Waarom staat de narcist(e) ‘s morgens op?

Het gedrag van de narcist(e)(e) valt zo buiten het normale denkpatroon dat jij niet zoveel dient te veranderen als je denkt.

Heb je het al meegemaakt dat iemand je vertelt dat het er niet toe doet waarom een narcist(e)(e) doet wat hij doet?

In de eerste plaats mag je wel vertellen wat de narcist(e)(e) met je allemaal gedaan heeft, maar nog meer waarom je dat allemaal toegelaten hebt.

Ze willen wel geloven dat je kwetsbaar was, omdat je misschien net een andere relatie achter de rug had.

Natuurlijk geven velen ook goede raad door te zeggen dat je die narcist(e)(e) uit je hoofd moet zetten.

In contrast daarmee zal iemand die narcist(e)isch misbruik heeft meegemaakt de impact nooit onderschatten.

Sommige dwazen raden zelfs aan om alles te verbranden, om zo alles te kunnen vergeten.

Je zou je op jezelf moeten focussen.

Voor een stuk wel, om te kunnen ontspannen.

En tijd steken in zelfliefde door creativiteit te ontwikkelen.

Volgens mij is niet de eerste vraag te achterhalen waarom jij kwetsbaar bent. De eerste vraag is niet wat soort gedragspatronen jij nodig hebt om te veranderen.

Natuurlijk kun je alleen zelf veranderen en ben je alleen verantwoordelijk voor jezelf.

Maar dit betekent niet dat je de context moet vergeten. Dit betekent volgens mij dat je moet weten wat het kwaad was, waar de schuld ligt.

Je onzekerheid is zo toegenomen omdat je niet weet dat 1% van de bevolking narcist(e)(e) is, tot dat je het meemaakt en dit geïntegreerd hebt in een nieuwe visie over het mensdom.

Het gedrag van een narcist(e)(e) valt zo buiten je denkpatroon.

Dus maakt het wel uit waarom iemand zo liegt, bedriegt, manipuleert! En dat je dat voor onmogelijk achtte.

Om aan zelfreflectie te doen is absoluut belangrijk en noodzakelijk. Immers daardoor leren we over onszelf.

Feitelijk leren mensen meer van fouten dan van successen. Dus je hebt veel geleerd door nu te beseffen dat er narcist(e)en bestaan. Daarenboven weet je nu dat je deze dient te spotten om ze te kunnen vermijden.

Start een proces van transformatie.

Licht brengen in de duisternis wordt voor het slachtoffer van narcisme pas mogelijk als we begrijpen wat er is gebeurd.

Als we begrijpen wat er is gebeurd (strategie, technieken, methodes ) hebben we een basis voor genezing. Daarna kan er een soort zelf-ontdekking zijn, maar dat moet wachten.

Niet alleen is de wereld na herstel van het misbruik van een narcist(e)(e) veranderd, toch kan de kern van de persoonlijkheid van het slachtoffer geen genezing nodig hebben, maar ergens een korrektie op grenzen.

En kunnen de kwaliteiten van die persoon zoals empathie versterkt worden, maar ook de observatie van narcist(e)ische signalen.

waarom een narcist(e) 's morgens opstaat, psychische weerbaarheid veerkracht weerstand tegen narcisme narcist(e) johanpersyn.com VKoN

Weten waarom een narcist(e)(e) is zoals hij/zij is en doet zoals hij/zij doet, is belangrijk, omdat je dan sneller signalen herkent.

Als je het waarom van de narcist(e)(e) begrijpt zul je ook beter begrijpen wat je er nog kunt van verwachten en hoe je er mee om gaat eens dat je hem gespot hebt.

Velen van ons, en dat maak ik mee in mijn chatbox, vragen zich onmiddellijk af nadat ze zich realiseren dat ze verraden en misleid werden:

waarom de narcist(e)(e) zo verschrikkelijk goed kan liegen,

Wat is de betekenis ervan dat hij/zij zo hun best doen om ons te overtuigen dat hij/zij van ons hield?

De reden waarom ze je zo harteloos weggegooid hebben?

Jagen ze voortdurend op andere relaties?

Kunnen ze precies abrupt veranderen in een ander persoon?

als je het niet zou zeggen tegen je vriend zeg het dan ook niet aan jezelf

Zeggen ze steeds dat wij gek zijn?

We kunnen de antwoorden op de waarom vragen vinden door precies te weten hoe ze handelen.

Als je een klein vertrouwd netwerk hebt, waarin je ervaringen kunt uitwisselen, zul je zien dat er patronen zijn, signalen, methodes, taktieken en strategieën die narcist(e)en volgen. In het algemeen onderscheiden ze  zich daardoor van andere persoonlijkheidsstoornissen.

De meeste slachtoffers hebben zich ruimschoots voldoende ingeleefd in de narcist(e)(e). Precies door dat inlevingsvermogen werden ze daardoor meegezogen als het ware.

Als een gewoon mens een empathisch mens ontmoet, dan heb je een klik waardoor beiden als persoon groeien.  Ik denk dan ook niet dat het de bedoeling moet zijn om emotioneel inzicht te krijgen in hun gedrag.

Als je reeds kunt begrijpen op een intellectuele basis waaruit hun gedrag gestuurd wordt dan kunnen we de macht die we gedurende het misbruik hebben verloren terugnemen.

Van kwaad tot erger: Waar bevindt zich de narcist(e)(e)?

narcist(e)en zijn niet gemakkelijk te herkennen. Ze kunnen trouwens een mix met andere persoonlijkheidsstoornissen hebben.

In feite kan het bijzonder moeilijk zijn om te bepalen of iemand een narcist(e)(e) is.

Zelfs professionals kunnen gemakkelijk voor de gek gehouden worden.

Vele adviseurs en coaches hebben een slecht begrip van wat  persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen zijn.

Bovendien vertonen sommige mensen meer psychopathische trekken dan anderen.  Dat is de reden waarom narcisme op een spectrum van kwaad naar erger ligt.

Verborgen narcisme.

Sommige asociale mensen zijn heel duidelijk egoïstische, bijvoorbeeld; anderen zijn veel meer verborgen in hun narcisme.

Dat is slechts een voorbeeld van de verschillen. Misschien is dit de reden waarom een aantal termen gebruikt worden om mensen die abnormale persoonlijkheidskenmerken vertonen te beschrijven met verschillende termen, waaronder sociopaat, psychopaat en narcist(e)(e).

Om verder de verwarring te vergroten zijn psychologen, therapeuten, en onderzoekers het niet eens over welke termen moeten worden gebruikt. Tevens zijn ze het ook niet eens hoe ze moeten worden gedefinieerd.

Ondanks deze controverse, blijft het een feit dat een persoon die een aantal psychopathische trekjes vertoont giftig is en moet worden vermeden.

zeg nooit onmiddellijk ja op een verzoek van een ander vraag bedenktijd

Het  ontbreekt narcist(e)en aan een geweten.

narcist(e)en kennen de intellectuele verschillen tussen goed en kwaad. Ze begrijpen de verwachtingen van de maatschappij. Hoewel ze weten wat moreel gedrag wordt verondersteld te lijken begrijpen ze anderzijds ook dat acties gevolgen hebben.  Het probleem is, dat het hen niet kan schelen. Anders dan anderen voelen ze geen wroeging of schuld.

Ze hebben geen innerlijke kompas om hen te leiden. In het algemeen zullen ze precies doen wat ze willen op een gegeven moment.

Trouwens ze denken superieur te zijn aan de wetten die toch maar gemaakt worden voor de gewone mens.

Dit gebrek aan geweten betekent dat het niet uitmaakt of ze de rechten, gevoelens, of de veiligheid van anderen vertrappelen. Dat betekent dat ze geen grenzen kennen. Trouwens daardoor zijn ze in staat  voor om het even wat.Vanzelfspreken is dat het recept voor eindeloze wreedheid en verdorvenheid.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in :

Angst voor verlating, angst voor waardeloosheid en schaamte bezorgt tunnelvisie.

narcist(e)en voelen een beperkt aantal menselijke emoties.

narcist(e)en worden geplaagd door emotionele stoornissen. Daardoor lijken ze op lege hulzen. Zij ervaren “oppervlakkige” gevoelens, wat betekent dat vrijwel al hun emoties vluchtig zijn, als ze deze hebben.Waar dan ook, lijken ze  woede en afgunst te voelen in volle kracht.

Aggressief gedrag vind je veel bij hen. Echter, elke woede die ze tonen zijn verrassend van korte duur.

Vanwege dit defect zijn narcist(e)en niet in staat om met andere mensen te verbinden.

In essentie kunnen ze geen ware empathie voelen voor anderen. Vandaar dat zij niet in staat zijn van mededogend te zijn. Dienovereenkomstig kennen ze geen  lijden. Om die reden kunnen ze zich niet inleven in emotionele pijn toch niet in die mate dat dit tot een aktie leidt.

Ze leven een leven zonder echte plezier. Immers ze zijn  niet in staat om een zonsondergang of het gezelschap van een dier of een andere persoon te genieten.

Ze krijgen slechts tijdelijk, betekenisloze sensatie uit dingen zoals seks of voedsel of bedriegen en manipuleren van anderen.

Het meest onheilspellend is dat dit emotioneel tekort betekent dat ze niet in staat om lief te hebben.

Het betekent ook dat ze hun hele leven moeten doorbrengen met te kijken naar anderen. Altijd dienen ze gedrag aan te leren waartoe ze op natuurlijke wijze niet in staat zijn door deel te nemen aan het imiteren. Op deze manier worden ze demente kameleons.

Daarenboven zorgt er hun leegte er ook voor dat ze zich chronisch vervelen.

De verveling is bijna pijnlijk voor hen. Daarom zullen zij alles doen om dat te verlichten. Dit draagt bij aan hun neiging om impulsief en roekeloos te handelen.

Bijvoorbeeld, is het heel gebruikelijk dat narcist(e)en verslaafd worden  aan alcohol, seks en drugs. Uiteindelijk zullen ze alles doen om zich te ontdoen van hun verveling en dat zonder geweten en zonder empathie.

Immers het kan hen niet schelen wie gewond raakt in het proces.

Een narcist(e)(e) bekijkt alles in het leven, waaronder relaties als wedstrijden om te winnen.

Ze hebben een onverzadigbare behoefte om te winnen.

Sinds dat verlangen om te winnen zo sterk is gaan ze soms zelf verliezen in het proces van de “winnaar.”

Omdat ze niet in staat om echte relaties op te bouwen zijn, zien ze hun interacties met anderen als een spel om te winnen.

Andere mensen zijn gewoon pionnen waarmee moet worden gespeeld.

En omdat ze geen geweten hebben maken ze steeds veranderende spelregels die dan meestal ook nog onethisch zijn.

Net zo maken ze gebruik van spiegelen, bedrog, projectie, gaslighting, medelijden, razernij, en andere vormen van emotionele en lichamelijke mishandeling. In dat geval is het  om te idealiseren, om te manipuleren, te verwarren en te intimideren van anderen, allemaal in de naam van het “winnen.

psychische weerbaarheid veerkracht weerstand tegen narcisme narcist(e) johanpersyn.com VKoN

narcist(e)en leven om anderen te exploiteren.
Het uiteindelijke doel van het leven van iedere narcist(e)(e) is om te doen wat nodig is om te krijgen wat hij of zij wil op dat moment.

Aangezien narcist(e)en niet begrijpen wat liefde is, zien ze andere mensen als objecten die ze kunnen bezitten, gebruiken en daarna weggooien. Vandaar dat in al hun interacties met anderen, ze een bepaald patroon volgen – idealiseren, devalueren, en weggooien – steeds opnieuw.

Meestal scannen ze voordurend op potentiële doelwitten. In het bijzonder beoordelen ze iedereen als potentiële bronnen voor hun levering. Sommigen zijn ordinair, sommigen zijn verstandig. Anderen zijn niet empathisch genoeg, te dik enz en dus te verwaarlozen relaties die enkel voor geheime sex dienen.

Maar nauwelijk is er een reden dat hun verlangens onverwacht en abrupt veranderen. Op een gegeven moment, willen ze geld. Daarna willen ze een plek om te wonen, of sex, of een mantel van normaliteit, of een korte-termijn sensatie.

Op een bepaald moment gooien ze vaak mensen weg plotseling en brutaal, negeren hen dagen, maanden of zelfs jaren. In andere omstandigheden zoeken ze weer contact alsof er geen tijd is verstreken en alles goed is.

Telkens vinden ze het leuk om na een tijdje hun targets terug te lokken in hun spel, als het hun doel dient.

Niets houdt ze van het nastreven van wat ze willen op welke manier dan ook.

narcist(e)en vertellen over wie ze zijn.

Het duurt een tijdje vooraleer je zijn zoveelste manipulatie tactiek door hebt die de narcist(e) gebruikt om anderen te exploiteren.

Zij zijn gespecialiseerd in het spelen van mind games met anderen. Ze vertellen verschillende verhalen op een effectieve manier zodat jij verward blijft over hun doelstellingen.

Het is pas na het genezen van misbruik dat de overlevende begint om de waarheid te zien achter wat de narcist(e) vertelt.

Ze komen in drie vormen: projecties op anderen, waarheidsgetrouwe opmerkingen en verklaringen die precies het tegenovergestelde van de waarheid zijn.

Projectie : Door projectie geven de narcist(e)en gecamoufleerd aanwijzingen over hun doelstellingen.

Van tijd tot tijd praten ze over hoe andere mensen bedriegen of liegen of anderen pijn doen, alsof ze dergelijk gedrag verafschuwen. In feite omschrijven zij daarmee zichzelf.

En tijdens de devaluatie fase van hun “relaties,” projecteren ze vaak deze negativiteit aan hun targets, in een poging om hun slachtoffers te doen twijfelen aan zichzelf. Het heeft ook het effect op hun targets dat ze het gevoel krijgen alsof ze gek worden.

De waarheid.
narcist(e)en vertellen hun targets precies wie ze zijn. Evenwel doen ze het op een zodanige wijze dat het onmogelijk is voor de slachtoffers de gevolgen van de verschrikkelijke uitspraken te begrijpen.

Targets kunnen opmerkingen als: “Je moet niets bij mij” of “Ik heb nog nooit een goede relatie gehad” of “Ik wilde iemand pijn doen.” niet onmiddellijk plaatsen, enkel later als deze opmerkingen als nachtmerries terugkomen.

narcist(e)en zetten deze verklaringen in een medelijden context.

Het rechtvaardigt hen zogenaamd voor het exploiteren van slachtoffers, en dit beseffen ze dan niet, dat deze verklaringen echt zijn.

wil je dit wel Of heb je eigenlijk daar totaal geen zin in

Het tegenovergestelde van de Waarheid.
narcist(e)en overtuigen hun doelen en soms ook de vriendinnen van hun doelen dat ze nooit zullen liegen en bedriegen. Ook dat ze zo veel van hen houden.

Later beloven zae ook dat ze nooit iets zullen doen om hun slachtoffers te kwetsen. Telkens opnieuw misleiden regelmatig targets door de conclusies die precies het tegenovergestelde van de waarheid.

narcist(e)en geloven dat ze superieure wezens zijn.
narcist(e)en zien niets mis met het gebruiken van mensen en ze dan weggooien.  Want ze zijn superieur.

Ze voelen zich volkomen in hun recht met liegen, bedriegen, stelen en manipuleren van anderen.

In feite, vinden ze niet alleen dat ze niets mis doen met hun gedrag, eigenlijk geloven ze dat ze ongelooflijk superieur aan andere mensen zijn!

Elke keer als het roofdier in staat is om hun doelstellingen te bereiken, zien ze dat als bewijs van zwakte van de targets’ (prooi).

Ze hebben geen last van een laag zelfbeeld of onzekerheden. Dat wil niet zeggen dat ze niet vaak voordoen alsof ze zich op die manier “voelen” om anderen te manipuleren.

Integendeel, ze zijn egoïstisch en arrogant.

Vroeger of later maakt dit het onmogelijk voor hen om te profiteren van therapie. Op hetzelfde moment  maakt het hen haast onmogelijk om te veranderen.

veerkracht weerstand tegen narcisme narcist(e) johanpersyn.com VKoN

Waarom zouden ze veranderen, als ze geloven dat ze al beter zijn dan alle anderen?

Dit geloof in hun superioriteit is de belangrijkste reden waarom er zo goed als geen remedie  voor narcist(e)en bestaat.

Het is zeer moeilijk om verstandelijk zo’n vreemde en verontrustende manier van kijken naar de wereld te begrijpen. Maar gezien narcist(e)en macht hebben kan dit ons helpen onszelf te beschermen.

Ik heb ontdekt dat alles wat ik heb geleerd over asociale gedrag me heeft geholpen. Door concepten en voorbeelden samen te brengen heb je de stukjes van een verschrikkelijke puzzel.

Hoewel het een gruwelijke en onvoltooide afbeelding is dat je te zien krijgt, heeft het me ook versterkt. Door de kennis rond narcisme kunt u vertrouwen in de waarheid van jouw eigen ervaring.

Ik hoop dat sommige inzichten ook hetzelfde zullen doen voor u.

Het is niet erg om te vragen waarom !

Er is een verscheidenheid aan therapieën en behandelingen waarvan bewezen is dat ze mensen met een persoonlijkheidsstoornis helpen.

Therapie zoals Dialectisch Gedragstherapie, DBT en mindfulness, neuro-biofeedback, kunsttherapie, [en] yoga” helpen, zegt Hornstein.

Gail Hornstein zegt ook dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis stressvolle of traumatiserende situaties kunnen voorkomen door copingvaardigheden te leren die hen leren hoe ze niet op schadelijke of isolerende manieren moeten reageren.

Hoewel persoonlijkheidskenmerken flexibeler zijn en aandoeningen strenger zijn, is het niet waar dat mensen met PD’s niet zullen veranderen, zegt Parisi. Ja, de symptomen zijn behoorlijk ingebakken. In essentie is het de lens waardoor ze de wereld zien.  Evenwel iemand die verandering wil, kan absoluut veranderen,  Hoe groot de motivatie om te veranderen moet van narcist(e) tot narcist(e) bekeken worden.

Daar kunnen we ook samen een antwoord op vinden als je me een persoonlijk bericht stuurt via messenger of op mijn Facebook.

Nu je begint met het waarom van de narcist(e)(e) te snappen eindigt het daar niet mee. Je moet het ook vertalen naar dagelijks handelen.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren. Graag antwoord ik op uw commentaar en dank u om dit artikel te delen.

 

 

Klaar voor de volgende stap? Misschien wil je een gesprek met me hebben over je problemen:

Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen Ze weten op één of andere manier wat je wilt worden.

Like deze post? Klik dan hier om uw gratis informatie te downloaden.

zelfacceptatie betekent dat je altijd mag veranderen maar dat het niet hoeft


Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een verdomd goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel te liken en te sharen van dit artikel of foto.

verlies de schittering niet dat van jou jezelf maakt


PS  Op zoek naar meer? Misschien wil je dit bericht ook lezen over hoe je je dromen kunt bevrijden of deze over hoe je je denken kunt verbeteren.


Pin It:

ik zal tevreden zijn als ze ook niet van me houden

 

OVER Johan

johanpersyn.com avatarIk ben Johan Persyn, geen psychiater,  geen psycholoog en geen therapeut.

Een out-reacher die hier is om je te helpen onoverwinnelijk te worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

8 geheimen van NLP Klik hier

Echt bruikbare suggesties.

Elementaire Deeltjes – Narcisme Paperback

In het alledaagse taalgebruik wordt narcisme vaak als een scheldwoord gebruikt voor mensen die uitermate tevreden zijn met zichzelf. Onze huidige ‘selfie’-maatschappij wordt ook in toenemende mate narcisme verweten. Maar wat is narcisme eigenlijk, en is het terecht dat wij de term zo snel in de mond nemen?
Op een heldere manier legt Frans Schalkwijk uit wat wetenschappers onder narcisme verstaan, sinds Sigmund Freud de term in 1914 introduceerde. Tegenwoordig zien we narcisme als een combinatie van een kwetsbaar zelfgevoel, een problematische omgang met emoties en forse problemen in relaties.
Dit boek is geschreven voor wie geïnteresseerd is in narcisme en voor wie zichzelf of een ander beter wil begrijpen. Voor die laatsten schreef Schalkwijk, vanuit zijn jarenlange ervaring in zijn eigen praktijk, de hoofdstukken ‘Leven met narcisme’ en ‘Behandeling van narcisme’.

Twee gezichten EBOOK psychologische en pastorale handreiking bij narcisme

Van buiten zijn ze charmant, slim en betrouwbaar. Ze hebben gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Van binnen is er weinig empathie, ze zijn onzeker en doen zich beter voor dan ze zijn.

Omgaan met iemand die lijdt aan narcisme is spitsroeden lopen. Je wordt door hen bekritiseerd, onder druk gezet en gemanipuleerd. Dit maakt dat je alert bent en alles uiterst behoedzaam en angstvallig in de gaten houdt. Leven met iemand met deze stoornis lijkt bijna niet haalbaar, maar is ons inziens wel behandel baar.

Dit boekje geeft op basis van praktijkervaringen advies. Vragen als: ‘Hoe ga je ermee om? Hoe blijf je staande? Hoe kun je zorgen voor jezelf én voor de ander?’ komen aan de orde.

Ds. C. van Ruitenburg voorziet elk hoofdstuk van pastorale onderbouwing op grond van Gods Woord. Een waardevolle handreiking zowel voor degene die aan deze stoornis lijdt áls voor de omgeving.

Maarten van Dijk en Jantine den Uijl-van Loon van Praktijk Den Uijl uit Capelle aan den IJssel hebben kunnen putten uit hun ruime praktijkervaringen als therapeut.

Ds. C. van Ruitenburg, predikant van de gereformeerde gemeente te Krimpen aan den IJssel, verzorgde aan het einde van ieder hoofdstuk het pastorale gedeelte.

Stap voor stap je depressie te lijf werkboek Gedragsactivatie bij depressie Paperback

STAP VOOR STAP JE DEPRESSIE TE LIJF is het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie. Gedragsactivatie is een radicaal nieuwe, bewezen effectieve manier om depressie te behandelen. Zelfactivatietechnieken helpen gewoonten en patronen te herkennen die depressie in standhouden en terugkeer van depressie te voorkomen.

Michael Addis en Christopher Martell hebben vele oefeningen en werkbladen ontwikkeld om jezelf weer sterk en zelfverzekerd te voelen en weer te genieten van alledaagse dingen.

  • evidence based, effectieve methode
  • blijvend herstel van depressie zonder medicatie
  • eerste Nederlandstalige uitgave over gedragsactivatie
  • met veel oefeningen, checklists en werkbladen
Zorgen voor jezelf – Ik ben geweldig! of toch niet? over gezond en problematisch narcisme Paperback

Narcisme betekent eigenliefde, of eigenwaarde. Het liefst hadden we daar allemaal precies voldoende van, maar dat is helaas niet voor iedereen weggelegd.

Een te laag gevoel van eigenwaarde, of een te groot gevoel van eigenwaarde (narcisme) komen maar al te vaak voor. En over dat laatste gaat dit boek, want iemand, of jezelf, simpelweg omschrijven als egoïst is niet altijd voldoende.

In sommige gevallen is een verstoord gevoel voor eigenwaarde een daadwerkelijke psychische stoornis die hele vervelende consequenties heeft voor hoe iemand omgaat met zichzelf en met anderen.

Dit boek geeft een goed beeld van hoe een narcist(e)ische persoonlijkheidsstoornis eruitziet, hoe deze kan ontstaan, wat de gevolgen zijn voor degene die lijdt aan deze stoornis en wat de gevolgen zijn voor de omgeving.

Uiteraard wordt ruim ingegaan op hoe je met de stoornis om kunt gaan, zowel bij jezelf als bij een ander. Ook worden er tips en adviezen gegeven voor een eventueel behandeltraject.

Dit boek verschijnt in de succesvolle serie Zorgen voor jezelf, toegankelijke uitgaven bestemd voor mensen met hulpvragen op het brede terrein van de toegepaste psychologie.

Over de auteur(s):

Silvia Pol werkt sinds 1998 als geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut in de ggz. Ze werkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en is psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch georiënteerd.

Rethinking Narcissism: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists
Becoming the Narcissist’s Nightmare: How to Devalue and Discard the Narcissist While Supplying Yourself 
How to Handle a Narcissist: Understanding and Dealing with a Range of Narcissistic Personalities 
It’s All Your Fault: A Survivor’s Guide to Narcissism 

PS : Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u eens kunnen glimlachen van herkenning en erkenning? 

Advertisements

Dank je om creatief te zijn in uw reactie!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.