stimulus die een meetbaar aangenaam (genot) effect geeft. De opwinding wordt gemeten door verschillende psychologische en fysiologische tests als de deelnemer een selectie van stimuli bekijkt. Vergelijk met opwinding-reductiemechanisme. (voorgesteld in 1967 door de Brits-Canadese psycholoog Daniel E. Berlyne (1924-1976) AROUSAL-BOOST MECHANISM: “Het arousal-boost-mechanisme verwijst naar een toename van opwinding na de presentatie van een saillante stimuli.”

 

Arousal-reductie mechanisme.

 

AROUSAAL VERMINDERINGSMECHANISME elke stimulus of reactie die de mate van opwinding binnen een persoon na opwinding vermindert, heeft een oncomfortabel hoog niveau bereikt. Volgens de Brits-Canadese psycholoog Daniel E. Berlyne (1924-1976) kan een sterke toename van de opwinding vervelende of aversieve gevolgen hebben.

Een arousal-reductiemechanisme kan een natuurlijk remmend effect op CNS-circuits hebben op sterke stimulatie of het kan het gevolg zijn van een stimulus die een gevoel van harmonie of vrede uitstraalt.

Vergelijk met arousal-boost-mechanisme. AROUSAAL VERMINDERINGSMECHANISME: “Het opwindingsreductiemechanisme vertraagt of vermindert opwinding nadat het onaangenaam hoge niveaus heeft bereikt.”

Verwijder uzelf en alle kinderen uit de kamer of het huis.

De narcistische beledigende cyclus.

 

Dit is de naam voor de voortdurende rotatie tussen destructief en constructief gedrag dat typerend is voor veel disfunctionele relaties en families.
De beledigende cyclus is een herhalend patroon waarbij zowel de dader als het slachtoffer van misbruik bijdragen aan de omstandigheden die de cyclus bestendigen.

Er zijn vier verschillende fasen:

Flashpoint-fase.

Dit is het punt waar de ene persoon een daad van verbale, fysieke of emotionele mishandeling begaat op een andere. De dader heeft in deze fase maximaal vermogen en het slachtoffer heeft een minimale kracht. Het emotionele energieniveau in de relatie schiet naar boven terwijl adrenaline begint en beide partijen de klassieke “vecht- of vlucht” -reacties aannemen.

Retributie-fase.

Deze fase volgt onmiddellijk het vlampunt. De dader stopt het aanstootgevende gedrag en kan spijt krijgen van de gevolgen van hun acties, omdat het slachtoffer doorgaans emotioneel of fysiek wegtrekt. De dader probeert vaak zijn slachtoffer te bereiken of ‘hoover‘ met aanbiedingen van genegenheid, gunsten, geschenken of beloftes om te veranderen.

Het slachtoffer heeft in deze fase de maximale macht en de dader minimaal.
De meeste slachtoffers zullen op dat moment aangemoedigd zijn en velen zullen eisen en voorwaarden stellen waaraan de dader moet voldoen om weer binnen te mogen. De dader is vaak bereid om hieraan te voldoen en kan gerustgesteld zijn om te weten dat eisen van verandering aangeven dat de relatie nog niet voorbij is.

Het emotionele energieniveau in de relatie blijft hoog als het slachtoffer alert blijft en de dader werkt om de schuld te zuiveren.
Het moreel van het slachtoffer kan in deze fase een hoogtepunt bereiken, omdat ze veel positieve signalen van de dader ontvangt, inclusief constructieve woorden, acties en een aantal items op hun “lijst” die aan bod komen.

Afleiding-fase.

Dit is de fase waarin de relatie stilt valt en de emotionele energie van beide partijen begint te dalen. Het slachtoffer wordt minder waakzaam en de dader maakt zich minder zorgen over het verlies van de relatie.

Beide partijen hebben de neiging om terug te gaan naar hun oorspronkelijke of standaard toestand. Ze worden minder analytisch over de relatie en richten hun aandacht op andere dingen. Beloften van verandering en eisen van verandering hebben de neiging om weg te ebbe.

Daarbij is de dader minder aandacht besteedt aan de relatie en het slachtoffer minder waakzaam is bij het controleren van zijn grenzen. Beide partijen worden meer en meer gelaten naar hun standaardrollen in de relatie.
En de cyclus is ingesteld om opnieuw te herhalen …

 

Cluster B persoonlijkheidsstoornissen.

In de Cluster B persoonlijkheidsstoornissen bevatten; narcistische persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis en theatrale persoonlijkheidsstoornis.
Mensen met deze persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak dramatisch en heel bedreven in emotionele manipulatie.

Narcistische Cognitieve dissonantie.

 

De externe, vervaardigde identiteit van de narcist is gebaseerd op leugens en ontkenning, en de narcist verwacht van haar/zijn familieleden dat ze haar versie van de ‘waarheid’ accepteren.
Wat dit betekent voor de partner en kinderen van de narcist, is dat ze zich in ‘tegenovergesteld land’ bevinden, waar ze vertelt  (meestal via een reeks manipulatieve tactieken) dat ‘de werkelijkheid’ verschilt van of zelfs het tegenovergestelde van wat ze voelen en waarnemen.
De narcist produceert een cognitieve dissonantie bij anderen, die een diep ontwrichtende kloof ervaren tussen wat ze waarnemen en wat de narcist zegt dat er is gebeurd: zwart is wit, goed is slecht, onwaar is waar.
Vooral bij jonge kinderen is cognitieve dissonantie buitengewoon traumatisch, wat leidt tot zelftwijfel en dissociatie.

Definitie cognitieve dissonantie.

Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuigingwaarden en normen….
De cognitieve dissonantietheorie van Festinger geeft aan dat er een onprettig gevoel ontstaan als je attitudes en gedrag andere kanten op wijzen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door groepsdruk: je staat negatief tegenover roken, maar probeert toch eentje, omdat je vrienden zo aandringen.
Op dit moment komen attitudes en gedrag niet meer overeen. Dit bezorgt mensen een onprettig gevoel en daarom zullen zij op zoek gaan naar mogelijkheden om dit recht te trekken.
Het oplossen van dit onprettige gevoel wordt door Festinger beschreven als cognitieve dissonantiereductie. Dit zorgt ervoor dat het vervelende gevoel opgeheven wordt en kan op een aantal manieren.

Gebrek aan vastigheid van objecten.

Een onvermogen om te onthouden dat mensen of objecten consistent, betrouwbaar en betrouwbaar zijn, vooral wanneer ze buiten je directe gezichtsveld liggen.
Gebrek aan geloof in de werkelijkheid.

Object Constantie.

Definitie van het psychologisch begrip object constantie.

Dit is een ontwikkelingsvaardigheid die de meeste kinderen pas na twee of drie jaar ontwikkelen. Het kost tijd en ervaring van de betrouwbaarheid van de belangrijkste mensen in hun wereld, zodat ze het gevoel krijgen dat wanneer mama de kamer verlaat, ze nog steeds op dezelfde planeet is en opnieuw zal verschijnen.
Als ze nog erg jong zijn, hebben baby’s vaak last van separatie als ze gescheiden zijn van een ouder, zelfs voor een seconde. Ze kunnen beginnen te huilen tenzij ze worden vastgehouden of tenzij ze hun ouder in de buurt kunnen zien, doodsbang dat ze hun ouder hebben “verloren”.
Wanneer peuters mobiel worden en hun wereld beginnen te verkennen, beginnen ze vaak korte excursies te maken om hun omgeving te verkennen, hun aandacht te richten op een interessant object en om de paar minuten terug te checken met mama of papa om zich weer veilig te voelen.
Naarmate het kind zich ontwikkelt, heeft de tijd tussen “check-in’s” de neiging om langer te duren.
Tegen de tijd dat een kind 4 of 5 jaar oud is, kunnen de meeste kinderen enkele uren op de kleuterschool of op school verblijven, weg van hun ouders, zonder een aanzienlijke verlatingsangst te ervaren.
Het vermogen om te herkennen dat hoewel ze hun ouder niet kunnen zien, dat hun ouder er nog steeds ‘daar’ is en dat ze nog steeds veilig zijn, wordt soms aangeduid als ‘Object Constantie’.
Object Constantie is het vermogen om te begrijpen dat sommige dingen of mensen constant blijven – zelfs wanneer we ze niet kunnen zien of kunnen verifiëren dat ze “er nog steeds zijn”.

Objectconstantie kan van toepassing zijn op objecten of op mensen en relaties.

Mensen die aan persoonlijkheidsstoornissen lijden, ervaren soms een gebrek of een tekort aan objectconstantie. Dit kan de oorzaak zijn van problemen zoals verlatingsangst, evenals selectief geheugenverlies, valse beschuldigingen, dissociatief geheugen.
Hoe het eruit ziet
Een baby huilt zodra een ouder de kamer verlaat.
Een partner belt of sms herhaaldelijk – meer dan 10 keer op één dag.
Een ouder gaat ervan uit dat hun tiener is weggelopen als ze 15 minuten te laat thuiskomen van school.
Een huisvrouw heeft herhaalde affaires terwijl haar man aan het werk is omdat ze zich verlaten voelt.

Cortical – opwindings – faktor.

Dit begrip is gepostuleerd door de Canadese psycholoog Daniel R Berlyne, een onderdeel van een kunstwerk dat wordt geassocieerd met verhoogde scores op de zwak-krachtige en slaperige weegschalen. CORTICAL-AROUSAL FACTOR: “De corticale opwindingsfactor van het kunstwerk van Jenny is in de beslissingen van de rechter opgenomen.”

 

C-PTSD.

 

Dit staat voor Complexe post-traumatische stressstoornis. Dit is een aandoening die vaak voorkomt bij slachtoffers van narcistische mishandeling, maar ook bij mensen met NPD. C-PTSS omvat een breed scala aan invaliderende symptomen, waaronder enkele of alle van de volgende stoornissen: hypervigilantie; gegeneraliseerde angst, angst en opwinding; over-reactiviteit; slapeloosheid; nachtmerries en / of nachtmerries; zelfgekozen isolement; moeite met vertrouwen; zelfdestructief gedrag; en opdringerige gedachten.

Narcistische destructieve conditionering.

Toxische mensen stellen voor dat je je sterke punten, talenten en gelukkige herinneringen koppelt aan mishandeling, frustratie en gebrek aan respect.
Ze doen dit door in heimelijke en openlijke put-downs te sluipen over de kwaliteiten en eigenschappen die ze ooit hebben geïdealiseerd, en ook je doelen te saboteren, vieringen, vakanties en feestdagen te ruïneren.

Ze kunnen je zelfs isoleren van je vrienden en familie en je financieel afhankelijk van hen maken.

Net als de honden van Pavlov word je in de loop van de tijd in essentie ‘getraind’ om bang te worden dat je dingen doet die je leven ooit vervulde.
Narcisten, sociopaten, psychopaten en anderszins giftige mensen doen dit omdat ze de aandacht naar zichzelf willen terugleiden en willen laten zien hoe je hen moet behagen.
Als er iets buiten hen is dat de controle over je leven kan bedreigen, proberen ze het te vernietigen. Ze moeten te allen tijde het middelpunt van de aandacht zijn.
In de idealiseringsfase was je ooit het centrum van de wereld van een narcist – nu wordt de narcist het centrum van jou.
Narcisten zijn ook van nature pathologisch jaloers en willen niet dat er iets tussen hen komt en hun invloed op jou.
Je geluk vertegenwoordigt alles wat ze voelen dat ze niet kunnen hebben in hun emotioneel oppervlakkige leven.
Immers, als je leert dat je naast de giftige persoon ook bevestiging, respect en liefde kunt krijgen van andere bronnen, wat houd je dan tegen om ze te verlaten?
Voor giftige mensen kan een beetje conditionering een lange weg banen om je op eierschalen te laten lopen en het te kort te schieten voor je grote dromen.

Narcistische Devaluatie.

Voor devaluatie is er een voorbeeld “Gevoelens maken de feiten” – wanneer voor een persoon met een persoonlijkheidsstoornis, hun gevoelens voorrang hebben op wat de feiten daadwerkelijk vertellen.
Als zij een stemmingsschommel ervaren en plotseling goed of slecht over een bepaalde persoon of situatie voelen, kunnen ze hun meningen, herinneringen of attitudes consistent aanpassen aan de gevoelens op dat moment, ongeacht de schijnbare tegenstrijdigheden.
Devaluatie is het proces om overdreven negatieve eigenschappen naar een andere toeschuiven tot wanneer de narcist er tevreden mee is.
Vanwege hun emotioneel primitief perfect-of-waardeloos denken (vast te houden aan het ontwikkelingsniveau van een jong kind) en hun aandrang op onbereikbare perfectie, raken narcisten in relaties (met partners, familieleden of vrienden) bijna onvermijdelijk gedesillusioneerd.
En omdat ze een moreel kompas missen (opnieuw, net als de achterblijvende kinderen), aarzelen ze niet om hun teleurstelling te uiten in een reeks van devaluerende vijandige gedragingen, waaronder veroordeling, kleinering en woede, zo niet regelrechte overgave.

Narcistisch Duwen trekken.

 

Wat is de definitie van narcistisch duwen en trekken in een relatie?

Push-Pull – Een chronisch patroon van saboteren en herstel van nabijheid in een relatie zonder de juiste oorzaak of reden.

De emotionele boemerang van narcistisch duwen en trekken in een relatie.

Push-Pull beschrijft het gevoel dat velen van ons ervaren in een relatie te zijn met iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis – soms trekken ze ons dichterbij, andere keren duwen ze ons weg, openlijk of door gedragingen die ons verdrijven.

Omdat mensen met persoonlijkheidsstoornissen een innerlijke wereld hebben waar sterke en steeds veranderende gevoelens de feiten creëren, behandelen ze mensen met wie ze in contact komen vaak op de manier waarop ze zich voelen, goed of slecht, ongeacht wat die persoon echt verdient.

Hoe voelt dat voor de ontvanger van narcistisch duwen en trekken in een relatie?

 

Wat de persoon aan de ontvangende kant van de Push-Pull-behandeling vaak verwart, is dat ze duidelijk inconsistenties zien in de cyclische argumenten en het gedrag waarmee ze te maken hebben, maar toch kan de persoon met de persoonlijkheidsstoornis volledig blind zijn voor de tegenstrijdigheden. Dit verschil in waarneming van de werkelijkheid kan vaak leiden tot circulaire argumenten tussen de PD-sufferd en de non, die over het algemeen alleen maar meer brandstof werpen op het disfunctionele vuur.

Het kan moeilijk zijn om je gevoel van eigenwaarde niet te raken als je van dag tot dag probeert te raden naar wat voor soort stemming je NPD zal zijn wanneer je wakker wordt, of wanneer je laat aankomt van het werk, of wanneer je ga naar een sociale bijeenkomst. Het is volkomen normaal dat mensen patronen proberen te vinden in het gedrag van een persoon, zoals “De laatste keer dat ik zei dat xyz het echt leuk vond”, of: “Elke keer dat ik het probeer <—> doet hij altijd <—->” .

Wanneer het gedrag echter wordt aangedreven door de gevoelens van een PD, produceren dezelfde acties niet altijd hetzelfde resultaat.

Praktijkvoorbeelden van narcistisch duwen en trekken in een relatie.

Een vrouw fietst tussen het vertellen van haar man dat ze wil scheiden en smeekt hem om haar niet te verlaten.
Een man slaat zijn vriendin en vertelt haar dat ze de wereld voor hem betekent.
Een moeder vertelt haar zoon dat hij het slimste kind van de wereld is, terwijl hij tegen zijn broers en zussen zegt dat hij stom is.
Een vader besteedt herhaaldelijk het boodschappengeld aan entertainment en smeekt vervolgens zijn familie om vergeving.

Wat je niet moet doen als je geconfronteerd wordt met narcistisch duwen en trekken?

 • Zoek geen logica waar het niet bestaat – probeer niet te zoeken naar een logische reden voor elke onlogische gedachte, woord of daad van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis.
 • Probeer het gokspel niet te spelen, waarbij je probeert je eigen gedrag te veranderen in een poging om de reacties van een ander te beheersen.
 • Ga er niet van uit dat het slechte gedrag van iemand anders is gebaseerd op iets dat U hebt gezegd of gedaan. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.
 • Probeer niet emotioneel te reageren in woede of wraak als je niet krijgt wat je wilt of verdient.

Wat moeten we doen wanneer we geconfronteerd worden met het narcistisch duwen en trekken in een relatie? 

 • Leer alles wat je kunt over de persoonlijkheidsstoornis waar je geliefde last van heeft, en hoe dat waarschijnlijk hun gedrag, hun gedachten en hun humeur zal beïnvloeden.
 • Ontwikkel een noodplan voor elk scenario dat geweld of misbruik kan bevatten, gericht op u of uw kinderen.
 • Ontdek manieren om te krijgen wat je nodig hebt / wilt, manieren die niet alleen afhankelijk zijn van je geliefde – een die een “goede dag” heeft.
 • Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen en wat van invloed is op uw geliefde.
 • Sommige situaties kunnen veel minder bedreigend zijn als je begrijpt wat er aan de hand is en wat je eraan kunt doen.

 

Rijden op de narcistische emotionele lift.

 

Definitie van het psychologisch begrip “de narcistisch emotionele lift” :

Rijden met de Emotionele Lift – Een snelle weg naar verschillende niveaus van emotionele volwassenheid.

Neerstorten…

Naarmate we ouder worden, ontwikkelen we het vermogen om rationeler en minder emotioneel te denken. We lijken meer van ons denken te doen met de buitenste regionen van ons brein, bekend als de cortex en minder met de lagere regionen die meer lijken te zijn gehecht aan de emoties en de plezier- en pijnfuncties. We bezitten nog steeds die lagere regionen en hebben emoties, maar met volwassenheid hebben we de neiging om die emotionele impulsen te reguleren met rationeel denken.

De lagere regionen in onze hersenen bevatten de centra voor genot en pijnverwerking en zijn verantwoordelijk voor onze emoties – deze omvatten de delen die elektrische impulsen afvuren en chemicaliën afgeven die ons genot, extase, angst, woede enz. doen voelen. De ultraperifere regio van onze hersenen, bekend als de cortex, is wat ons het meest onderscheidt van het dierenrijk. Deze Cortex regio is verantwoordelijk voor complexe gedachten, taal, planning, berekening etc.

De meesten van ons begrijpen dat mensen af ​​en toe een pauze nemen van meer rationele besluitvorming naar het maken van keuzes puur op emotionele gedachte. We hebben allemaal de mogelijkheid om de signalen die onze frontale cortex ons stuurt en de besturing en controle terug te sturen naar onze lagere, emotionele hersenen tijdelijk uit te schakelen of terug te nemen. We noemen dit “Riding the Emotional Elevator”.

Op deze momenten zullen we veel minder snel nadenken over de gevolgen van onze acties, plannen voor de toekomst of nadenken over de effecten die onze acties kunnen hebben op anderen.

We kunnen tijdelijk in het moment leven en doen wat goed voelt in plaats van te doen waarvan we weten dat het goed is voor ons op de lange termijn.

Daarom kunnen uitgestelde bevredigingsactiviteiten zoals een dieet, een gezonde levensstijl of onderwijs voor sommigen van ons zo moeilijk zijn. We kunnen spreken over ons “hart dat ons hoofd regeert”. De strijd om controle is echter niet tussen ons hart en ons hoofd – het is tussen twee concurrerende delen van onze geest die strijden om onze aandacht, onze hoger functionerende cortex en onze lager functionerende emotionele geest.

Wat duwt de knoppen van de Emotionele Lift?

Bepaalde situaties, vakanties en verjaardagen veroorzaken emotionele herinneringen, waardoor mensen gevoeliger worden om de emotionele lift naar beneden te rijden.

Wanneer we ons iets herinneren, slaat onze geest niet alleen de gebeurtenisgegevens op, maar ook de emoties – de manier waarop we ons voelden toen er iets gebeurde of we iets hoorden. Wanneer we ons oude herinneringen herinneren, herinneren we ons meer dan alleen de feiten, we herinneren ons ook de manier waarop we die gevoelens opnieuw voelden en voelden. Dit is gedeeltelijk waarom sommige slechte herinneringen pijnlijk zijn om te onthouden en waarom sommige goede herinneringen ons een goed gevoel geven om te onthouden. In onze gedachten creëren we opnieuw enkele van die gevoelens. Dit helpt verklaren waarom bepaalde mensen vatbaar zijn voor emotionele triggering.

Voorbeelden van Riding the Emotional Elevator

Hier zijn enkele voorbeelden van “vloeren” waar mensen naar toe rijden op de emotionele lift.

Leeftijd 21 – Ik ben slim en ik ben sterk en ik ga ooit de wereld regeren.
Leeftijd 18 – Ik ben mooi en ik wil dat de wereld me opvalt.
Leeftijd 15 – Ik ben zo lelijk en de hele wereld haat me. Ik wil gewoon dat iemand van me houdt!
Leeftijd 12 – Ja, goed, wat dan ook, (roll eyes) Ik kan lezen en schrijven en vermenigvuldigen en ik heb het allemaal gezien!
Leeftijd 8 – Ik wil geen van die saaie dingen doen – ik wil gewoon spelen, spelen!
Leeftijd 5 – Op een dag ga ik elk speeltje bezitten in de speelgoedwinkel!
Leeftijd 3 – (steelt snoep van andere jongen) Ik wil je snoep!
Leeftijd 2 – Ik wil snoep en ik ga deze vaas breken als ik het nu niet snap!
Leeftijd 1 – Ik wil mama!
Leeftijd 0 – waaaahhhh!

Hier zijn enkele voorbeelden van mensen die de emotionele lift naar beneden rijden:

 • Een man raakt gefrustreerd door zijn vrouw en steekt zijn vuist door een muur.
 • Een huisvrouw besteedt het boodschappenbudget aan een luxeartikel.
 • Een ouder die het niet eens is met hun kindresorts om te bellen.
 • Een tiener is jaloers op haar schoolvriend en probeert haar reputatie te bederven.
 • Een man weigert ergens heen te gaan zonder zijn vrouw.
 • Een verkoper gooit een woedeaanval naar een klant.
 • Een tiener winkeldiefstal van een muziekwinkel.

Degenen die een relatie hebben met een persoon met een persoonlijkheidsstoornis, kunnen onmiddellijk beginnen met het herkennen van een aantal favoriete verdiepingen waar ze de neiging toe hebben om af te dalen. Je merkt misschien ook dat ze vrij snel van een lagere verdieping kunnen overstappen naar een grotere volwassenheid.
Als we eerlijk zijn tegen onszelf zullen we ook erkennen dat we soms ook niet met de lift naar beneden rijden. Soms voelt het gewoon beter om wat tijd op een lagere verdieping door te brengen. Soms neemt Nons het aas en rijdt de lift met iemand die al naar beneden gaat. Soms zullen ze helemaal alleen gaan.

Hoe het voelt om in een emotionele lift te zitten met een narcist? 

De meeste mensen die de emotionele lift naar beneden nemen, zijn zich bewust van wat ze doen. Ze kunnen een zekere schuld voelen of weten dat “ik zal waarschijnlijk dit gevoel betreuren”. Soms zullen mensen een manier zoeken om hun gedachten te rechtvaardigen. Sommige mensen zullen een religieus argument gebruiken om rationele logica los te laten – dit wordt soms gezien in extreem religieus fundamentalisme. Soms wordt de rechtvaardiging op een andere persoon of een omstandigheid geplaatst – “Hij zei X, dus ik deed Y” of “Het leven is zo moeilijk dat ik geen andere keus heb”

 

Hoe omgaan met mensen die de emotionele lift berijden?

Ik geloof dat iedereen het recht heeft om zijn eigen gedachten en gevoelens te hebben en te beheersen. Iedereen rijdt tot op zekere hoogte in de emotionele lift, dus het doel is niet om onszelf te transformeren in een samenleving van “Mr. Spock’s”. Op het moment dat de gedachten en gevoelens van een ander gedrag worden dat je pijn doet, is het tijd om actie te ondernemen.

Wat je niet moet doen als je geconfronteerd wordt met de emotionele lift van een narcist? 

Wanneer iemand dichtbij je de bewegende lift naar beneden neemt …

 • Probeer niet met hen mee te rijden. Het kan verleidelijk zijn om andermans slechte gedrag te gebruiken als rechtvaardiging om jezelf slecht te gedragen, maar over het algemeen is het plezier van korte duur en de spijt is eeuwigdurend.
 • Probeer niet met hen te communiceren op het niveau dat ze nemen. Als een 40-jarige communiceert als een 2-jarige, wacht dan tot ze de lift terugbrengen naar volwassenheid voordat er discussies over zijn.
 • Oordeel niet over de woorden en daden van iemand die besloten heeft de lift naar beneden te nemen. Uw waarde wordt niet nauwkeurig weergegeven door hun woorden en acties.

Wat kun je doen als je te maken hebt met de emotionele lift van de narcist? 

 • Bescherm uzelf en alle kinderen en waardevolle eigendommen tegen gewelddadig of beledigend gedrag. Verwijder jezelf indien nodig.
 • Ontvang hulp en ondersteuning. Bespreek wat er gebeurt met iemand die begrijpt en je kan helpen. Communiceer met de persoon die regelmatig de lift naar beneden neemt, zodat je de situatie kunt bespreken.
 • Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen en wat van invloed is op uw geliefde. Sommige situaties kunnen veel minder bedreigend zijn als je begrijpt wat er aan de hand is en wat je eraan kunt doen.

Enabler – ondersteuner van de narcist.

Dit is meestal een echtgenoot of echtgenote van de narcist. De enabler ondersteunt de narcist in zijn grandioze groter-dan-leven persona, zijn extreem gevoel van recht, en zijn houding en gedrag naar anderen toe. De narcist manipuleert de enabler hiervoor door het meestal afwisselend aanbieden van misbruik en speciale behandeling. De enabler wil altijd een aanval vermijden terwijl hij/zij ook op zoek is naar beloningen zoals genegenheid, lof of geld.

De enabler-ondersteuner is vaak in de waan dat hij/zij de enige is die echt kunnen begrijpen wat de behoeften van de narcist zijn.

Een enabler-ondersteuner is een persoon die onbewust de verslaafde helpt door het drugsprobleem te ontkennen en de verslaafde te helpen om uit de problemen te geraken die door zijn verslaving worden veroorzaakt.

Meestal een partner / echtgenoot van de narcist, enablers “normaliseren” en bestendigen zelfs de grootse persona van de narcist, een extreem gevoel van recht en een hoogmoedige houding en gedrag ten opzichte van anderen door het misbruik te absorberen en er als een apologeet voor te handelen.
Enablers vermijden altijd conflicten en aanvallen en zoeken vaak ook naar beloningen zoals genegenheid, lof, macht, geschenken of geld.
Enablers kunnen zich in de waan verkeren dat zij de enigen zijn die de narcist echt kunnen begrijpen en vaak hun kinderen opofferen of zondebok maken om de narcist te kalmeren.

Hier zijn 10 manieren om te stoppen een enabler te zijn voor een vriend of geliefde die vecht tegen een verslaving:

Verwijder alle verleiding.

Stimuleer of provoceer geen drugs- of alcoholgebruik op enig moment.

Motiveer en ondersteun de positieve veranderingen die de persoon aan het maken is.

Laat hen verantwoordelijkheid nemen voor hun dagelijks leven (financiën, werk, huur, enz.) Terwijl ze hulp bieden wanneer dingen te overweldigend worden.

Help de vaardigheden en middelen te bieden die de misbruiker nodig heeft om de beste versie van zichzelf te worden die hij redelijkerwijs kan bereiken.

Probeer de waarheid niet te bedekken.

Wees echt met hen, maar wees bereid om naar hun bekentenissen en vragen te luisteren. Houd goed in de gaten wat u zegt over uw geliefde.

Verleid hen niet over verhalen over feestvieren en herinneringen ophalen over momenten waarop je verspild zou raken.

Maak gematigdheid leuk ( leuke sobere activiteiten).

Stop met het redden van de persoon elke keer als ze falen.

Falen kan echt een goede zaak zijn als je toestaat dat het werkt op een manier die de dader een waardevolle les leert.

Door elke oproep met een eigen oplossing te beantwoorden, wordt deze persoon niet echt geholpen.

Straf de persoon niet voor hun daden.

Sta open voor het luisteren naar hen.

Zorg dat je ze hoort uiten zonder dat je boos op ze wordt.

Schaam je niet voor je geliefde vanwege hun gedrag.

Vertel ze niet hoe ze je in verlegenheid hebben gebracht of je er op een of andere manier slecht hebben laten uitzien.

Het is belangrijk om stabiel en medelevend te zijn in elke ontmoedigende situatie die uw geliefde met u kan doorstaan.

Je schaamte jegens je geliefde zal hen depressief en teruggetrokken laten voelen. Beloon ze sporadisch met geschenken, notities en een luisterend oor.

De Algemene verklaringen en generalisaties van narcisten.

Kwaadaardige narcisten zijn niet altijd intellectuele meesterbreinen – velen van hen zijn intellectueel lui.
In plaats van de tijd te nemen om zorgvuldig een ander perspectief te overwegen, generaliseren ze alles wat je zegt, maken ze algemene uitspraken die de nuances in je betoog niet erkennen of houden ze geen rekening met de vele perspectieven waar je een eerbetoon aan hebt gegeven.
Beter nog, waarom niet een etiket op je plaatsen dat je perspectief volledig verloochent?
Op grotere schaal maken generalisaties en algemene uitspraken ervaringen ongeldig die niet passen in de niet-ondersteunde aannames, schema’s en stereotypen van de samenleving; ze worden ook gebruikt om de status-quo te behouden.
Deze vorm van uitweiding overdrijft een perspectief tot het punt waarop een kwestie van sociale rechtvaardigheid volledig verduisterd kan raken.
Verkrachtingsbeschuldigingen tegen populaire figuren worden bijvoorbeeld vaak ontvangen met de herinnering dat er valse meldingen van verkrachting zijn.
Hoewel die wel voorkomen, zijn ze zeldzaam, en in dit geval worden de acties van een label het gedrag van de meerderheid genoemd, terwijl het specifieke rapport zelf ongeadresseerd blijft.

Deze dagelijkse micro-agressies gebeuren ook in giftige relaties.

Als je een narcistische mishandeling naar voren brengt die bijvoorbeeld hun gedrag onaanvaardbaar maakt, maken ze vaak algemene generalisaties over je overgevoeligheid of maken ze een generalisatie zoals ‘Je bent nooit tevreden’ of ‘Je bent altijd te gevoelig’ in plaats van de echte problemen aanpakken.
Het is mogelijk dat je soms overgevoelig bent, maar het is ook mogelijk dat de misbruiker het grootste deel van de tijd ook ongevoelig en wreed is.
Houd vast aan je waarheid en verzet je tegen generaliserende uitspraken door je te realiseren dat ze in feite vormen van zwart en wit onlogisch denken zijn.
Toxische mensen die algemene uitspraken hanteren, vertegenwoordigen niet de volledige rijkdom aan ervaring – ze vertegenwoordigen de beperkte ervaring van hun singuliere ervaring en het overmatig opgeblazen gevoel van eigenwaarde.

Het opzettelijk verkeerd voorstellen van uw gedachten en gevoelens tot het punt van absurditeit door een narcist.

In de handen van een kwaadaardige narcist of sociopaat worden uw verschillende meningen, legitieme emoties en levenservaringen vertaald in karakterfouten en bewijs van uw irrationaliteit.
Narcisten weven hoge verhalen om te herformuleren wat u eigenlijk zegt, als een manier om uw mening er absurd of gruwelijk uit te laten zien.
Laten we zeggen dat je het feit aanvoert dat je niet tevreden bent met de manier waarop een giftige vriend tegen je praat. Als reactie kan hij of zij woorden in je mond stoppen en zeggen: “Oh, dus nu ben je perfect?” Of “Dus ik ben een slecht persoon, huh?” Wanneer je niets anders gedaan hebt dan je gevoelens te uiten.
Dit stelt hen in staat uw recht om gedachten en emoties te hebben over hun ongepast gedrag ongeldig te maken en geeft u een gevoel van schuldgevoel wanneer u probeert grenzen te stellen.

Fysiek misbruik

Definitie van fysiek misbruik :

Lichamelijk misbruik – Elke vorm van vrijwillig gedrag van één persoon die pijn, ziekte of ongemak op een ander toebrengt, of hen de noodzakelijke gezondheid, voeding en comfort ontneemt.

Beschrijving van fysiek misbruik :

Veel mensen die het slachtoffer zijn van verbaal geweld leven in huizen of omgevingen waar ze zo gewend zijn geraakt aan het misbruik dat ze het normaal vinden en die zichzelf niet als slachtoffer van misbruik beschouwen.

Voorbeelden van fysiek misbruik:

 • Bunny Boiling – Bunny Boiling – destructief gedrag : is een verwijzing naar een iconische scène in de film “Fatal Attraction” waarin de hoofdpersoon Alex, die lijdt aan Borderline Persoonlijkheidsstoornis, het konijn van het gezin doodt en op het fornuis kookt. Bunny Boiling is een populaire verwijzing geworden naar hoe mensen soms hun woede vertonen door zich destructief te gedragen tegenover symbolische, belangrijke of waardevolle bezittingen of representaties van degenen die ze pijn willen doen, beheersen of intimideren.
 • Kinderontvoering – Kinderontvoering is een ernstig, maar veel voorkomend verschijnsel wanneer mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen betrokken raken bij een geschillenbeslechting. Ongeveer 82% van de meer dan 200.000 ontvoeringen van kinderen worden jaarlijks door familieleden gepleegd.
 • Wreedheid tegen dieren – Het is statistisch ontdekt dat wreedheden jegens dieren vaker voorkomen bij mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen dan bij de algemene bevolking
 • Huishoudelijke Diefstal – Het consumeren of overnemen van een bron of bezit behorend tot (of gedeeld met) een familielid, partner of echtgeno (o) t (e) zonder eerst hun goedkeuring te hebben verkregen.
 • Favoritisme – Favoritisme is de praktijk van het systematisch geven van een positieve, voorkeursbehandeling aan één kind, ondergeschikte of geassocieerde onder een familie of groep van leeftijdsgenoten.
 • Frivole rechtszaken – Het gebruik van onverdiende juridische procedures om een ​​individu of organisatie te benadelen, lastig te vallen of een economisch voordeel te behalen.
 • Geïmpliceerde isolatie – Wanneer misbruik ertoe leidt dat een persoon geïsoleerd raakt van zijn ondersteuningsnetwerk, inclusief vrienden en familie.
 • Munchausen’s en Munchausen by Proxy Syndrome – Een aandoening waarbij een persoon herhaaldelijk de medische symptomen vervalst of overdrijft om de aandacht van medische professionals of zorgverleners te manipuleren.
 • Razernij, gewelddadigheid en impulsieve agressie – Explosieve verbale, fysieke of emotionele verhogingen van een geschil. Rages bedreigen de veiligheid of veiligheid van een ander persoon en schenden hun persoonlijke grenzen.
 • Sabotage – De spontane verstoring van rust of status-quo om een ​​persoonlijk belang te dienen, een conflict op te roepen of de aandacht te trekken.
 • Slaapdeprivatie – De gewoonte om de slaapcyclus van een ander routinematig routinematig te onderbreken, te belemmeren of te beperken.
 • Stalking – Elk alomtegenwoordig en onwelkompatroon van het nastreven van contact met een ander individu.
 • Bedreigingen – Ongepaste, opzettelijke waarschuwingen voor destructieve acties of consequenties.

 

Hoe fysiek misbruik aanvoelt:

 

Misbruik kan een verwarrend, kwetsend en angstaanjagend effect hebben, waardoor u zich geïsoleerd en emotioneel onveilig voelt.Huishoudelijke Diefstal – Het consumeren of overnemen van een bron of bezit behorend tot (of gedeeld met) een familielid, partner of echtgeno (o) t (e) zonder eerst hun goedkeuring te hebben verkregen.

Slachtoffers van geweld raken vaak geïsoleerd van anderen, omdat zij bang zijn dat anderen hen de schuld geven van het provoceren, verkeerd behandelen of niet oplossen van de situatie.

Slachtoffers van geweld denken soms dat hun situatie uniek of zeldzaam is en dat anderen het niet begrijpen.

Mishandelde  slachtoffers geloven vaak dat hun situatie niet kwalificeert als misbruik omdat het slechts af en toe gebeurt en er soms geen gruwelijke zichtbare littekens zijn.

Slachtoffers van geweld houden vaak stil over hun situatie uit angst dat hun misbruiker erachter komt en boos wordt.

Slachtoffers van geweld worden vaak verteld door hun misbruiker dat zij de schuld hebben voor het provoceren of niet begrijpen van de behoeften van de misbruiker.

Je bent waarschijnlijk kwetsbaar, onzeker, steeds meer in de val gelopen en machteloos.

Dit kan ertoe leiden dat je defensief en steeds depressiever wordt.

Slachtoffers van een mishandeling bevinden zich vaak “op eierschalen lopen” rond de misbruiker, hyper waakzaam en bang voor wanneer – en hoe – om iets te zeggen.

Je zult merken dat je constant bezig bent met je “beste” gedrag rond een misbruiker, niet in staat om te ontspannen of van het moment te genieten omdat je altijd op het ergste anticipeert.

Zelfs wanneer de misbruiker in een goed humeur is, zul je waarschijnlijk ook alert blijven.

Je kunt ook beginnen jezelf de schuld te geven van hun slechte humeur, gedrag of acties en hopen dat de dingen zullen veranderen, vooral door je eigen liefde en begrip.

Mensen die mishandeld worden, verlangen vaak dat de mooiere, zorgzame kant van hun partner, familielid, vriend, baas of collega zou terugkomen.

Je kunt merken dat je excuses maakt voor hun slechte gedrag en ervoor kiest om je vooral te richten op het terugbrengen in hun goede gedragsstaat.

Waarom misbruik slachtoffers niet verlaten:

Misbruik kan een verwarrend, kwetsend en angstaanjagend effect hebben, waardoor u zich geïsoleerd en emotioneel onveilig voelt.

Je kunt beginnen te twijfelen aan jezelf, je zintuigen, je meningen, herinneringen, overtuigingen, gevoelens, vermogens en oordeel. Je kunt je meningen steeds minder vrijuit gaan uiten en betwijfelen of je je gevoel voor realiteit bent. Je zult merken dat je constant bezig bent met je “beste” gedrag rond een misbruiker, niet in staat om te ontspannen of van het moment te genieten omdat je altijd op het ergste anticipeert. Zelfs wanneer de misbruiker in een goed humeur is, zul je waarschijnlijk blijven wachten tot “de andere schoen valt”.

Omgaan met misbruik:

Als je misbruikt bent, moet je kiezen tussen 2 slechte keuzes:

Door een aflevering van misbruik blijven.
Verlaten tijdens een aflevering van misbruik.

Welke is het minste kwaad?

Op de korte termijn zijn ze ongeveer gelijk in pijn, maar op de lange termijn is verlaten tijdens een uitbarsting beter om de volgende redenen:

 • Verlaten tijdens een uitbarsting maakt het moeilijker voor je om zelf iets stoms te doen (zoals vergelding).
 • Als je tijdens een uitbarsting weggaat, kun je na je vertrek niet direct slechter gebeuren als je weggaat (hoewel de persoon met de persoonlijkheidsstoornis je nog steeds probeert te kwetsen door lasterlijke telefoontjes te plegen, een favoriet bezit te vernietigen, je bankrekening te legen, enz.)
 • Tijdens een uitbarsting laat je een duidelijk “Dit is niet OK” bericht achter. Het zal op dat moment niet worden gewaardeerd, maar het zal ook niet snel vergeten worden.
 • Verlaten tijdens een uitbarsting helpt je eraan te herinneren dat JIJ de controle hebt – niet de persoon met de persoonlijkheidsstoornis.
 • Als je tijdens een uitbarsting weggaat, krijg je de gelegenheid om met een ondersteunende vriend te praten om je te helpen kalmeren.

Voorbereiding en plan op misbruik.

Het is een goed idee om een ​​plan te hebben van wat je gaat doen en waar je naartoe gaat de volgende keer dat een uitbarsting toeslaat.

Dit maakt het emotioneel gemakkelijker om een ​​gracieuze exit te maken de volgende keer dat je geconfronteerd wordt met misbruik. Als je een vriend of familielid hebt, kun je je vooraf inschrijven om zo snel mogelijk op te komen, wanneer dat nodig is.

Als dat niet het geval is, kunt u misschien een lokaal goedkoop hotel vinden waar u in een oogwenk kunt opdagen en een veilige kamer voor de nacht kunt krijgen.

Misschien wil je een kant-en-klare set met creditcards, essentiële medicijnen en belangrijke documenten die al zijn ingepakt, zodat je niet hoeft te blijven hangen als je haast hebt.

Als het enigszins mogelijk is, maak je dan een afspraak met een vriend die je kunt bellen (zelfs ’s nachts), gewoon om mee te praten als je jezelf in een situatie als deze bevindt. Gewoon iemand aan het einde van de rij hebben die je niet hard aanvalt of keurt voor de manier waarop je je voelt is een enorme opluchting. Als je eerder hebt gearrangeerd zul je je niet zo stom voelen om ze te bellen of om 2 uur ’s morgens voor de deur verschijnen – dus praat nu met ze.

Wat je niet moet doen bij fysiek misbruik:

 • Blijf niet in dezelfde kamer als iemand die misbruik van je maakt. Verwijder jezelf zo snel als je veilig kunt.
 • Probeer het niet allemaal alleen aan te pakken. Roep om ondersteunende hulp en bel de politie als zich bedreigingen of geweld voordoen.
 • Probeer niet te redeneren met iemand die je misbruikt. Wanneer je wordt geconfronteerd met agressief gedrag, kan er een verleiding zijn om je positie te verdedigen, je positie uit te leggen en te argumenteren voor wat je voelt dat goed is. Iemand die je probeert te kwetsen, is niet rationeel aan het denken en ziet op dat moment waarschijnlijk geen reden.
 • Bestrijd het vuur niet met vuur en wissel af. Je zult er spijt van krijgen en je zult jezelf waarschijnlijk nog jaren later daarvoor verontschuldigen.
 • Negeer het niet, steel jezelf en zeg tegen jezelf dat je het aankan en dat het je niet beïnvloedt. Tenzij je een robot bent, zullen je gevoelens gekwetst zijn en zal je gedrag ver voorbij het moment veranderen, of je het nu toegeeft of niet. De realiteit is dat wanneer je grenzen worden overschreden, je gekwetst wordt. Negeren verhoogt de kans dat de situatie zichzelf zal herhalen.
 • Verberg het niet voor anderen. De meeste langdurige gevallen van misbruik blijven op die manier omdat het slachtoffer zwijgt.

Wat je moet doen bij fysiek misbruik? 

 • Haal jezelf en eventuele kinderen zo snel mogelijk het huis uit en het huis uit.
 • Als er geweld of dreigementen van geweld zijn opgetreden, bel dan onmiddellijk de politie.
 • Blijf uit de buurt totdat het misbruik stopt en je je rustiger en veiliger voelt.
 • Bel tenminste één vertrouwde vertrouweling en vertel hen wat er is gebeurd.
 • Raadpleeg onze noodpagina.
 • Als iemand je voor de gek houdt over hoe je denkt, voelt of gelooft, is het beste beleid om tegen hen te zeggen – “dat is gewoon hoe ik denk” of “dat is precies hoe ik me voel” en ga ermee akkoord het niet eens te zijn. Het heeft meestal geen zin om iemand anders ervan te overtuigen dat jouw gevoelens of overtuigingen meer geldig zijn dan die van hem of dat jouw gedachten accurater zijn dan die van anderen. Het is het beste om te proberen ‘akkoord te gaan om het niet eens te zijn’ en als de andere partij dat niet kan accepteren, loop dan weg van de onderhandelingen en beëindig het gesprek.

 

Gevaren bedreiging intimidatie.

 

Definitie van intimidatie:

Bedreigingen – Ongepaste, opzettelijke waarschuwingen voor destructieve acties of consequenties.

Beschrijving van intimidatie :

Schriftelijke of mondelinge waarschuwingen voor opzettelijke, ongepaste, destructieve acties of consequenties.

Beloften. Er zal Hell zijn om te betalen

Soms zijn bedreigingen specifiek en gedetailleerd. Soms zijn ze vaag en algemeen. Sommige narcistische bedreigingen zijn opzettelijk vaag en toch suggestief genoeg om het slachtoffer uit te nodigen zich een reeks mogelijke negatieve uitkomsten voor te stellen. De belangrijkste reden waarom iemand een bedreiging gebruikt, is dat ze een reactie van iemand willen uitlokken.

Bedreigingen zijn vaak situaties zonder winstoogmerk, die een slachtoffer zonder macht laten om het beschreven of vermeende probleem op te lossen. Soms is het probleem een ​​probleem waar alleen de dader mee om kan gaan. Andere keren is het probleem een ​​historische gebeurtenis die niet kan worden veranderd, of zelfs iets dat alleen echt is in de geest van de persoon die de dreiging vormt.

Bedreigingen zijn niet exclusief voor mensen die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen. Soms probeert Nons bedreigingen te gebruiken om controle te krijgen. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat Nons dreigt te vertrekken.

Hoe intimidatie eruit ziet?

Als je me verlaat, pleeg ik zelfmoord.
Iedereen zal leren wat een schande je bent.
Ik verlaat je. (zei terwijl hij niet wegging)
Misschien zou je leven beter zijn als ik er gewoon niet meer was.
Je zult spijt hebben.
Ik zal je nooit vergeven voor wat je hebt gedaan.

Het verschil tussen dreigingen en grenzen?

Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen dreigingen en grenzen:

Bedreigingen zijn vaak bluffs.

Grenzen zijn toezeggingen – een belofte om zichzelf te beschermen die moet worden bewaard, zelfs wanneer het pijnlijk is.
Bedreigingen zijn vaak tijdelijk of ter plekke opgemaakt als reactie op een situatie.

Grenzen zijn van tevoren doordacht, zijn langdurig en veranderen zelden.
Bedreigingen zijn ongepast en destructief.

Grenzen zijn passend en constructief.
Bedreigingen proberen de keuzes van een ander over te nemen.

Grenzen gaan over het beheersen van de eigen keuzes.
Grenzen streven naar de beste belangen en de meest positieve uitkomst voor alle betrokken partijen.

Bedreigingen dienen de belangen van de ene partij ten koste van anderen.

Hoe intimidatie  aanvoelt?

Bedreigingen zijn vaak ontworpen om gevoelens van FOG te produceren – Angst, Verplichting en Schuld:

Angst – uw veiligheid is in handen van iemand die bereid is om destructief te handelen.

Verplichting – als je deze persoon niet geeft wat ze willen, is er de hel om te betalen.

Schuldgevoel – u bent verantwoordelijk voor het niet hebben van het probleem van deze persoon, ongeacht wie of wat de schuldige is.

Hoe om te gaan met intimidatie?

Je kunt niet zeggen of een dreiging echt of leeg is, omdat er geen betrouwbare manier is om te vertellen wat er in de geest van een ander gebeurt. Dit geldt nog meer voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Narcistisch gestoorde personen ervaren vaak snelle veranderingen in stemming en gevoelens en zullen soms handelen naar deze gevoelens, ongeacht wat voor jou voorspelbaar of logisch lijkt. Bovendien is elke poging om in hun hoofd te kruipen een vorm van Gedachtenpolitie en zal waarschijnlijk een averechts effect hebben.

Daarom is de enige effectieve manier om met een dreiging om te gaan, om ze elke keer weer serieus te nemen.

Bel de politie :

Als iemand met geweld dreigt, bel de politie.
Dreigen om zichzelf te vermoorden of de kinderen te ontvoeren, bel dan de politie.
Bij dreiging het gezinsbudget verkeerd te besteden, verplaats het geld dan naar een privé-account.
Als iemand je dreigt te schelden, verwijder jezelf dan van hun bedrijf.
Bij dreiging met de scheiding, bel je vrienden en familie en begin je aan je leven als een alleenstaande zonder hen.

Het serieus nemen van bedreigingen, ongeacht of ze echt of leeg zijn, heeft de volgende positieve effecten:

 • Het ernstig nemen van een bedreiging beschermt het slachtoffer tegen mogelijke schade en introduceert onmiddellijk externe hulp en ondersteuning.
 • Ook beschermt het de kinderen en omstanders.
 • Het informeert externe autoriteiten snel, waardoor de kans op verdere escalatie of tragedie kleiner wordt.
 • Daarbij laat het aan de persoon die het dreigement doet zien dat je hun woorden serieus neemt en dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze zeggen.
 • Het beëindigt de discussie.

Wat je niet moet doen als je geïntimideerd wordt?

Als iemand u, zichzelf of anderen bedreigt:

 • Negeer een dreiging niet of speel hem niet neer. Neem het serieus.
 • Geen ruzie maken of vergelden.
 • Probeer de politie niet te bedriegen of te bedenken. Neem het op tegen nominale waarde.
 • Zet de discussie niet voort.
 • Leg uw acties niet uit en verantwoord uw reactie niet. Er zal voldoende gelegenheid zijn om dat op een geschikter, veiliger tijdstip te doen.
 • Blijf niet in dezelfde kamer.
 • Maak je geen zorgen of neem aan dat mensen zullen denken dat je te snel reageert. Je kunt het later analyseren.

Wat kun je doen als je intimidatie ervaart?

Na het horen van een bedreiging of het ontvangen van een bedreiging per sms, e-mail, post of op een andere manier:

 • Neem het serieus.
 • Beëindig de discussie in het geval van verbale bedreigingen en reageer niet op schriftelijke bedreigingen.
 • Neem contact op met lokale autoriteiten als geweld of schade is bedreigd.
 • Verwijder uzelf en alle kinderen uit de kamer of het huis.

 Het psychologisch begrip “Fauxpologie Fauxapologie” in de context van narcisme.

Omdat narcisten verantwoording weigeren af te leggen en denken dat ze altijd gelijk hebben, verontschuldigen ze zich zelden of nooit echt oprecht.
In plaats daarvan kunnen ze een valse verontschuldiging of fauxpologie opwerpen, bedoeld om af te buigen, schuldgevoel op te wekken of te weerleggen.
Voorbeelden:
‘Het spijt me dat je denkt dat ik zo’n teleurstelling als een moeder ben’,
‘Het spijt me dat je iets hebt geïnterpreteerd dat zo onschuldig en oneerlijk is’,
‘Het spijt me dat je zo gevoelig bent’,
‘Het spijt me je kunt niet begrijpen hoe anderen zich voelen,
” Het spijt me dat je zo boos bent. “
Wanneer iemand het laat klinken alsof ze zich verontschuldigen terwijl ze in feite alleen maar de schuld verschuiven of gedraaide logica gebruiken om hun weg te banen uit verantwoordelijkheid voor hun daden.

Niet-excuses zijn te kwader trouw geformuleerd op een manier die de verantwoording minimaliseert.

Het doel is niet om te verzoenen maar om schade aan het imago van de persoon te verminderen. Bekering wordt geveinsd of genegeerd, berouw op armlengte gehouden. Niet-verontschuldigers, zullen allerminst empathie tonen met degenen die gekwetst zijn, zullen hen eerder impliciet de schuld geven van het boos worden, het maken van aanstoot of het interpreteren van het incident op een manier die slecht is voor de kwaaddoener.
Gezien het nut van het idee van een onbekwame of onoprechte verontschuldiging en het ontbreken van een standaardterm daarvoor, is het geen verrassing dat er een groeiend aantal informele uitdrukkingen bestaan.
Ze zijn niet allemaal uitwisselbaar: “Het spijt me als je beledigd was” is een als excuus, maar zonder als dat niet zo is. Elk van de bovenstaande termen heeft een bepaalde valuta.

Narcistische Gaslighting.

De praktijk van de hersenspoeling van een geestelijk gezond persoon tot deze overtuigd is een bewijs van hun krankzinnigheid zodat hun begrip van de werkelijkheid zo onduidelijk wordt of deze onjuist of onwaar is.
Dit kan eenvoudig door er ‘ontkenning’ bij te betrekken, “dat is niet gebeurd” (als het wel gebeurd is), ronduit liegen, “Ik heb je dat vooraf gezegd” (als er geen dergelijke uitspraak werd gedaan) of het creëren van een bizarre situatie om hun versie van de werkelijkheid te bewijzen.
Gaslighting is een manier waarop een narcistische ouder en andere misbruikers gebruik maken van al dan niet opzettelijke leugens tot het slachtoffer vragen heeft over een bepaalde werkelijkheid.
Een kind kan uiteindelijk het gevoel hebben alsof hij of zij gek is geworden. Als voorbeeld : een kind ervan te overtuigen dat de lucht groen is totdat het kind het gelooft. Gaslighting is een van de meest verraderlijke vormen van emotionele en psychische mishandeling.

Perceptie van werkelijkheid veranderen.

Gaslighting dit is een vorm van psychologische geweld waarin de narcist de mentale toestand van iemand anders ondermijnt door geleidelijk hen te pushen hun perceptie van de werkelijkheid te veranderen. Dit is een duivels methodische wijze die de narcist gebruikt met leugens en valse informatie om het denkkader van zijn slachtoffer te eroderen zodat het slachtoffer niet meer gelooft in zijn eigen oordeel en hun eigen gezond verstand. De term komt uit de 1944 Hollywoodfilm Gaslight, een klassieke voorstelling van dit soort hersenspoeling.
Gaslighting – iemand manipuleren door psychologische middelen in het twijfelen aan hun eigen geestelijke gezondheid. Projectie – om iemands onaangename impulsen / gedragingen te ontkennen, door ze aan anderen toe te wijzen / te projecteren;
Een persoon die bijvoorbeeld onbeleefd is, kan voortdurend andere mensen beschuldigen van onbeleefd zijn.
Het kan de vorm aannemen van schuldverlegging. Geen wonder dat u aan uzelf twijfelt / twijfelt.
Het is NIET JULLIE die de “gekke” is. Het is een misbruikstechniek om controle te krijgen over hun doelwit.
Ondersteuning krijgen van mensen die begrijpen hoe het is om te leven met iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

Het psychologisch begrip “Geen contact regel” in de context van narcisme

Mensen die zijn misbruikt door een narcist, kunnen ervoor kiezen om de banden met die persoon volledig te verbreken.
Typisch mensen die uiteindelijk geen contact meer hebben, hebben hun grenzen op traumatische manieren geschonden die uiteindelijk hen ertoe aanzetten om alle communicatie met de narcist te stoppen.

Cyclus doorbreken.

Voor volwassen kinderen van narcisten is contactloos zijn meestal een diep ambivalente en pijnlijke keuze die aanvoelt als een kwestie van overleven om de cyclus van pijn te doorbreken en te proberen te genezen.
Geen contact, vooral van een ouder, is moeilijk uit te leggen aan mensen die narcisme en de verwoestende effecten ervan niet begrijpen, waardoor slachtoffers verder worden geïsoleerd.
Onszelf leren over de technieken van narcisten, sociopaten en psychopaten, is de sleutel tot gezonde relaties. Het is van vitaal belang dat we de diepte, schade en nasleep van giftige relaties volledig begrijpen om herstel en genezing te kunnen nastreven.
Onthoud altijd dat de misbruiker ervoor kiest om de volgende technieken te gebruiken, wat niet de schuld is van degenen die het slachtoffer worden.
Je bent niet verantwoordelijk voor hun gedrag of acties.

Gedachten controleren

 

Definitie gedachten controle:

Gedachte Policing – Elk proces van proberen de gedachten of gevoelens van iemand anders in vraag te stellen, te beheersen of op ongepaste wijze te beïnvloeden.

Overmatig omgaan met andermans gedachten.

De term “Thought Police” komt uit de klassieke roman Nineteen Eighty Four van George Orwell. In het boek beschrijft Orwell een samenleving waarin iemands gedachten worden gereguleerd en gemanipuleerd door de overheid, waar het denken van de “verkeerde” gedachte als een misdaad is bekend als “Thought Crime”. Orwell toonde in zijn boek aan dat disfunctionerende regeringen, om de controle over een persoon te behouden, proberen niet alleen te beïnvloeden en te controleren, maar ook hoe ze denken.

Hetzelfde is waar in disfunctionele families en relaties, waar een controller of misbruiker zijn macht en controle probeert te behouden door eerst het gedrag van een persoon te controleren en vervolgens zijn gedachten te beheersen. Onafhankelijke gedachten, vragen stellen, redeneren, rationaliseren, vergelijken, zelfs alleen maar vrije gedachten, kunnen een bedreiging voor de dader worden, die daarom het slachtoffer probeert te ondervragen en hun recht op vrije gedachte onderdrukt.

Wanneer een persoon begint met het polsen van je gedachten, kun je je beledigd voelen.

Ook zou je de drang kunnen voelen om je ware gevoelens te verbergen, je gedachten te ontkennen om de vrede te bewaren, of je eigen waarden en overtuigingen veranderen om te proberen in harmonie te leven. Dit kan op de korte termijn werken, maar het is niet zo eenvoudig om je echte kernwaarden en overtuigingen te veranderen, waardoor dit een recept is voor toekomstige conflicten in de relatie en verlies van je eigenwaarde.

Gedachte politiewerk kan een vorm van emotioneel misbruik zijn die niet alleen beperkt is tot mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Het kan ook heel verleidelijk zijn als niet-narcist (fikser of redder) anderen van deze gedachten controle probeert te overtuigen.

Hoe leren omgaan om een gedachtencontroleur?

Ik geloof dat de gedachten van een persoon hun eigendom zijn en dat niemand het recht heeft de gedachten van een ander te beheersen.

Wij geloven dat dit waar is, zowel voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis als voor degenen die een relatie met hen hebben. Dus iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft geen zin om de gedachten van een familielid of partner te lezen, en een persoon die geen persoonlijkheidsstoornis heeft, heeft niets te maken met het proberen lezen en beheersen van de geest van iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Als een persoon een gedachte of een gevoel heeft – laat hen het hebben!

Als een persoon ervoor kiest om iets te geloven waarvan je weet dat het niet waar is – dat is hun zaak – niet de jouwe.

Laat ze geloven wat ze willen geloven en voelen wat ze willen voelen. Dat zijn hun spullen! Je eigen gevoelens en je eigen gedachten zijn je eigen dingen. Je gedachten zijn je eigen bezittingen en dat is waar je focus bij hoort en het meest vruchtbaar wordt uitgegeven.

Onaanvaardbaar gedrag.

Als je merkt dat je boos wordt op iemand tijdens de manier waarop ze zich voelen of aan de kant staan, denken ze dat je jezelf misschien zelfs schuldig zult voelen aan zelfdenken! Het is altijd productiever (en gepast) om je te concentreren op gedrag dat je onaanvaardbaar vindt in plaats van gedachten.

Als een persoon je gedachten controleert, doe dan wat je kunt om je integriteit van gedachten, gevoelens en overtuigingen te behouden. . Je kunt niet gemakkelijk veranderen wat je denkt, voelt en gelooft en je bent niemand een uitleg verschuldigd voor hoe je denkt, voelt of gelooft. Wij zijn verantwoordelijk voor ons gedrag – niet onze gedachten.

Akkoord om het oneens te zijn.

Als iemand je voor de gek houdt over hoe je denkt, voelt of gelooft, is het beste beleid om tegen hen te zeggen – “dat is gewoon hoe ik denk” of “dat is precies hoe ik me voel” en ga ermee akkoord het niet eens te zijn. Het heeft meestal geen zin om iemand anders ervan te overtuigen dat jouw gevoelens of overtuigingen meer geldig zijn dan die van hem. Het heeft ook geen zin een ander ervan te overtuigen dat jouw gedachten accurater zijn dan die van anderen. Het is het beste om te proberen ‘akkoord te gaan om het niet eens te zijn’ en als de andere partij dat niet kan accepteren, loop dan weg van de onderhandelingen en beëindig het gesprek.

Gouden kind.

Het gouden kind is getraind om te behagen. Het gouden kind van de narcist kan niets verkeerd doen en is de uitverkoren favoriet die een speciale status verkrijgt.

De narcist overstelpt haar/hem met uitverkoren lof, aandacht en goedkeuring, zelfs als hij/zij niets gedaan heeft in het bijzonder om dit te “verdienen”.

De narcist projecteert vaak wat ze wil geloven over zichzelf op haar geïdealiseerde nakomeling. Als het past bij de narcist, kan ze haar tactiek verschuiven en selecteert ze een ander van haar kinderen voor de rol van het gouden kind. Rollen en -regels in de narcistische familie zijn vloeibaar en veranderlijk en afhankelijk van de motieven van de narcist op een bepaald moment.

 

Narcistisch Grenzen testen en stofzuigen.

 

Narcisten, sociopaten en anderszins giftige mensen proberen voortdurend je grenzen te testen om te zien welke ze kunnen overtreden.

Hoe meer overtredingen ze zonder consequenties kunnen plegen, hoe meer ze de enveloppe zullen pushen.

Dat is de reden waarom overlevenden van zowel emotionele als fysieke mishandeling vaak nog meer ernstige gevallen van misbruik ervaren, elke keer dat ze teruggaan naar hun misbruikers.

Grenstest uitgevoerd door de narcist bij het slachtoffer.

Misbruikers neigen ertoe om hun slachtoffers terug te “hooveren- stofzuigen” met zoete beloften, nep spijt en lege woorden over hoe ze zullen veranderen, alleen om hun slachtoffers nog gruwelijker te misbruiken.

In de zieke geest van de misbruiker dient deze grenstest als een straf voor het verzet tegen het misbruik en ook voor het teruggaan naar het misbruik.

Wanneer narcisten proberen de knop voor emotionele reset in te drukken, versterken ze je grenzen nog sterker in plaats van ze terug te halen.

Vergeet niet: zeer manipulatieve mensen reageren niet op empathie of mededogen. Ze reageren op consequenties.

 

Gestopte Emotionele Groei

 

Definitie gestopte emotionele groei:

Gestopte Emotionele Groei – Een moeilijkheid, tegenzin of onvermogen om te leren van fouten, werken aan zelfverbetering of het ontwikkelen van effectievere copingstrategieën.

Vast te zitten op onvolwassen manieren

Het is gebruikelijk dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen worden beschreven als “kinderachtig” of “onvolwassen” door degenen die met hen leven en ermee werken. Dit komt omdat het cognitieve ontwikkelingsproces dat de meeste mensen gebruiken om betere strategieën te leren voor het oplossen van problemen en voor besluitvorming, vaak niet zo goed is ontwikkeld als gevolg van de effecten van de narcistische stoornis.

Oorzaak van gestopte emotionele groei bij de narcist.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben een sterke verbinding tussen de besluitvormende delen van hun hersenen en hun emoties of gevoelens, in tegenstelling tot degenen die niet zo getroffen zijn, die over het algemeen een sterkere verbinding hebben tussen de logische risico / beloningsdelen van hun hersenen en hun besluitvorming.

Als gevolg hiervan worden persoonlijkheidsstoornissen soms als reactionair, te emotioneel, onvolwassen en onbetrouwbaar gezien door degenen die een meer logische basis hebben voor hun besluitvorming. Ze lijken misschien “nooit te leren”. Dit komt omdat zij vaak hun beslissingen nemen op basis van hun gevoelens in plaats van een empirisch of logisch begrip van de waarheid of feiten, en dit kan ze minder volwassen lijken.

Hoe het voelt een gestopte emotionele groei te ervaren bij de narcist? 

Het is heel frustrerend om te leven met iemand die onvolwassen lijkt te zijn of die dezelfde fouten herhaalt. Veel ouders van tieners drukken dezelfde frustraties uit met hun kinderen die niet over hun geliefden vertellen. Er zijn overeenkomsten, omdat jonge mensen ook nog niet alle verbindingen in hun hersenen hebben ontwikkeld naar de frontale cortex, het berekende risico / beloningsgebied van de hersenen.

Het resultaat in beide gevallen voor de meer logische partij is vaak woede, ergernis en frustratie die kunnen leiden tot slechte besluitvorming door de Non als ze niet voorzichtig zijn.

Hoe om te gaan met een gestopte emotionele groei bij de narcist? 

Het is belangrijk om te begrijpen en te accepteren dat het brein van mensen die aan persoonlijkheidsstoornissen lijden anders is bedraad – ze kunnen niet zomaar “er uitkomen”, “bij het programma komen” of veranderen hoe ze denken in een oogwenk. Dit betekent dat veel voorkomende non-tactieken zoals ruzie, schuldgevoelens en redeneren vaak niet effectief zijn. Het is belangrijk om te leren wat wel en niet kan worden veranderd om frustratie voor jezelf en voor de persoon met de persoonlijkheidsstoornis te voorkomen.

Wat je niet moet doen als reactie op de gestopte emotionele groei? 

 • Geef jezelf de schuld niet dat je een persoon die aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt niet kan overtuigen om van manier te veranderen.
 • Gebruik geen druktactieken zoals schaamte, schuldgevoelens, bedreigingen, ultimatums etc. om iemand anders te laten veranderen of “opgroeien”. Je frustreert ze alleen en jezelf.
 • Maak geen morele kwestie van wat een psychische aandoening is. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen kiezen er niet voor om met hen geboren te worden en het kan inhumaan zijn om ze als kwaadaardig of waardeloos te karakteriseren. Probeer daarom te focussen op wat acceptabel of onaanvaardbaar gedrag is in plaats van wie acceptabel of onaanvaardbaar is als individu.
 • Leg niet al je eieren in de mand van iemand anders die veranderen. Persoonlijkheidsstoornissen hebben hun wortels in de neurologische paden van de hersenen en zelfs als je expertise hebt in hersenchirurgie, kun je dat niet veranderen.

Wat kan doen in reactie op gestopte emotionele groei bij de narcist? 

 • Leer over persoonlijkheidsstoornissen zodat je de patronen zult herkennen en weet hoe je ermee om moet gaan.
 • Maak jezelf los van afhankelijk te zijn van andermans geestelijke gezondheidstoestand voor je eigen gezondheid, onderwijsonderhoud en ondersteuning.
 • Focus op gedrag en geen persoonlijkheid. Ontwikkel grenzen voor jezelf, zodat je weet welk gedrag je bereid bent te accepteren en wat je zult doen om jezelf te beschermen als die grenzen worden overschreden.
 • Bescherm uzelf tegen elk gevaarlijk, bedreigend of grof gedrag.
 • Ondersteuning krijgen van mensen die begrijpen hoe het is om te leven met iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

https://johanpersyn.blog/2018/05/04/links-begrippenlijst-in-de-context-van-narcisme/

 

https://johanpersyn.blog/2018/05/02/begrippenlijst-narcisme-van-t-tot-z/

https://johanpersyn.blog/2018/04/11/begrippenlijst-narcisme-o-r/

Aanverwante teksten

Begrippenlijst PsychologieBegrippenlijst misbruik en narcismeCoach BegrippenBegrippen lijst sociale psychologieEen Verklarende freudiaanse termenVerklarende narcistisch misbruik termen en definities met voorbeeldenWoordenlijst van narcismeNarcissistic Personality Disorder Treatment & ManagementNarcissismIk geef je mijn verhaal 

Allemachtig via veerkracht naar invloed

Veerkracht

De cirkel is rond mijn lessen over leven, liefde, geluk en veerkracht

The Selfishness of Others: An Essay on the Fear of Narcissism

Het drama van het begaafde kind Op zoek naar het ware zelf

Het drama van het begaafde kind EBOOK Op zoek naar het ware zelf

Vrij van leugens Oorzaken en gevolgen van kindermishandeling

Rusteloze benen Alles liever dan de waarheid – Alice Miller

Van A tot ggZ – Leven met een psychisch zieke ouder

Te vroeg volwassen Over parentificatie

 

Krijg steun en bespreek uw zorgen met iemand die om u geeft en die persoonlijkheidsstoornissen begrijpt

 

Advertenties

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in uw reactie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.