De intensieve macht van de zondebok in de narcistische familie

De antropologische uniek rol van de zondebok.

Zoals elke familie, zijn de mensen in een familie waar een narcist(e) heerst even éénmalig als hun vingerafdrukken, maar hun rollen zijn opvallend analoog in klasse, ras, en elke andere kenmerken van humaan “verschil.”

De narcist(e)ische familie

De narcist(e)ische familie, als een middel van behoud draait iedereen rond de narcist(e), die meestal mama of papa is.

Soms zijn de beide ouders narcist(e)isch.

Moeder kan een openlijke narcist(e)ische persoonlijkheid stoornis (NPD) type hebben, en vader ingeschakeld zijn in het misbruik terwijl ook hij ook zijn eigen heimelijke, stiekeme, stille, tersluikse, clandestiene narcist(e)ische kenmerken, gemengd met een hogere orde heeft.

Soms kan hij toegeven aan  affectie, aandacht, attentie, warmte, genegenheid en vrijgevigheid.

Wanneer het de narcist(e)ische behoeften dient, zoals typisch voor NPDs, schonk hij/zij zijn fiat, zelfs geïdealiseerd verheerlijking, aan zijn “golden child,” mijn zus.

Als u bekend bent met het narcist(e)ische familie scenario, weet je dat er bijna altijd een “zondebok”is , en in mijn familie was dat mijn oudste zus, het tweede kind van het gezin  (wat typisch is)— de narcist(e) gebruikt de zondebok als zijn projectie scherm voor beledigend gedrag en als vuilbak voor schuld en woede.

Gezien het feit dat mijn moeder venijnige spotte met haar werd ik als grote aanhanger, fan en adept van mijn zus ook geterroriseerd.

Het was namelijk geen leven met mijn moeder in huis. Ik wist dat onze familie ongezond was, maar het duurde een lange tijd voor dat ik  het psychologisch profiel dat onze bijzondere pathologie weerspiegelde vond.

De bijbelse zondebok

Het Oude Testament Leviticus 16 vertelde van opofferende “zondebok”. Een geit dodelijk geofferd werd, terwijl een ander geit werd weggejaagd in de woestijn die de “zonden van de mens,” vrij maakte van haar schuld.

De bijbelse ceremonie in de Joodse cultuur noemt Jom Kipoer (de Grote Verzoendag).

Dag van de Vergevingen is de heiligste dag van het joodse jaar en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden.

William Tyndale van gasten is verondersteld te hebben bedacht de term “escape geit” in zijn 1530 Engelse vertaling van de Bijbel, uit de Hebreeuwse versie.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel met als titel “De intensieve macht van de zondebok in de narcist(e)ische familie ” herhaaldelijk en aandachtig.

De zondebok en zijn sterke punten

De zondebok voelt de acute onrechtvaardigheid van zijn/haar rol.

Het is pijnlijk, verwarrend, gekmakend, beschamend, onbehaaglijk, lastig, schrijnend, mishandelend en het gevolg is  vaak emotionele en fysiologische schade die een leven lang duurt.

Letterlijk: mijn vrouw werd doof gehouden tot een lerares het opmerkte.

Maar familie zondebokken zijn zowel aangeboren als  aangeleerd.

Ze zijn niet willekeurig gekozen.

Integendeel, ze zijn meestal gekozen vanwege hun sterke punten.

De narcist(e) weet heel goed wie op zijn gebied het meest manipuleerbare en wie de meest zelfstandige-geest is, en hij richt zijn grootste bedreiging met projectie en straf naar diegene.

De zondebok is enerzijds gewoon te vechten voor rechtvaardigheid binnen een inherent oneerlijk narcist(e)isch systeem van de familie, zij verdedigt zichzelf en anderen vaak haaks op wat de narcist(e) wil .

Zondebok kenmerken die hem/haar uitgekozen maken voor de narcist(e)ische ouder

  1. sterke wilskracht
  2. empathisch
  3. rechtvaardigheid zoekende
  4. internaliseert schuld
  5. emotioneel reactief
  6. zeer gevoelige
  7. beschermend voor anderen
  8. de zondebok heeft autoriteit
  9. zorg-rekening houdend met anderen
  10. opvallende verschillen in zekere zin

 

De Verlossing van de narcist(e)ische familie door de zondebok

Kinderen van narcist(e)en zijn opgeleid tot de familieregel ten koste van alles.

Zo’n regel kan zijn ten behoeve van het gouden kind onderdanig zijn, hem/haar erkennen als de pater familias, het superieur prinsje.

Dit uitdagende systeem van de familie wordt beschouwd als een heiligschennis, en zij roept op tot een moedige beweging weg van huis naar de wildernis van de wereld.

Hoewel de sterke punten van de familie zondebok een doel wordt voor de narcist(e), zijn ze ook hun redding.

Haar vermogen om te zien en samen met haar wens voor rechtvaardigheid, goedheid, recht en gerechtigheid stelt haar in staat stellen te ontsnappen van de familie tirannie, terwijl anderen niet.

Het gouden prinsje verdrinkt ten slotte mee met de narcist(e) in haar/zijn despotisme en dwingelandij dat hij/zij als vlooien meedraagt.

En haar vaardigheid voor empathie, dus in tegenstelling tot die van de grandioze en meedogenloze narcist(e), geeft de zondebok de mogelijkheid om gezonde en bevredigende relaties buiten haar gezin van herkomst te vormen.

Dat is precies de kans, de bevrijding, de transformatie en verlossing om los te komen.

Johan Persyn

Aanverwante teksten

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel met als titel “De intensieve macht van de zondebok in de narcist(e)ische familie ” herhaaldelijk en aandachtig.

Muggenzifters en zondebokken Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel

De zondebok Echo versus Narcissus

Uitverkoren zondebokken Een Familiegeschiedenis

De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is een familiegeschiedenis

Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen een werkboek voor de client

Patronen doorbreken negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen

Advertisements

Dank je om creatief te zijn in uw reactie!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.