Gelukkige Nieuwjaar aan die inlandse narcisten, die psychische vampiers.

Dag Allemaal : Voel je aangesproken lieve mens.

Ben je iemand die niet de waarde kent of waardeert van eerlijkheid, wederkerigheid en emotionele gevoeligheid voor de kwetsbaren terwijl je fel jaloers bent op gelukkige mensen?

Ach toch? Weet dan dat je meer zou bereiken in je leven mocht je je focussen op één doel in plaats van gelijktijdig benijden en verachten.

Laten we dit allen samen doen in 2018 lieve mensen.

Stop er mee met jullie overweldigende gevoel van Arme mij in combinatie met een minachtende arrogante stijl van “Ik doe wat ik wil!” al zijn het pogingen om ons kinderen te verkloten.

Misschien ga je met wat ik hierna presenteer een evaluatie maken van je eigen familie. Kijk eens rond op mijn website wat ik de laatste maanden aan inhoud hebt geproduceerd, om te controleren of mijn ervaringen je daarbij kunnen helpen.

Als je iets wil bijleren in je studie van narcisme en het niet voor narcistische doeleinden wil gebruiken, dan is de studie van misbruik herstelmethoden centraal. Vooral de toepassing van die herstelmethoden op jezelf en daarom is zelfreflectie zo belangrijk.

De zelfreflectie van de lieve mensen

Als je in je kritiek op anderen geen enkele gedachte hebt aan waar jezelf voor verantwoordelijk bent dan is dat een rode vlag, een waarschuwingsbord.

Misschien kun je dan tot de conclusie komen dat je veel narcistische kenmerken hebt.

En voor diegene die de kritiek ontvangen door een relatie waarin geen enkel punt zit van erkenning van de eigen bijdrage aan de situatie wees dan gewaarschuwd voor het sociale en emotionele misbruik dat plaats heeft. Dit is misbruik door een persoon die een verticale denker is. Dank u lieve narcist voor dat inzicht.

Jij dringt enkel jouw idee op aan anderen en maakt misbruik van situaties waarin je concurreert om superieur te zijn door anderen als minderwaardig af te schilderen, in jouw poging een valse familiale solidariteit te stichten door een zondebok aan te duiden en anderen te ‘bevrijden’ van de nodige zelfreflectie en omkering.

Jij slachtoffer stap uit dat net van familiaal misbruik voordat je er opnieuw verstrikt in geraakt en psychische schade door lijdt. Het is sociaal niet boeiend hoe charmant en grappig ze zich bijwijlen ook voordoen onder de mantel van hulp, en zich presenteren als moeder of vader van je.

Uw eigen persoonlijke behoeften of welzijn werden genegeerd of op een spitsvondige sociaal manier gedenigreerd.

51% emotionele onafhankelijkheid

Weet dat je dient te werken aan je emotionele onafhankelijkheid want wellicht ben je hoog sensitief en meer dan 49% empathisch.

Neem even de tijd om deel te nemen in een daad van zelfreflectie lieve narcist.

Vraag je vandaag hopelijk meerdere keren af :

Klinkt het bekend dat ik met angst werd vervuld door mijn eigen familie? Hetzij dreiging met zelfmoord, dreiging met messen of ander potentieel wapentuig, doodsbedreiging en voorspellingen van pijn, dreiging met verwaarlozing?

Klinkt het bekend als ik moest opdraaien voor inspanningen die normaal door volwassenen worden geleverd, of dat ik moest bijdragen in de kosten van een ander familielid terwijl mijn eigen kansen waar ik voor werkte werden achtergesteld omdat ik maar een dom mensje was.

Klinkt het bekent dat mijn lichamelijke handicaps niet werden gezien, niet werden verzorgd, werden geminimaliseerd of volledig verkeerd werden behandeld?

De narcist die zich in 2018 gaat outen

Ken je die persoon die fungeert als diegene die deze feiten van de tafel veegt, ze toedekt, ze vergeet en die je de mond wenst te snoeren gebruikmakend van haat en het aanwakkeren van tegenstellingen en isolement?

Ken je de persoon die waarschijnlijk het meeste klinkt als, gebruikmakend historisch gezien, daar het langst gebruik van maakt en die narcistische kennis van generatie naar generatie overbrengt, in die zin?

Misschien ben jij dat wel lieve narcist.

Het is misschien wel tijd nu in het begin van een nieuwjaar om te overwegen om dit giftig patroon los te laten van lage kwaliteit van denken, van lage kwaliteit van gesprek, van meedoen aan een gedachten proces dat niet uitgaat van zelfreflectie.

Als je eenmaal beter weet wat een kwalitatieve relatie is of daar een droom of een vermoeden van krijgt,  streef nu om het beter te doen.

De snelste en meest directe route naar het einde van de vertroebeling door giftige denkers is kritische zelf evaluatie en niet het bevorderen van je eigen schaamte.

Je hebt geen schuld aan het je laten verleiden door de leugens van de narcist want je werd niet opgevoed tot kritisch denken noch tot het leren onderscheiden van narcistische gedragingen.

Luister en download hier deel 1

Je hebt wel de verantwoordelijkheid je zelf daarin op te voeden.

Bent u nog niet in staat tot een grote verandering maar je onderneemt de nodige zelfreflectie en je leert de menselijke conditie beter te begrijpen, voor het verbeteren van de relaties met je omgeving geef dan niet op. Verhoog uw activiteit van studie, sport, meditatie en creativiteit.

Maar hebt u het opgegeven dan glijdt je af naar de status van een getraumatiseerde neuropaat.

Als je een gevoel van zenuwachtigheid hebt omdat je je niet kunt neerleggen door wel overdachte juridische, kerk-juridische of psychologische analyses dan zou je wel eens die getraumatiseerde neuropaat kunnen zijn.

Misschien ben je wel functioneel aangetast door een persoonlijkheidsstoornis als dat blijkt uit je gebroken relaties met vrienden, collega’s, vroegere geliefden, gemeenschapsleden en familieleden, uw gebruik van pornografie of pervers gedrag?

Als je wel 40 stippen herinneringen hebt aan uw herhaalde persoonlijkheidstrekken die duiden op giftigheid dan bent u waarschijnlijk een duidelijk voorbeeld van het persoonlijkheidstype van een narcist die instort en moet je het dringend op een ander continent gaan zoeken, waar de wetenschap rond narcisme nog niet doordringt.

Uw passief-agressief gedrag op sociale media, met sms, uw sociale vijandigheid tegenover armen, vluchtelingen, andere culturen blijkt enkel een manier te zijn waarmee u tot nu toe je fysieke agressie nu en dan weet te kanaliseren, als dat niet lukt met uw medicatie. Vergeet uw doeltreffende medicatie niet lieve narcist in 2018.

Je blijkt geen geweten te hebben als het gaat om misbruik, het genoegen dat je beleeft aan liegen-bedriegen-pesten en negatieve aandacht zoeken.

Het is niet omdat je er niet de voorkeur aangeeft om je met de feestdagen te omringen in een waas van vrede en heiligheid met anderen die beweren te weten wat liefde is, dat in je hersenen enige verwerking plaats vindt van empathie.

Die centra zijn ongebruikt gebleven, waren inactief of werden neurologisch beschadigd, of zijn zelfs niet aanwezig.

Door je diepe verborgen gevoel van minderwaardigheid is spijtig voor jullie elke poging om te communiceren op een zinvol niveau eigenlijk een wrede en ongebruikelijke straf, en vergeleken met een alcoholist die op een rechte lijn dient te lopen een nog diepere valpartij.

In een toekomstig artikel zal ik een poging ondernemen wat je wel zou kunnen doen in plaats van op een rechte lijn ogenschijnlijk te lopen.

De sociale roofdieren zijn zielig, maar leerzaam

Maar ik vrees dat je door je gedrag vroeg of laat sociaal geïdentificeerd zal worden dat je bestemd bent om je te gedragen op een zodanig grandioze en egocentrische manier door je onomkeerbaar karakter het best omschreven kan worden als een sociaal roofdier.

Niet hoog functionerend als de nationale politici maar als een plaatselijke pilarenbijter of caféfilosoof, een kleine dictator in je eigen niet gezinnetje.

Wat voor ons een hoogte punt lijkt is bij jullie het koesteren van een nieuw familiaal dieptepunt die misschien het best moreel zo niet klinisch als krankzinnig beschreven kan worden.

Lode Ingeborg Helena Amélie en jongetje (1)

Ik ben dan ook erg dankbaar voor allen inclusief jullie door alles wat je gedeeld hebt dat leidde tot dit inzicht.

Ik hoop dat wetenschappelijke inzichten rond narcisme in 2018 dit verder mag verdiepen om jullie een stap voor te zijn en de schade te kunnen beperken en waar mogelijk te herstellen bij allen inclusief mezelf.

Studenten, bloggers,  psychologen, advocaten en forensisch psychologen die schrijven voor zelfhulp literatuur of voor wetenschappelijke literatuur , fungeren als bussen van het leven, of mensen die zich bezighouden met het uitleggen van dat de meta-verhaal, zoals de vrienden en critici van antropologen die dikwijls over de menselijke agressie debatteren aan het grote publiek dank ik bij voorbaat voor hun bijdrage in 2018.

 

Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme.

Luister en download voor later gebruik het tweede deel van mijn nieuwjaarsboodschap: “Gelukkige Nieuwjaar aan die inlandse narcisten, die psychische vampiers.”

Johan Persyn

Aanverwante teksten

hoe moet het nu verder als ouder van een kind met een narcist

Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

Wat denk je, is jouw buurman sociopaat?

Narcissism: How To Beat The Narcissist! Understanding Narcissism & Narcissistic Personality Disorder

Veel voorbereiding en alles wat je nodig hebt leren over narcisme om het misbruik te stoppen.

 

 

Advertisements

2 Feedbacks on “Gelukkige Nieuwjaar aan die inlandse narcisten, die psychische vampiers.”

  1. Geweldig Johan! Wat kan jij dit grote probleem goed beschrijven! Ik zou het zo graag door willen sturen naar mijn 2 narcisten (vader en zus). Maar helaas. Ze pikken het niet op en het gevolg is een nog grotere oorlog. Wel kan ik het voor een goed begrip bij mijn vrienden over de hel waarin ik zit met mijn narcisten naar hen doorsturen. Heel veel dank voor je steun!

  2. Inderdaad Trea confronteren van de narcist met zijn narcisme haalt weinig uit, meestal meer miserie. Dank je wel voor jouw reactie. ‘k Hoop dat je goed voor je gezondheid zorgt in uw situatie en je geen verantwoordelijkheid op je schouders legt die van een ander is. Sterkte !

Bedankt, om creatief te zijn in uw reactie die een aha-moment kan zijn voor een lezer.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.