Narcistische zusters verraden je altijd.

Het gouden meisje van ons neurotisch gezin

Toen ik nog een kind was wachtte ik tot dat mijn narcist(e)isch zusje me graag zou zien. Ze was 3 jaar ouder. Ze was het gouden meisje van ons neurotisch gezin.

Keer op keer deed ik beroep op haar menselijkheid, omdat ze een beetje vriendelijk zou zijn, een beetje respect zou tonen en aandacht geven.

Evenwel moest ik ondervinden en ontdekken dat mijn verlangen en wensen werd beantwoord met wreedheid, liegen en koud verraad.

Het aantal keren dat ik werd gekwetst kan ik niet tellen.

Mijn moeder en dat zusje was een onafscheidelijk team. Ze waren psychologisch gefusioneerd.

Niemand van mijn andere zussen werd toegelaten om tussen hen te komen, en om aandacht te krijgen van mijn moeder voor onze psychologische en emotionele behoeften, ook al hadden we ook troost nodig voor onze probleempjes.

Toen we 2 andere zussen respectievelijk 5 en 4 jaar waren vertoefde ons moeder voor 6 maanden met mijn zusje aan de kust. Na die 6 maanden keerde ze terug naar huis vooral op aandringen van mijn grootmoeder. Mijn vader bracht mijn zussen bij vrienden ’s morgens om voor hen te zorgen en ’s avonds na zijn werk kwam hij die halen. 1 jaar later werd ik geboren.

Blijkbaar keert de mens steeds terug naar de persoon die ons doet geloven dat het de volgende keer anders zal zijn, als we nog maar een keer een inspanning doen.

Ik herinner me hoe ik altijd opnieuw probeerde het goed te maken met mijn zuster. Haar hoofddoel was om te vermijden dat mijn moeder zelfmoord zou plegen. Dus vond ik het toen nodig mijn zus daarin te steunen.

Toen ik in een conflict blijkbaar de kant koos van een andere zus omdat ik dat het meest rechtvaardig vond, werd ik terug afgestoten door dat goudvisje. Op den duur begon ik te geloven dat ik het was die in gebreke bleef, en dat er iets intrinsiek met mij verkeerd was.

Onschuldig verklapte ik mijn jongste zus een aantal geheimpjes, om dan later te ontdekken dat ik verraden werd en dat ze mijn denken en gevoelens door vertelde aan mijn moeder. Dan kreeg ik de volle laag omdat niet bleek aan haar kant te staan.

Het heeft lang geduurd om te erkennen dat mijn zuster een narcist(e) is en dat ze nooit meer gaat veranderen.

Ze maakte ook gretig gebruik van haar positie als de lievelinge, wat maakte dat de andere kleinkinderen ook op een andere manier werden behandeld.

Het narcisme van een zus is een vaste persoonlijkheidsstoornis, die zeker niet met elektro shock therapie zal veranderen.  Haar narcisme is een verdedigingsmechanisme dat ondoordringbaar is als staal.

Bij een narcist(e)ische zuster is er geen empathie, geen warmte, vriendelijkheid of medeleven. Alles draait rond haar, net zoals het met mijn moeder was gesteld. Haar vriendelijkheid is fake, enkel maar om een gunst te bekomen.

Uw narcist(e)ische zus beweert dat ze om je geeft om u, maar weet dat wanneer dit gebeurt, als ze u “mooi behandelt” dat dat is omdat ze iets wil van u, een narcist(e)ische steun voor haar.

Zodra ik las over narcisme en kon analyseren of dit misschien van toepassing was op mijn gezin van oorsprong en begreep dat mijn zus een narcist(e)ische persoonlijkheid had, dan realiseerde ik me dat ik nooit verantwoordelijk was voor haar wrede verraad en psychologische en emotioneel misbruik.

De kennis die ik nu heb en mijn contacten met andere ervaringsdeskundigen hebben geleid naar mijn herstel van mijn moederwond en tot de stap voor stap herontdekking van mijn ware zelf.

 

Het was in deze context dat ik een hoge gevoeligheid en empathie aanleerde.

Een gave die me in staat stelt voor uit te zien , hoe ik innerlijke vrede kan bereiken bij mezelf en bij anderen. Dit heeft geleid tot een volledig gebruik van mijn creatieve talenten, en onder andere deze blog is daar een bewijs van.

Anderen helpen die streven naar innerlijke vrede en in verbondenheid willen leven door hun creatieve talenten in te zetten voor anderen is mijn missie geworden. Streven naar persoonlijke ontwikkeling met als enig doel anderen te misbruiken en zich superieur voelen aan wie uw ideologie niet volgt is niet mijn visie.

Als u zich kunt vinden in mijn visie bevriendt me dan op Facebook en abonneer u op mijn blog. Als je kunt bijdragen met uw ervaringen of als u met vragen zit, ik sta ter uwe beschikking.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist(e)?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap. Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen. Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcist(e)ische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken die u zullen helpen u door elke fase van herstel van misbruik door een narcist(e)  kunnen helpen. Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan Persyn zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Johan Persyn

Aanverwante teksten

Brief aan een narcist(e)

Scheiden van een narcist(e)

Een leven met narcist(e)en deel 1+2

Destructieve relaties op de schop psychopathie herkennen en hanteren

Geweldloze communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend

Auti-communicatie Brug tussen mensen met en zonder autisme

 

Advertisements

Dank je om creatief te zijn in uw reactie!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.